Digitalt/online

AktivSammen i Vejle Kommune

– en digital og faciliteret formidling og vejledning af aktiviteter og fællesskaber

Rekrutteringskampagne i Odense Kommune

Rekrutteringskampagne i valg-tematiseret format

Fællesskabsportalen i Horsens Kommune

- en digital oversigt over fællesskaber i Horsens og omegn

Fædrehold i Furesø sundhedspleje

Et socialt og støttende fædretilbud - online

Årets ex-ryger i Køge Kommune

Kåring af årets ex-ryger i Køge Kommune. Kampagne beregnet på at skabe fokus på rygestop, og synliggøre lokal forankring.

Rygestop på dit sprog/rekruttering

Hvordan rekrutterer vi borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Afprøvning af forskellige rekrutteringsmetoder i de danske kommuner

Digital hjemmetræning for Vallensbæks borgere

En sund og aktiv livsstil under tiden med Corona

Live-træning i Københavns Kommune af Arbejdsmiljø København

Fysioterapeuter fra Arbejdsmiljø København instruerer dagligt 15 min. i øvelser gennem MS Teams, og medarbejderne følger med fra eget hjem eller arbejdsplads.

Coronaskolen i Københavns Kommune

Uddannelse af lokale Corona aktører i udsatte boligområder i samarbejde med boligorganisationer og helhedsplanerne

Forebyggende samtale om alkohol

Samtale om alkohol på sundhedscenteret i Høje Taastrup Kommune

Åben anonym rådgivning i Odense Kommune

Rådgivning til borgere, der er fyldt 18 år. Rådgivning til at forstå og håndtere de udfordringer borgeren oplever.

Fredericia Sund By mikro-partnerskaber

Samarbejde på tværs for at fremme folkesundheden i Fredericia Kommune