Alle cases indenfor:

Rekruttering

Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet

Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Sund i Naturen – forløb for stressede mænd i naturen

Reducering af stress- og depressionssymptomer hos mænd i Københavns Kommune

Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Telefoniske rygestop

Aalborg kommune afholder rygestop over telefonen

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen