Etablering af Sundhedsfond i Aarhus Kommune

Sundhedsfonden er vedtaget af byrådet og skal investere i indsatser og bidrage til kapacitetsopbygning til fremme af sund aldring

Udskriv case

Kontakt

Katrine Dennak
Sundhedsstrategisk Konsulent
Sundhedsstaben

Tlf: 41 87 35 89
deka@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Fremtidens sundhed skabes i Aarhus og Sundhedsfonden etableres som en udviklingsarena for nye velfærdsløsninger på sundheds- og ældreområdet. Sundhedsfonden skal fremme investeringer i sundhed gennem en offensiv mobilisering af ideer, ressourcer og midler blandt relevante samarbejdspartnere, herunder civilsamfund, serviceleverandører, erhvervslivet, filantropiske fonde og investorer. Formålet med Sundhedsfonden er, at investere i indsatser og aktiviteter, der understøtter sund aldring ved at fastholde borgernes fysiske, mentale og sociale funktionsniveau i længere tid. Målet er at reducere eller udskyde behovet for pleje og omsorg. 

Målgruppe & Arena

Indsatserne vil særligt være målrettet de følgende fem målgrupper:
• Borgere med demens (samt pårørende)
• Forebyggelsesvinduet (alle 65-81-årige)
• Kronikere (55+)
• De ældste ældre (80+)
• Borgere, der modtager praktisk hjælp

Se de potentielle indsatser i vedhæftede materiale "Rammen for Sundhedsfonden"

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

04.01.2024 -

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Sundhedsfonden er vedtaget af et enigt Byråd i Aarhus Kommune.
  Vedtægter er ikke endeligt godkendt.

  Se vedhæftede materiale "Ramme for Sundhedsfonden" for yderligere info om processen for etableringen

  Materiale

  Ramme for SundhedsfondenDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedsfonden organiseres i overensstemmelse med tre overordnede parametre i form af inddragelse, partnerskab og handlekraft:

  1. Inddragelse: Initiativer skal udvikles i tæt dialog med de kommunale ledere og medarbejder, der har ansvar for håndtering af de udfordringer initiativerne vedrører eller på anden vis berøres af disse. Både for at aktivere viden og erfaringer og for at sikre et klart ejerskab i implementeringsprocessen.

  2. Partnerskab: Initiativer skal i videst muligt omfang udvikles i samarbejde med eksterne interessenter, herunder erhvervslivet, for at øge kvaliteten af nye tiltag, reducere omfanget af kommunale omkostninger og styrke initiativernes bæredygtighed og skaleringspotentiale.

  3. Handlekraft: Fondens virke skal reguleres gennem fastsættelse af overordnede succesmål og styringsprincipper, der gør fonden i stand til at reagere hurtigt og resolut, og samtidig sikrer, at fonden fremstår som en stabil, samarbejdspartner med en klar identitet. Der nedsættes et eksternt investeringsråd. og der etableres et understøttende sekretariat (en programleder og en datamedarbejder)

  Rekruttering

  Ikke relevant i denne case

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Det er forbundet med store udfordringer at udvikle bæredygtige investeringscases på sundhedsområdet. Med Sundhedsfonden udfordres
  vanetænkningen, så der udvikles andre typer af investeringer, end vi er vant til.

  Katrine Dennak, Sundhedsstrategisk konsulent, Aarhus Kommune

  Virkning

  Sundhedsfonden er ikke påbegyndt sit arbejde endnu.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  Slet ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  Slet ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x