Fædrehold i Furesø sundhedspleje

Et socialt og støttende fædretilbud - online

Udskriv case

Kontakt

Netta Gadiel
Sundhedsplejerske og farambassadør
Furesø kommune

Tlf: 72164356
nga@furesoe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at give fædrene mulighed for at mødes med andre fædre i deres nærmiljø. Derudover:

• At fædrene tilbydes et socialt og støttende fællesskab, hvor fædrene kan dele tanker og oplevelser ift deres forældreskab med andre fædre.
• At fædrene og deres børn får mulighed for at lave forskellige aktiviteter og herigennem få nogle gode oplevelser i samspillet med deres børn.
• At styrke/understøtte ”den gode relation” mellem far og barn samt styrke den mentale trivsel i familien

Flergangsfædrene tilbydes deltagelse på et fædrehold hvor de får mulighed for at mødes med andre fædre i deres nærmiljø.

Målgruppe & Arena

Målgruppe
Flergangsfædre i Furesø kommune med børn fra 6 mdr – 2 år

Arena
Online fædrehold i sundhedsplejen

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/03/2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Sundhedsplejerskerne deltager 1 gang ifm etablering af fædreholdet og derefter står fædrene selv for den videre planlægning/aftaler af ”deres fædrehold”.
  Fædreholdene etableres online, af 1 times varighed. Der er desuden afsat sammenlagt en 1 time til forberedelse og evaluering ifm etablering af hvert fædrehold.
  Holdene består gennemsnit af 10-15 fædre pr. hold.
  De to sundhedsplejersker har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden for online mødet som præsenteres og tages udgangspunkt i ifm online mødegangen ( jvf. bilag ”dagsorden” og ”online invitation”).
  Frivilligkonsulenten i kommunen inviteres til at deltage ifm opstart af et fædrehold.

  Materiale

  Invitation til Online -fædreholdDownload

  Dagsorden for fædreholdet - onlineDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  To sundhedsplejersker fungerer som tovholder og varetager opgaven med at indkalde og etablere fædreholdene.

  Rekruttering

  Primær sundhedsplejerske informerer familien om holdtilbuddet til fædrene, gerne allerede i graviditeten og i de efterfølgende besøg.
  Information om tilbuddet på sundhedsplejens hjemmeside
  Information om tilbuddet til tværfaglige samarbejdspartner i lokalsamfundet

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Løn til sundhedsplejerskene

  Ifm etablering af vores fædrehold har vi hørt følgende udsagn fra fædre om baggrund for hvorfor de ønsker deltagelse på et af vores fædrehold.
  "Jeg er tilflytter og søger netværk"
  "Fedt at kunne dele nogle af de frustrationer man også kan opleve i sin hverdag"
  "Nogle at snakke og ses med"
  "Pga af Covid-19 har det ikke rigtigt være muligt at lære nogle at kende og det har været svært at komme rundt og lære nye at kende"
  "Fedt at lave aktiviteter"

  Netta Gadiel, Sundhedsplejerske og farambassadør, Furesø kommune

  Virkning

  Vi kan ud fra ovenstående data i vores journal system se at tilgangen til fædreholdene er steget siden opstarten af tilbuddet i marts 2021 og der etableres nu gennemsnit et fædrehold pr måned.

  Fædreholdene dokumenteres i sundhedsplejens journal system ”Novax”.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Vi ser stor tilgang og interesse fra fædrene om deltagelse på vores fædrehold.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  At sundhedsplejersken sørger for at der udarbejdes en tydelig plan/rammesætning for første mødegang ifm etablering af fædreholdene ( jvf bilag ”invitation + dagsorden” )
  At sundhedsplejersken ifm online mødegangen med fædrene sikrer sig at fædrene afslutningsvis aftaler hvordan, hvornår og hvilke platform fædrene indbyrdes ønsker den videre kontakt med hinanden skal foregå (eks facebook/messenger gruppe).
  Vigtigt at der udvælges en far tovholder på hvert farhold som fungerer som kontaktperson fædrene imellem.
  At sundhedsplejersken efter etableringen af et nyt fædrehold, afslutningsvis sørger for at sende fædrenes aftaler ud til hele holdet med kontakt oplysninger på tovholder faren, fremtidige aftaler fædrene imellem samt konkrete forslag til aktiviteter i lokalsamfundet for far og barn.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det er vigtigt at sundhedsplejersken ifm etableringen af et fædrehold er opmærksom på ikke at ”gøre holdene for store”. Desuden anbefaler vi at sundhedsplejersken ifm sit online møde med fædrene sikrer sig at fædrene får lavet en tydelig plan for hvornår og hvor de indbyrdes skal mødes næste gang. Dette på baggrund af at vi har erfaret at fædrene således nemmere formår at fastholde tilknytningen og kontakten til deres fædrehold

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At der er to sundhedsplejersker som er tovholder ift etablering, løbende evaluering og udvikling af fædreholdene
  Løbende information og vidensdeling om fædreholdene på personalemøder i sundhedsplejen
  Tilbuddet har kunne fortsætte til trods for covid-19 restriktioner pga det foregår online.
  Fædrene fortæller, at det er et nemt tilgængelig medie at mødes på og at de forsat kan deltage til trods for at de fortsat er på arbejde og evt ikke er gået på barsel.
  Tværfagligt samarbejde med projektgruppen ”farforlivet” samt med frivilligkonsulenten i kommunen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x