Forebyggende samtale om alkohol

Samtale om alkohol på sundhedscenteret i Høje Taastrup Kommune

Udskriv case

Kontakt

Sandra Nachdam Koch
Sundhedskonsulent
Sundhedscenter Espens Vænge

Tlf: 61153643
sandrana@htk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Forebyggende samtaler om alkohol tager udgangspunkt i motivationen og behovet for støtte til at ændre alkoholvaner samt formidler viden om alkohol og sundhed. Et delmål er, at identificere om der er et behov for behandling og formidle kontakt videre til behandlingssteder.

Målgruppe & Arena

Alle borgere i Høje-Taastrup Kommune over 18 år kan få forebyggende samtaler om alkohol. Tilbuddet gælder også pårørende over 18 år.
Samtalerne kan enten foregå på Sundhedscenter Espens Vænge, ude i de udsatte boligområder eller evt. i borgerens eget hjem. Samtalerne kan også foregå virtuelt eller pr. telefon.
Vi fokuserer på at reklamere for samtalerne på forløbsprogrammerne (KOL og diabetes), rygestophold og på genoptræningshold. Der arbejdes på at få et øget samarbejde med Jobcenteret.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

05/12/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Der tilbydes 1-3 samtaler af 15-30 minutters varighed om alkohol til borgere, der er bosat i kommunen. Borgere har ret til at være anonyme under samtalerne. Samtalerne er primært rettet mod borgere, der har et storforbrug eller et skadeligt forbrug af alkohol. Samtalerne udføres af 2 sundhedskonsulenter fra Sundhedscenter Espens Vænge, der har været på Sundhedsstyrelsens kursus ’Den Forebyggende Samtale om Alkohol’.

  Samtalerne har et forebyggende sigte. Der vil være to muligheder, når borgerene henvises til samtalerne.
  Den ene mulighed udgør et selvstændigt forebyggende tilbud til borgere, der ønsker at ændre deres alkoholforbrug, hvor der kan være tale om reduktion eller ophør.
  Den anden mulighed udgør et brobyggende tilbud til alkoholbehandlingen, der kan bidrage til, at borgere med behandlingskrævende alkoholafhængighed på et tidligere tidspunkt kommer i kontakt med et behandlingssted. Her arbejdes særligt med borgeres motivation til at komme til en samtale på et behandlingssted.

  Se uddybet beskrivelse af indsatsen i den korte udgave
  Se eksempel på rekruttering til indsatsen via Gocard

  Materiale

  Forebyggende samtale om alkohol - kort udgaveDownload

  GocardDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Inden indsatsen blev oprettet, blev der afholdt møde med ledelsen ud fra forebyggelsespakken om alkohol, hvor den forebyggende samtale om alkohol stod beskrevet som en anbefaling.
  Der er været dialog med forskellige behandlingssteder, for at kende til deres tilbud, når vi skulle henvise videre.

  Rekruttering

  Rekruttering via: Gocard, i boligområder, på forskellige sundhedsforløb, hos lægerne, interne samarbejdspartnere i sundhedscenteret (terapeuter, forebyggelseskonsulenter, demenskonsulenter). Se Gocard i fil 2

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  To sundhedskonsulenter var på SST's kursus i Den forebyggende samtale om alkohol. Der bruges nu en time om ugen sammenlagt på afholdelse af samtaler, og der arbejdes på, at dette øges.

  Det er godt at have et tilbud om forebyggende samtaler, der kan støtte i at flere kommer i behandling, samtidig med at det bliver nemmere for borgerne at tage kontakt ift. deres alkoholudfordringer. Som sundhedskonsulent er det rart med et tilbud, hvor barrieren opleves lav for borgeren.

  Ulla Jørgensen & Sandra Nachdam Koch., Sundhedskonsulent, Sundhedscenter Espens Vænge, Høje-Taastrup Kommune

  Virkning

  Borgerne tilkendegiver, at der er stor tryghed i samtalerne og at de er positive over, at der findes et sådan tilbud. For de borgere, der ikke er parat til at tage kontakt til et behandlingssted, ses de forebyggende samtaler som et springbræt til at blive klar.
  Der er valgt, at der ikke indsamles effekt på data. Vi ved, at flere har nedsat deres forbrug, og nogle er stoppet med at drikke, samt at flere er henvist videre til behandling.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det kan være svært at få samarbejdspartnere til at henvise til samtalerne, da der stadig opleves en barriere i at spørge ind til alkohol.
  Der skal løbende laves en god rekrutteringsplan.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Synliggørelse over for ledelsen ift. at der er behov for både behandlingstilbud og forebyggende samtale om alkohol i kommunen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har været meget opmærksomme på at italesætte tilbuddet på særligt forløbsprogrammer og rygestoptilbud.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x