Åben anonym rådgivning i Odense Kommune

Rådgivning til borgere, der er fyldt 18 år. Rådgivning til at forstå og håndtere de udfordringer borgeren oplever.

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Center for Mental Sundhed
Konsulent- og rådgivningsfunktion
Center for Mental Sundhed, Odense Kommune
Tlf: 63750875
mentalsundhed@odense.dk

Formål

• Forebyggende og sundhedsfremmende karakter med fokus på tidlig indsats.
• I samarbejde med borgeren afdække problemernes karakter og omfang.
• At hjælpe borgeren til at komme videre ved hjælp af rådgivning og vejledning.
• Styrke borgerens handlekompetencer og mestring.
• Ved behov guides borgere videre til anden form for støtte og behandling.

Målgruppe & Arena

Alle borgere der bor i Odense og er fyldt 18 år. Hvis de har brug for professionel rådgivning i forhold til den problemstilling de aktuelt oplever.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2010

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tidlig opsporing

Beskrivelse af indsats

I rådgivningen har vi fokus på styrkelse af den mentale sundhed hos den enkelte borger, hvor nøgleordene bl.a. er fællesskaber, mindske stress, højne livskvalitet, fastholde tilknytning til studie eller arbejdsmarked, gøre noget aktivt og meningsfuldt. Vi kan tilbyde op til 3 samtaler.
Da vi er et informationscenter har vi kendskab til de mange tilbud, der eksisterer i Odense og kan guide den enkelte borgere videre, hvis dette er relevant.
Rådgivning i centret er åben mandag til torsdag kl. 13.00 – 15.30.
Telefonisk / mail rådgivning har åben mandag til torsdag kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-13.00.

Se evalueringsdata i fil 1
Se pjece om Center for Mental Sundhed og rådgivningstilbuddet i fil 2
Se pjece om frivillig-tilbud fra Center for Mental Sundhed i fil 3

Organisering og samarbejdspartnere

Rådgivningen varetages af fagprofessionelle, som er ansat i Center for Mental Sundhed i Odense Kommune.

Rekruttering

Tilbud om åben anonym rådgivning formidles via hjemmeside, SoMe, PR materiale, borgere og fagpersoner. Oplæg på arbejdspladser, seniorhus, uddannelsesinstitutioner og skoler.
Metoderne vurderes som velegnet.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Ikke relevant - en del af driften i Odense Kommune

 

Det er så dejligt at se, at borgerne kan bruge rådgivningen som et afsæt til at komme videre med deres liv.
Vi undersøger sammen med borgeren, hvordan deres liv kan gå fra mol til noget der dur

Berit Juel, rådgiver og konsulent, Center for Mental Sundhed, Odense Kommune

Virkning

Bygger på evidensbaserede metoder og stor erfaring. Hver rådgivning evalueres med borger.

I 2020 gennemførte vi i alt 694 rådgivninger.

Da vi er et informationscenter kan vi rådgive om andre tilbud og behandling i Odense ud fra borgerens problemstilling. Ca. 16 % havde efter rådgivningen hos os ikke brug for yderligere hjælp / støtte.

Vi evaluerer altid mundtligt og spørger ind til borgerens oplevede mestring og handle kompetence. Det er vores erfaring, at borgere, pårørende og fagprofessionelle i høj grad oplever sig hjulpet.
22,5 % af de borgere, der kommer i rådgivningen har fået os anbefalet af deres egen læge.

Se yderligere evalueringsdata fra indsatsen i fil 1

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Åben anonym rådgivning skal være let tilgængelig og almengjort.
Stor fordel at vi også er et informationscenter, som opsamler viden om de tilbud/indsatser der eksisterer i Odense både kommunalt, regionalt og i civilsamfundet.
Vi har en stor samarbejdsflade bl.a. med de praktiserende læger, behandlings- psykiatrien, pårørende- og bruger organisationer, de frivillig sociale foreninger og kommunale aktører.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

I en stor kommune kan det være vanskeligt at synliggøre tilbuddet.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Stor fordel at vi også er et informationscenter, som opsamler viden om de tilbud/indsatser der eksisterer i Odense både kommunalt, regionalt og i civilsamfundet.
Vi har en stor samarbejdsflade bl.a. med de praktiserende læger, behandlings- psykiatrien, pårørende- og bruger organisationer, de frivillig sociale foreninger og kommunale aktører.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x