Sundhedshuset

Meningsfulde fællesskaber

En mastercase udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed

Aktive Fællesskaber – i Odsherred Kommune

Gennem samskabelse på tværs af kommune, borgere og civilsamfund udvikles og afprøves brobygningsaktiviteter mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet

Digital hjemmetræning for Vallensbæks borgere

En sund og aktiv livsstil under tiden med Corona

Fitness og Fællesskaber i Vallensbæk Kommune

Et sundhedstilbud for borgere med BMI 30+ eller type-2-diabetes

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

En kommunal evidensbaseret forebyggende indsats til pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL eller depression. Er i mere end halvdelen af landets kommuner.

LÆR AT TACKLE angst og depression

Gratis selvhjælpskursus for borgere over 18 år i Odense Kommune.

Forebyggende samtale om alkohol

Samtale om alkohol på sundhedscenteret i Høje Taastrup Kommune

Når en borger drikker

Kursus til frontpersonale i Frederiksberg kommune