Den Sociale Vejviser

Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

Udskriv case

Kontakt

Mette Stoffer
Sundhedskonsulent
Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, Vejle Kommune

Tlf: 23 81 41 58
mesto@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formål med Den Sociale Vejviser:
• Udbrede viden og kendskab til alle fællesskaber, aktiviteter, tilbud og organisationer til borgere, der oplever en form for mistrivsel.
• Hjælpe borgere med at navigere og finde det rigtige tilbud.
• Et søgeværktøj til samarbejdsparter med SPOR 18

Målgruppe & Arena

Den Sociale Vejviser er et søgeværktøj primært for fagprofessionelle i alle forvaltninger og organisationer, men bliver også brugt af borgere.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/10/2014

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Den Sociale Vejviser er SPOR18 i Vejle Kommune´s navigationsværktøj,og lagt ud frit tilgængeligt ud for alle samarbejdsparter. Den ligger frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside og bliver derfor også brugt af borgere.
  Den Sociale Vejviser rummer over 200 aktiviteter, netværk og fællesskaber i hele kommunen.
  Den Sociale Vejviser opdateres løbende, men minimum én gang årligt.

  Link kan findes her: ( https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/den-sociale-vejviser/#?rootId=50014&category=&age=)

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedskonsulenter fra SPOR18, Vejle Kommune har initieret, etableret og drifter Den Sociale Vejviser i Vejle kommune. Opstartsfasen var omkostningstung, fordi den er lavet fra bunden. Men det gav utrolig god mening at den dengang nyåbnede rådgivning SPOR18 havde overblikket over alle tilbud, aktiviteter og fællesskaber i kommunen.

  Arbejdet bestod i at være opsøgende og have kendskab til ALLE tilbud i Den Sociale Vejviser.
  Det gav stort indblik i og vigtig relationsdannelse med nye samarbejdspartnere og er dermed hjørnestenen i det brede og solide netværk Vejle Kommune har med samarbejdspartnere omkring de unge i SPOR18.

  Rekruttering

  Spor 18 i Vejle Kommune besøger eller kontakter ALLE tilbud/fællesskaber mindst én gang årligt for at holde Vejviseren opdateret med de rette kontaktoplysninger og tilbud. Det er en kontinuerlig proces, hvor vi altid omtaler eller inddrager Den Sociale Vejviser, når vi er gæster i andre forvaltninger/samarbejdsparter, og vi er rigtigt meget ude på tværs! Fx når vi i spor18 besøger alle uddannelser og fortæller om spor18 rådgivning og lær at tackle unge kurser, når vi underviser borgere og medarbejdere på Psykisk 1.hjælps kurset, inddrager vi DSV på kurset, ved at deltagerne arbejder med cases, og så skal de finde relevante tilbud fra DSV. Konkret har vi lavet en stor oversigtsvæg med alle tilbud i DSV, så alle deltagerne kan få et fysisk overblik. DSV hænger fast i lokalet, til gavn for alle der bruger det. Gennem årlig opdatering øges synligheden også

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Kontakt lederen af Sundhedsfremme og Forbyggelse i Vejle Kommune

  Den Sociale Vejviser rummer over 200 aktiviteter, netværk og fællesskaber i hele kommunen.

  Mette Stoffer, Sundhedskonsulent, Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, Vejle Kommune

  Virkning

  Om måneden er der cirka 330 unikke besøg. En tredjedel vender tilbage til siden. Det antyder, at brugeren i en eller anden grad fandt Vejviseren anvendelig. Det er interessant, at antallet af brugere falder relativt lidt i juli måned, hvor de fleste professionelle er på ferie.
  Tal fra 2019: i maj 327 brugere inde på siden, juni 327, juli 287, august 402 og sep. 432. Jobcenteret har lagt deres oversigtsværktøj sammen med DSV, da de ikke havde ressourcer til at opdatere den. Det har givet øget ejerskab og kendskab fra JC.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Formålet med Den Sociale Vejviser (DSV) er at hjælpe fagpersoner bliver bedre til at navigere i systemet og at de i højere grad kan koble borgerne op på fællesskaber og tilbud i civilsamfundet. Da der ikke rigtigt fandtes et lignede redskab inden DSV, (som rent faktisk var opdateret), indsamles data om besøg på DSV og her ses en tydelig stigning i fagpersoner og borgere, der bruger DSV.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Vedholdenhed og opmærksomhed på at, DSV er et værktøj, og kan give andre fagpersoner overblik, men det kræver at vi kontinuerligt gør samarbejdsparter opmærksom på at den findes. Det gør vi ved at nævne den ved alle møder.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Ingen barriere, fagpersoner er glade for overblikket og at den opdateres. Det kræver tid at opdatere en gang om året, men vi ser det som en investering, der kommer flere gange igen i løbet af året, da det sparer tid for os selv, vores kollegaer og borgerne på den lange bane.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x