Rekruttering

Her kan du finde vores cases som har et særligt fokus på rekrutteringsdelen

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune, som du mener mangler her på siden, er du meget velkommen til at uploade den.

Rekrutteringskampagne i Odense Kommune

Rekrutteringskampagne i valg-tematiseret format

Toptunet uddannelsesmiljø i Herning Kommune

Indsats for et forbedret uddannelsesmiljø for social og sundhedsassistenter og hjælpe-elever på Herning Kommunes praktiksteder

Brobygning mellem SFO/klub og foreninger i Rødovre Kommune

Introduktion af foreningslivet til børn på 1. og 4. klassetrin

Naturrødder i Rebild Kommune

Indsats målrettet mænd, der har eller har haft kræft

Fædrehold – Allerødmodellen

Et fast tilbud til alle fædre i Allerød Kommune

Årets ex-ryger i Køge Kommune

Kåring af årets ex-ryger i Køge Kommune. Kampagne beregnet på at skabe fokus på rygestop, og synliggøre lokal forankring.

Rygestop på dit sprog/rekruttering

Hvordan rekrutterer vi borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Afprøvning af forskellige rekrutteringsmetoder i de danske kommuner

Rygestop på dit sprog

Inspiration til samtaleforløb/rygestop på andre sprog end dansk