Skærpet fokus på fællesskab i forebyggende hjemmebesøg i Vejle kommune

– praksis, vejledning og samtale

Udskriv case

Kontakt

Dorte Bladt
sundhedskonsulent og fællesskabskoordinator
Folkesundhed, Vejle Kommune

Tlf: 24 93 39 67
dorbl@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Indsatsens formål er at bevare og fremme gode, sunde og aktive seniorliv, ligesom den skal forebygge ensomhed og mistrivsel samt konsekvenser heraf.

Delmål:
• at understøtte den enkeltes egen mestring med fokus på at fremme tryghed, trivsel, robusthed og bevidsthed om egne ressourcer
• at understøtte relationer der reducerer ensomhed hos den enkelte og i civilsamfundet
• at formidle og understøtte kontakt til frivillige, som arbejder med relations dannende fællesskaber
• at tilbyde samtale, hvor der er mulighed for at tale om ensomhed

Målgruppe & Arena

Fagpersoner, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg og som møder borgere i aldersgruppen 65 år og derover, der oplever sig ensomme eller ufrivilligt alene.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Vidensgrundlag
  Indsatsen hviler på Sundhedsstyrelsens anbefaling på grundniveau om at ”Understøtte forenings- og fællesskabsaktiviteter for ældre” og ”Målrette forebyggende hjemmebesøg til opsporing af dårlig mental sundhed” i forebyggelsespakke om mental sundhed. Herudover ”ABC for mental sundhed” (Københavns Universitet), ”Forebyggelsesvinduet blandt seniorer” (2022) (Finn Breinholt Larsen, DEFACTUM) og litteraturstudiet ”Interventioner, der skal mindske ensomhed” (2021) (DEFACTUM, 2021).

  Indhold
  Der er udviklet en arbejdsgangsbeskrivelse, som styrker fokus på fællesskab ifm. forebyggende hjemmebesøg til borgere 65 år og derover. Oplever borgeren sig ensom eller ufrivilligt alene, er der mulighed for at tilbyde og gennemføre en eller flere samtaler. De har fokus på at understøtte borgers deltagelse i et meningsgivende fællesskab.

  Indsatsen består af en eller flere samtaler, der har fokus på at understøtte deltagelse i fællesskab:

  Samtalen kan indeholde:
  • en mulighed og et rum for at tale om ensomhed
  • aftabuisering og normalisering af ensomhed
  • formidling af viden om fællesskaber og tilbud i nærmiljøet samt vejledning om muligheder for kørsel
  • en vejledning til handlemuligheder for borgeren, fx via fællesskabsportalen www.aktivsammen.vejle.dk

  Borger kan efter aftale blive ringet op indenfor 6 uger for at følge op.

  Fagpersoner i Forebyggende Hjemmebesøg kan herudover bidrage til:
  • sparring med de frivillige omkring nye tiltag, der er målrettet forebyggelse af ensomhed og styrkelse af fællesskaber
  • undervisning af personalegrupper og borgere om forebyggelse af ensomhed
  • deltagelse/koordinering af dialogmøder

  Fagpersoner i Forebyggende Hjemmebesøg har haft undervisning og temadrøftelser som led i det skærpede fokus på at understøtte fællesskab. Der registreres i fagsystemet KMD Nexus hver gang fællesskab har været et væsentligt tema i samtalen, så det er muligt at udarbejde statistik.
  Indsatsen indgår i politisk godkendt kvalitetsstandard for Forebyggende Hjemmebesøg i Vejle Kommune.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er organisatorisk forankret i Forebyggende Hjemmebesøg i Sundhedsafdelingen, og der samarbejdes med fællesskabskoordinatorer i Folkesundhed i Vejle Kommune.

  Rekruttering

  Mødet med borgeren finder sted ifm. forebyggende hjemmebesøg - for det meste i borgerens eget hjem. Der er derfor allerede et kontaktpunkt med borgeren, der bliver brugt til formålet.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Indsatsen er integreret i den daglige praksis i forebyggende hjemmebesøg – og blev primært indført inden for rammen af den løbende kvalitetsudvikling af praksis.

  ”Indsatsen er et vigtigt bidrag til forebyggelse af ensomhed blandt seniorer i Vejle Kommune. Den foregår systematisk og medarbejderne har stærkere handleveje, når de møder borgere, der er ensomme”

  Uffe Nymark Breum, Afdelingsleder, Forebyggende hjemmebesøg og Folkesundhed, Vejle Kommune

  Virkning

  Det sundhedsfaglige personale, der forestår de forebyggende hjemmebesøg, har siden indførelse af skærpet fokus på fællesskab dokumenteret i den enkelte borgers sag i den tværfaglige sundhedsplatform KMD Nexus. Der tagges på ”Fællesskab”, når fællesskab og/eller forebyggelse af ensomhed har været afdækket og drøftet og ved udlevering af visitkort til fællesskabsportalen www.aktivsammen.vejle.dk

  Der har været 7.075 TAGS på fællesskab pr. oktober 2023, og det er blevet en naturlig del af praksis.

  Indsatsens delmål er i stort omfang nået – og den bidrager til at fremme gode, sunde og aktive seniorliv samt forebygge mistrivsel og ensomhed og konsekvenser heraf.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Ovenstående vurdering (afkrydsning) reflekterer en vurdering af de opstillede delmål.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er understøttende:
  • at hente inspiration og brug værktøjet QIF - Quality Implementation Framework for implementering med kvalitet
  • at afsøge og koble til politiske mål og prioriteringer
  • at tænke indsatsen ind i eksisterende kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg
  • at afsøge og identificere handlemuligheder for borgere, der oplever sig ensomme eller ufrivilligt alene og ønsker at være en del af et fællesskab med andre
  • at medtænke kendte understøttende faktorer ifm. forandring og kvalitetsudvikling af praksis

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det kan tage tid at få integreret et skærpet fokus på fællesskab, så det er en naturlig og fast praksis hos alle.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det er fremmende:
  • at tiltaget giver mening for de fagprofessionelle, der varetager de forebyggende hjemmebesøg
  • at tiltaget er koblet klogt til den eksisterende praksis
  • at der er handlemuligheder for de fagprofessionelle ved brug af www.aktivsammen.vejle.dk eller samtale
  • at det er politisk prioriteret og skriver sig ind i eksisterende politiske og faglige dagsordener og øvrige tiltag om fremme af fællesskaber og forebyggelse af ensomhed

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x