Alle cases indenfor:

Jobsøgende/arbejdsløse

Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag

Den Sociale Vejviser

Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Telefoniske rygestop

Aalborg kommune afholder rygestop over telefonen

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Sund Sex Skolen i Svendborg

Seksualundervisning for unge i Svendborg kommune, samt undervisning om børn/unge og seksualitet/formidling af dette - for fagpersoner/forældre rundt om børnene/de unge i Svendborg

Ligestilling i læringsmuligheder

Normkritisk kompetenceudvikling på tværs i Fredensborg Kommune