Ældre (+65 år)

Her kan du finde vores cases inden for målgruppen Ældre (+65 år)

Hvis du har kendskab til en god indsats målrettet Ældre (+65 år) fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Etablering af Sundhedsfond i Aarhus Kommune

Sundhedsfonden er vedtaget af byrådet og skal investere i indsatser og bidrage til kapacitetsopbygning til fremme af sund aldring

Alkohol og seniorer i Vejle Kommune

– pjece til borgere og praksis i forebyggende hjemmebesøg

AktivSammen i Vejle Kommune

– en digital og faciliteret formidling og vejledning af aktiviteter og fællesskaber

Tilflytterarrangement for seniorer i Aarhus Kommune

Velkomstevent der giver nytilflyttere inspiration til byens muligheder

Gang i gården – Køge Kommune

Fokus på fællesskab frem for ensomhed!