Sorg- og Livsmodsgruppe, Pårørendegruppe & Værestedet Café Paraplyen i Høje Taastrup Kommune

4 prøvehandlinger ifbm Projekt Kulturens Rige

Udskriv case

Kontakt

Stine Vad Johansen
Kulturkonsulent, Fritid og Kultur
Høje Taastrup Kommune

Tlf: 24524625
stinejo@htk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Vi udviklede en indsats, som kunne vise os hvordan kulturen kan spille en rolle ift. mental sundhed for voksne i risiko for at udvikle ensomhed. Indsatsen havde 4 kulturelle prøvehandlinger:
1. Litteraturoplæsning for pårørendegruppe den 14.06.22
2. Foredrag og koncert med Kim Sjøgren den 13.10.22 for pårørendegruppe, sorg og livsmodsgruppe og værestedet Paraplyen
3. Foredrag med Lærke Egefjord den 05.12.22 for pårørendegruppe, sorg og livsmodsgruppe og værestedet Paraplyen
4. Koncert med Harmonikaorkestret Tutti den 14.12.22 i Værestedet Paraplyen

Målgruppe & Arena

Indsatsen er rettet mod voksne borgere i alderen 50-70 år, som er i risiko for at udvikle ensomhed, eller er sårbare eller udsatte af forskellige årsager.

Der blev udvalgt tre grupper:
1. En pårørendegruppe, tilknyttet sundhedscenter Esbens Vænge
2. En Sorg- og Livsmodsgruppe, tilknyttet Ældresagen
3. Et værested henvendt til sårbare og udsatte borgere, ved navn Paraplyen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/06/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med at fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Høje- Taastrup kommune har i Kulturens Rige haft fokus på voksne borgere i alderen 50-70 år, som er i risiko for at udvikle ensomhed, eller er sårbare eller udsatte af forskellige årsager (borgere i en pårørendegruppe, deltagere i en sorg-og livsmodsgruppe samt brugere af værestedet Paraplyen). Gennem prøvehandlinger har aktionslæringsgruppen undersøgt, hvordan kunst og kultur kan give værdi i de forskellige borgeres hverdag ved at tilbyde fribilletter til kulturelle arrangementer i kommunen. Det har været hensigten at bringe kunst og kultur i spil som et andet og fælles tredje, som grupperne har kunnet mødes om, f.eks. litteraturoplæsning, foredrag og koncerter. Håbet har været, at kunst og kultur kan bidrage til glæde og trivsel og måske mere lyst og mod til at håndtere hverdagens udfordringer.

  Med udgangspunkt i arbejdet med aktionslæringsforløbet, blev projektgruppen inspireret til at samarbejde gennem egne erfaring, stjernestunder og faglige kompetencer i organisationen.
  Projektdeltagerne inspirerede hinanden til arbejdet, hvilket blandt andet opleves da projektdeltageren, Margit, lavede den første litteraturoplæsning (Korsgaards Tyverier). Her efter har hver deltager i projektgruppen delt en særlig personlig kulturel oplevelse. Det har skabt fællesskab og faglig forståelse at mødes om emnet på den måde
  Projektgruppen havde derefter et møde med pårørendekonsulenten, som fortalte om hendes arbejde og om pårørendegruppen, så projektgruppen kunne få en fornemmelse af målgruppens styrker og udfordringer

  Litteraturoplæsning for pårørendegruppe den 14.06.22
  Sundhedskonsulent Janni Langø arrangerede en litteraturoplæsning for pårørendegruppen, hvor hun læste op fra bogen ”Ingen Har ordet” af Birte Kont. Bogen handler om at være tæt på et menneske med sygdom, og det var temaet for Jannis drøftelse med deltagerne. 8 deltagere. På denne måde blev litteratur brugt som en fælles platform at kunne tale ud fra.

  Foredrag og koncert med Kim Sjøgren den 13.10.22
  De tre grupper fik mulighed for at deltage i foredrag og koncert med Kim Sjøgren, som foregik i Taastrup Kulturcenter. Det var både et foredrag om violinens historie og om musikstykker fra violinens historie. 23 deltagere. Koncerten havde både den personlige musisk oplevelse og en fællesskabsunderstøttende funktion

  Foredrag med Lærke Egefjord den 05.12.22
  De tre grupper fik mulighed for at deltage i et gratis foredrag på biblioteket af Lærke Egefjord. Foredraget handlede om, hvordan man kan styrke sit helbred med kunst og kreativitet. Ingen fra grupperne mødte op til foredraget, og det handler måske lidt om tidspunktet i december, hvor mange er travlt optaget. Til gengæld var der en forening af kvinder, der maler, som fik glæde af foredraget med Lærke Egefjord.

  Koncert med Harmonikaorkestret Tutti den 14.12.22
  Orkestret tilbød at lave en koncert i Paraplyen til deres Julefrokost. De spillede 4 numre og derudover havde de medbragt 7 sange til fællessang. Der var Ca. 20 deltagere.

  Materiale

  Evalueringsrapporten for Projektet "Kulturens Rige" Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Et ligeværdigt samarbejde mellem en stor gruppe mennesker, der arbejder med mental sundhed og kultur, på tværs af kommunen

  Rekruttering

  I projektgruppen havde vi en fælles brainstorming om hvilke borgere, vi gerne ville engagere. Vi besluttede at tage udgangspunkt i grupper, som mødes i forvejen og som forskellige i projektgruppen kendte til allerede. Ved at rekruttere på denne måde, sparede vi tid til rekruttering og lave prøvehandlingen i et delvist kendt setup. Det gjorde det nemmere for os, når samarbejdsforummet og indsatsen var nyt

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Indsatsen har kostet medarbejdertimer alene, der har ikke været yderligere budget til projektet.

  ”Tak for billetten, til denne så skønne aften. Han er et unikum og giver så meget glæde og indsigt i violinens verden, og med den skønneste musik. Man kan mærke han brænder for sit fag. Med stor respekt og lige ledelse med dem som han har arbejde sammen, igennem hans store musik verden. Det var helt igennem en aften hvor jeg bare sad og lyttede og slugte det hele, i himmelens magt. 1000 tak for denne skønne gratis oplevelse”

  Kvinde, Deltager i et tilbud for pårørende i sundhedscentret,

  Virkning

  Som tværfaglig projektgruppe har vi lært hinanden at kende. Vi bruger nu hinanden til at kommunikere om kulturtilbud i kommunen og får de relevante tilbud videreformidlet til vores tre grupper. Vi har fået etableret kontakt til grupperne og har indtil videre fået nogle positive tilbagemeldinger på de oplevelser, som grupperne har haft.

  Projektet er ikke færdigt, og det nuværende grundlag er for spinkelt at vurdere effekten ud fra. Vi vil gerne lave flere prøvehandlinger og planlægger en større workshop for at få en nærmere dialog med grupperne om hvad kunst og kultur er for dem og om, hvordan det kan bidrage positivt i deres hverdag.

  Indtil nu har indsamling af data foregået uformelt. Det har primært været gennem en samtale med kontaktpersoner for de forskellige grupper. Vi har fået enkelte udtalelser fra deltagere.
  Vi kunne godt tænke os at arrangere fokusgruppeinterview eller spørgeskema til sommer/efter sommerferien.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er værdifuldt som projektgruppe at bruge tid på at lære hinanden at kende. På den måde kan man bedre udnytte de kompetencer, viden og de kontakter, som hver især har.
  En klar rollefordeling og forventningsafstemning i projektgruppen, særligt når man ikke mødes så ofte, så man er sikker på at man arbejder efter samme mål og i samme retning.
  At have et budget – hvis muligt.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det er en barriere, når der er udskiftning i projektgruppen eller der er frafald til møder. Fordi tværfagligheden er vigtigt for at nå ud til vores målgrupper med tilbuddene.
  Det er en fordel at have et formuleret projekt med et budget, inden man starter projektet.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Grupperne har i forvejen et fællesskab omkring det at være pårørende, at være psykisk sårbar eller at have oplevet sorg. Det har været hensigten at bringe kunst og kultur i spil som et andet og fælles tredje, som grupperne har kunnet mødes om. Håbet er, at kunst og kultur kan bidrage til glæde og trivsel og måske mere lyst og mod til at håndtere hverdagens udfordringer. De forskellige prøvehandlinger er en måde at nærme os vores målgrupper på og finde ud af om og hvordan kunst og kultur kan give værdi i deres hverdag.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Grib Engagementet i Aarhus Kommune

  Den kunstfaglige praksis’ betydning for udvikling af børnenes empati, muligheder for at udtrykke sig på andre måder og deres evne til relationsdannelse.

  Lokalsamfundsindsatser som løftestang for den mentale sundhed – Egedal Kommune

  Et mere synligt og tilgængeligt foreningsliv til gavn for alle - 4 forskellige initiativer, som på hver deres måde, søger at styrke den mentale sundhed 

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x