Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Udskriv case

Kontakt

Dennis Krogsdal Laursen
Sundheds- og Forebyggelseskonsulent
Sundhedscenter Viborg og Sundhedssatellitter, Viborg Kommune

Tlf: 93 59 80 59
dekm@viborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At mændene bliver mere fysisk aktive og at de finder den foreningsaktivitet, de ønsker at gå til fremadrettet/finder glæden ved fysisk aktivitet og efterfølgende selv er fysisk aktive.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er for mænd, da kun mænd kan deltage. Det kan enten være mænd, der har været fysisk aktive tidligere og ønsker at komme i gang igen eller mænd, der aldrig har været fysisk aktive. Vi skelner ikke mellem alder eller uddannelsesniveau.

Vi har kørt lokale hold med god succes, hvor det har samlet mændene i byen og gjort dem fælles omkring at blive mere fysisk aktive.

Større fastholdelse under forløbet og nemmere rekruttering inden opstart.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/09/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Forløbet varer typisk mellem 10-12 uger. Hovedparten af aktiviteterne foregår i foreninger, der opretter en prøvetime, så det kun er holdet Rigtige Mænd, der kommer og prøver aktiviteten. På den måde er der bedre tid til, at instruktøren kan instruere mændene og rette til undervejs, da der er nogle af mændene, der ikke har været vant til at være fysisk aktive og en del, hvor de ikke har været det i lang tid. Der er en lokal mentor, fx fra idrætsforeningen, der er med til alle aktiviteter og selv deltager. Den lokale mentor har også kontakt til de forskellige foreninger i forhold til, hvor mange de kommer. Og hvis der er vigtig information fra foreningen til deltagerne, så går det via mentoren.

  Vi prøver så vidt muligt at udvælge aktiviteter, der passer til mænd (generelt set), men udfordrer dem også med for eksempel yoga eller ridning, der traditionelt ikke er målrettet mænd. Det synes de er sjovt at prøve. Men aktiviteterne er afhængig af, hvad der findes i lokalområdet.

  Fra Sundhedscenteret er vi med til opstart og afslutning og afholder et madværksted undervejs. Til opstart præsenteres programmet og forløbet, ofte i samarbejde med Viborg Idrætsråd, der koordinerer aktiviteterne, og den lokale mentor, der er gennemgående på forløbet. Derefter bliver mændene målt og vejet. Det er vores oplevelse, at det motiverer dem, men det er ikke et vægttabsforløb, vægttab er ofte blot en sidegevinst og en motivation for mændene. Derudover laver vi simple fysiske test på dem, hvor de skal lave squat, mavebøjninger og armbøjninger i 1 min og se, hvor mange de når. De bliver også opfordret til at teste, hvor langt de kan nå på 12 min, enten cykel eller løb. Derudover laver vi nogle øvelser, der har fokus på at opbygge fællesskabet blandt mændene, for eksempel stjerneløb i hold, hvor de skal løse opgaver sammen. Til afslutningsaftenen laver vi de samme fysiske test med dem og måler og vejer dem, så de kan se den forhåbentlige fremgang, der er sket. Til afslutningsaftenen skal de også evaluere deres egen indsats og lægge en plan for, hvad fremtiden skal byde på, for at fastholde de gode vaner, de har fået ændret. Til madværkstedet er det vores oplevelse, at det er en god ide inden at tage mændene med på råd i forhold til, hvilken type mad de laver og så skal der helst være lidt kød. Vi har prøvet at lave vegetarmad med dem, som blev taget fint imod under selve madværkstedet, men de lavede ikke maden derhjemme. Det gør de, hvis de selv har haft indflydelse på typen af retter, og hvis der er en smule kød.

  Fra Sundhedscenteret og Sundhedssatellitters side byder vi også ind med vores forskellige tilbud, så som sundhedssamtale, åben vejning, trivsels- og alkoholsamtale og yderligere madværksted, hvis mændene ønsker at komme til det. Det benytter nogle sig af, men det er dog et fåtal.

  Materiale

  Rekrutteringsflyer - forsideDownload

  Rekrutteringsflyer - bagsideDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Vi samarbejder med Viborg Idrætsråd, der har kontakten til foreningerne. Typisk er det flere foreninger, der sammen udbyder aktiviteterne for mændene, med mindre der er en stor flerstrenget forening, der tilbyder alle aktiviteterne. Det er også Idrætsrådet, der sørger for at finde en lokal mentor. Idrætsrådet sørger for koordineringen i forhold til at sætte programmet sammen og sørger for at tage imod tilmeldingen og trykke flyers. Både idrætsrådet og Sundhedscenter/lokal sundhedssatellit kommunikerer forud for opstart med henblik på at rekruttere borgerne. Vi byder ind på opstartsaften, madaften, og afslutning som beskrevet foroven. Her er det vores erfaring, at det passer bedst, hvis opstart og afslutning ligger kl. 19-21 og madaften kl. 17-20.

  Rekruttering

  Det er nemmere at rekruttere mænd til de lokale hold, end med de hold, vi kører i Viborg. I lokalområderne bliver det talk of town. Mændene rekrutterer nærmest hinanden, når de møder hinanden ved købmand, naboen, vennen, kollegaen. Det hjælper også at have en mentor, der er kendt i området og som er proaktiv i forhold til at fortælle om det. Viborg Idrætsråd og Sundhedssatellit deler på vores facebooksider og i lokale facebookgrupper. Det fungerer godt og mange ser det. Vi gør det typisk over nogle gange for at minde mændene om det. Vi laver også altid en pressemeddelelse, der kommer i den lokale avis, men om det direkte giver tilmeldinger, kan vi ikke svare på.

  Mændene tilmelder sig først, når programmet er på plads, så de kan se, hvad de går ind til og om de kan de pågældende tidspunkter. Det er derfor vigtigt, at programmet er på plads ved åbning af tilmelding.

  Se eksempel på rekrutteringsflyer i bilag 1 og bilag 2

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Vi kører 4 hold rigtige mænd om året, hvor de to af dem er lokale og de andre to er med base i Viborg. De lokale hold koster 295 kr. for mændene at deltage i og der er typisk 18-20 tilmeldte mænd. Pr. mand er der 10 kr. til forplejning på opstartsaften og 10 kr. til forplejning på afslutningsaften, mens der er 40 kr. pr. mand til råvarer på madaften. Resten af beløbet op til de 295 kr. går til t-shirt og tryk, print af flyer, gavekort på et mindre beløb til mentor og i visse tilfælde en honorering af foreningen for at oprette et prøvehold. Langt de fleste lokale foreninger gør det dog gratis, hvilket er forskellen i forhold til viborgholdet, der koster 495 kr., hvor foreningsaktiviteterne foregår forskellige steder i kommunen. Her er der en mindre honorering til foreningen på 300 kr for en prøvetime. Det finansieres gennem mændenes deltagerbetaling. Sundhedscenter/sundhedssatellit eller Viborg Idrætsråd har ikke udgifter til forløbene udover tidsforbrug.

  Det er typisk den samme sundhedsmedarbejder, der er koblet på et hold og har et tidsforbrug fordelt således:
  Møde med mentor og idrætsråd inden opstart – 1 t
  Evt. møde med foreninger, hvis det udbydes i et nyt lokalområde – 1 t
  Rekruttering – 2 t
  Forberedelse til opstart – 2 t
  Afholdelse af opstartsaften – 3 t
  Efterbehandling – 1 t
  Madaften – forberedelse og afholdelse – 6 t
  Forberedelse til afslutning – 2 t
  Afholdelse af afslutningsaften – 3 t
  Efterbehandling – 1 t.

  Viborg Idrætsråd bruger meget tid på at koordinere aftaler med foreninger, særligt hvis det er i et nyt lokalområde og foreningerne ikke har været med før. Vi oplever dog, at der bruges mindre tid på koordinering, da vi efterhånden har kørt en del hold, så flere foreninger er klar, når de bliver kontaktet og nogle foreninger er også begyndt at henvende sig selv for at komme med i programmet.

  Viborg Idrætsråd har en praktikant i de perioder, vi udbyder hold, der står for koordineringen af aktiviteterne i foreninger med en medarbejder fra Idrætsrådet på sidelinjen.

  ”Nå, er der gået gummiarm i den?” Lokale Rigtige Mænd-hold fastholder deltagerne i at deltage, fordi… at de er lokale og du vil ikke være udenfor fællesskabet, eller blive spurgt, om der er gået gummiarm i den, når du er ude at handle ved købmanden!

  Dennis Krogsdal Madsen, Sundheds- og forebyggelseskonsulent, Sundhedscenter Viborg og Sundhedssatellitter, Viborg Kommune

  Virkning

  Vi oplever, at vi har nået vores mål. Vi har evalueret forløbet via spørgeskema og fokusgruppeinterview og hovedparten af mændene har meldt sig ind i en forening eller selv blevet fysisk aktiv, fx begyndt at løbe/cykle etc, hvad der passer ind i deres hverdag.

  Vi oplever, at fastholdelsen på de lokale hold er meget højere end på holdene med base i Viborg. Det er mere forpligtende, når man kender hinanden og man møder op, for man skal ikke være ham der får at vide: ”Nå, du var der nok ikke i tirsdags” når man står ved købmanden og handler og møder en anden deltager fra rigtige mænd forløbet.

  Vi har fået nogle mænd med, vi ellers aldrig ville have fået kontakt til gennem sundhedssatelliten, men hvor de kommer grundet aktiviteten/forløbet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt, at der er plads og rum til, at mændene kan få lov til at være dem og at der er ”udenomssnak” programmet for de enkelte gange skal ikke være for fyldte.

  Det er helt afgørende, at man har et Idrætsråd eller lignende med indover, hvis man laver et forløb, hvor de skal prøve aktiviteter i forskellige foreninger. Eller at man samarbejder med en stor flerstrenget forening, der kan koordinere aktiviteterne til mændene.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  På vores hold i Viborg har der altid været problemer med at rekruttere mænd til holdet, her har vi et sted mellem 10-12 deltagere, da der er mange andre tilbud. På de lokale hold er der mellem 16-20 deltagere på holdet og det skal gerne være det antal, man er på for at give mændene det bedste forløb og holdfølelse, der vil nemlig altid være frafald af enten skader eller manglende motivation hos nogle af mændene.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  De lokale hold, hvor det er nemmere at rekruttere deltagerne. Det bliver talk of town I de små byer. Der er samtidig en større fastholdelse på de lokale hold. Så vil man prøve at udbyde rigtige mænd-hold, vil jeg anbefale at starte med et lokalt hold i et lokalområde, hvor man måske i forvejen har nogle kontakter.
  Det er helt afgørende, at der er en mentor tilknyttet og det er en lokal mentor. Mentoren kan være behjælpelig undervejs i forløbet og svare på mændenes spørgsmål og koordinere med den enkelte instruktør for aktiviteten.
  Det er også afgørende, at de foreningstilbud, mændene præsenteres for, ligger udenfor normal træningstid, så det kun er et hold for dem, da det er nyt for dem, og de kan føle sig trygge i det.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x