Tidlig opsporing

Forebyggende samtale om alkohol

Samtale om alkohol på sundhedscenteret i Høje Taastrup Kommune

Åben anonym rådgivning i Odense Kommune

Rådgivning til borgere, der er fyldt 18 år. Rådgivning til at forstå og håndtere de udfordringer borgeren oplever.

Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel eller funktionel lidelse

Et modelprojekt på tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune - Vinder af Den Gyldne Tråd 2021

Når en borger drikker

Kursus til frontpersonale i Frederiksberg kommune

Ha´det godt

Sundhedskursus for kvinder i Vejle Kommune

Sundhedsagentuddannelse

Frivillig uddannelse i udsatte boligområder i Vejle Kommune