Sund By Netværkets evalueringsværktøj

I Sund By Netværket oplever vi, at kommunerne skal
prioritere benhårdt i de kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver og kun vælge det, som vi allerede ved, virker. Men hvordan ved vi, hvad der virker, og hvad der har god effekt?

Svaret på dette spørgsmål skal findes gennem god dokumentationspraksis og kvalificeret evaluering af
kommunernes sundhedsfremme– og forebyggelsesindsatser.

Derfor skal du evaluere

01

Et kvalificeret grundlag for politisk og ledelsesmæssig beslutningstagen

Evaluering danner et grundlag for at faglige, ledelsesmæssige og/eller politiske
beslutninger træffes på en kvalificeret baggrund, og samtidig understøtter evaluering læring undervejs i en ellers kompleks kontekst.

02

Folkesundhedsindsatser er en investering – hvad er afkastet?

Det er både tids- og ressourcekrævende at udvikle og implementere sundhedsindsatser. Evaluering kan afdække om ”investeringen”/indsatsen rent faktisk
giver et afkast/den forventede effekt – dvs. om tiden og ressourcer anvendes
fordelagtigt eller om der er behov for at sadle om.

03

Systematik skaber læring for indsatsen, kommunen og i sidste ende borgerne

Ved at arbejde systematisk med at integrere evaluering i indsatsprocessen, bliver
det muligt at opnå løbende læring til fordel for sundhedsindsatsen samt at rette
til efter disse resultater – både undervejs og efter afsluttet indsats. Derudover
kan resultaterne være en inspirationskilde til den retning som sundhedsindsatsen skal tage

04

Styrker folkesundheden på tværs

Evaluering kan dokumentere og tydeliggøre den værdi, som sundhedsindsatsen
har skabt for borgerne til gavn for andre kommuner. Evaluering kan dermed føre
til spredning af effektfulde folkesundhedsindsatser, hvilket netop er formålet
med Sund By Netværkets digitale platform Sundeborgere.dk. Ved at stille vores
evalueringer til rådighed får andre mulighed for at lade sig inspirere, hvormed
vi kan spare udviklingsomkostninger og inspirere andre til at finde endnu bedre
løsninger i folkesundhedsindsatsen i mødet med borgerne.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

Vi vidensdeler. Sammen.

Det er fordelagtigt for dig at dele din case i Sunde Borgeres case portal. Bidrag til fællesskabet og tilføj din case.

Fokus

Sæt fokus på din kommunes initiativer

Fællesskab

Bidrag til fællesskabet

Øg kvaliteten

Øg kvaliteten af folkesundhedsarbejdet i Danmark