Fædrehold – Allerødmodellen

Et fast tilbud til alle fædre i Allerød Kommune

Udskriv case

Kontakt

Louisa Hyrdum og Sanne Nees Henriksson
Sundhedsplejerske
Allerød Kommune

Tlf: 20 49 98 81/23 49 29 52
Lokh@alleroed.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Hovedformål:
At fædre med børn i orlovs- og barselsperioden -
har mulighed for at deltage i et fælleskab og skabe et netværk med andre fædre og børn

Delmål:
• Udforsk dit barns samvær med jævnaldrende børn.
• Del oplevelser og udfordringer med andre fædre.
• Vær´ aktiv sammen med andre og dit barn.
• Gør’ praktiske ting og hjælp hinanden

Målgruppe & Arena

Indsatsen er udført inden for familien, hvor sundhedsplejersken i etableringsbesøget tilbyder far at kunne deltage på et fædrehold ved start af hans barsel/orlov. Far får i den forbindelse udleveret en skriftlig invitation til fædreholdet. Far får tilbud og invitation samtidig med at mor tilbydes en mødregruppe.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/04/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen er i drift - og har været i drift siden April 2018

  I pilotprojektet inviterede en sundhedsplejerske fædrene til det første møde på en lokal skole. Sundhedsplejersken deltog i starten og fik koordineret deltagerliste, kontaktperson, mødedage mm
  Herefter skulle fædrene selv styre gruppen og aktiviteterne.

  Vi har siden fundet ud af følgende:

  Fædrene behøver ikke nødvendigvis en sundhedsplejerske med ved første møde. Vi oplevede ikke at fædrene brugte sundhedsplejersken aktivt. Fædrene aftalte selv fremtidige møder og havde ikke svært ved at finde samtaleemner. Vi har i Allerød kommune ikke oplevet en efterspørgsel og/eller behov fra fædrenes side mht. tilstedeværelse af en sundhedsplejerske.
  Vores erfaring efter pilotprojektet, er at fædrene er rigtig gode til selv at kontakte hinanden og aftaler mødested, dag, tid, indhold mm

  Langt de fleste fædre har ikke noget i mod, at der kommer nye fædre til holdet og at holdet bliver fortløbene (nogle fædre starter på arbejde og andre fædre kommer til)

  Vi har i Allerød oplevet, at fædrene har brug for en person (sundhedsplejerske) til at invitere og samle fædre i kommune til et hold.

  Vi har siden pilotprojektet tilbudt følgende:

  Alle fædre inviteres af sundhedsplejersken med en mundtlig og skriftlig invitation i etableringsbesøget
  Interesserede fædre opskrives i Novax med orlovsstart (barsel) og kontaktnummer
  Ved orlovsstart modtager fædrene en fælles sms med fornavne og kontaktnumre på holdets deltager.

  Videreførelsen af fædreholdet:

  Sundhedsplejersken har blot behov for en kontaktfar på fædreholdet.
  Det er kun til kontaktfar at sundhedsplejersken henviser ”nye” fædre til holdet. Herefter bliver den ”nye far” der skal starte kontaktet og inviteret af kontaktfar på holdet. En kontaktfar, der allerede kender til holdet og fællesskabet.
  Vi har valgt den form, da vi har en fornemmelse af, at fædrene modtager invitationen positivt og deltagende, når den kommer fra en anden far. En anden far der allerede kender til fædre-fælleskabet.

  Sundhedsplejersken får en månedlig status fra kontaktfar på, hvor mange fædre der fortsat deltager på holdet. Deltager flere end 7 fædre på holdet – opstarter sundhedsplejersken et nyt fædrehold med en ny kontaktfar.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen består udelukkende af samarbejde mellem fædre selv og sundhedsplejerske og kræver ikke yderligere indsatser og samarbejdspartnere.

  Rekruttering

  Fædrene inviteres af sundhedsplejerske mundtligt og med en skriftelig invitation ved etableringsbesøget.

  Sundhedsplejerske henviser ”nye fædre” til en kontaktfar på fædreholdet.
  En kontaktfar kontakter og inviterer den ”nye far” med på holdet

  Rekrutteringsmetoden har været en succes. Alle interesserede fædre har fået tilbuddet.
  Alle interesserede fædre er blevet kontaktet og inviteret ind i fællesskabet af en anden far

  I Allerød kommune vurderer vi rekrutteringsmetoden meget målrettet og velegnet. Fædreholdene er blevet et fast tilbud i kommunen ligestillet med mødregrupper.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  I Allerød kommune samarbejder 2 sundhedsplejersker om koordineringen af fædreholdene.
  Dette kan kun lade sig gøre i et tæt samarbejde med hele gruppen af sundhedsplejersker, som alle fra start har løftet en stor opgave med at invitere fædrene og opskrive fædrene i kommunen.

  Vi har i sundhedsplejen i Allerød kommune afsat 1 time ugentligt fordelt på 2 sundhedsplejersker. Nogle uger bruges der ikke noget tid på fædrehold og andre uger bruges der mere.

  52 sundhedsplejersketimer på 1 år

  Fædreholdet var virkelig rart. Det var dejligt at have en fast ting at se frem til hver uge. Noget som var planlagt. Noget indhold til en dag, og stadig simpelt nok til, at det ikke krævede særlig meget planlægning. Fædrehold er et sted at få ideer til, hvad man kan lave og løsninger/forslag til hvordan man kan klare problemer. Havde pludselig store udfordringer med at give mad i et par uger. Godt at kunne snakke med nogen om det”…….

  Far fra fædreholdet, Anonym, Allerød

  Virkning

  Det første hold var et pilotprojekt, hvor 7 udvalgte og interesserede fædre blev inviteret. 6 fædre deltog aktivt på holdet i 3 måneder
  På baggrund af en evaluering med de 6 fædre, besluttede sundhedsplejen at tilbyde alle fædre i kommunen deltagelse på et fædrehold.

  Der har været en efterspørgsel og behov fra fædrene efter et fællesskab i barsels-/ orlovsperioden, som vi kunne opfylde, og har oplevet en konstant stigende efterspørgsel. Vi oplever nu at fædre, der har deltaget på Fædrehold tidligere, efterspørger og tilmelder sig igen ved næste barsel.
  I Allerød kommune, hvor afstandene er korte fungerer ”Allerød-modellen” godt.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er utrolig vigtigt at hele sundhedsplejerskegruppen ønsker denne model og ser fædreholdene som et vigtig tilbud for fædres sundhed og trivsel i kommunen. Alle sundhedsplejersker i gruppen skal give fædre tilbud om fædrehold samtidig med at mødrene får tilbud om mødregruppe.
  Invitationerne og registreringerne af fædrene skal ske systematisk og opfølgning skal ske kontinuerligt. Lav med fordel en skriftlig invitation med kort information med illustration af hvad fædrene kan forvente
  Find en engageret kontaktfar at koordinere med
  Udpeg gerne to engagerede sundhedsplejersker som kan hjælpe hinanden og overtage ved sygdom, arbejdsbelastninger, ferie mm

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Al nyt tager tid at implementere – der har været udfordringer med at finde formen, herunder at have invitation med formål og indhold på plads. Og så har corona været en barriere.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det har helt klar være fremmende at fædrene har fået en skriftlig og mundtlig invitation i etableringsbesøget
  Men det mest fremmende for deltagelsen - er at en ”ny far” bliver inviteret af en anden far ind i fælleskabet på fædreholdet

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x