Lokalområder

Frederiksberg Frontløber

Et partnerskab for sundhed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Aktive Fællesskaber – i Odsherred Kommune

Gennem samskabelse på tværs af kommune, borgere og civilsamfund udvikles og afprøves brobygningsaktiviteter mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet

Rygestop på dit sprog

Inspiration til samtaleforløb/rygestop på andre sprog end dansk

Coronapatruljen i Køge Kommune

Lommepengejobbere fra boligsociale områder hjælper med at dele materialer ud om Corona

Fællesskabsstafet i Slagelse Kommune

At skabe fællesskaber på tværs og synliggøre de mange givende fællesskaber der findes indenfor kommunegrænsen i samarbejde med Frivilligcenter Slagelse

Forebyggende samtale om alkohol

Samtale om alkohol på sundhedscenteret i Høje Taastrup Kommune

Alkoholkampagne i Silkeborg Kommune – forebyggelse af spritkørsel

Oplysning og dialog med borgerne om alkoholfrie drikke mhp. forebyggelse af spritkørsel

Røgfrie Legepladser i Gladsaxe Kommune

Børns leg bør foregå i et røgfrit miljø