Alle cases indenfor:

Netværk

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Dialogspillet ”Dig & Mig”

Brætspil til arbejdet med fremme af seksuel sundhed blandt børn og unge udviklet i Aalborg Kommune

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Gratis udlevering af nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen