Alle cases indenfor:

Digitalt/online

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Sund i Naturen – forløb for stressede mænd i naturen

Reducering af stress- og depressionssymptomer hos mænd i Københavns Kommune

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Gratis udlevering af nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Gratis nikotinsubstitution

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune