Live-træning i Københavns Kommune af Arbejdsmiljø København

Fysioterapeuter fra Arbejdsmiljø København instruerer dagligt 15 min. i øvelser gennem MS Teams, og medarbejderne følger med fra eget hjem eller arbejdsplads.

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Rasmus Ringgaard Schierbeck
Fysioterapeut og konsulent
Arbejdsmiljø København
Tlf: 23818082
K15Y@kk.dk

Formål

Hovedmål: At skabe et nemt tilgængeligt tilbud til træning og fysisk aktivitet til de ansatte i Københavns kommune for at forebygge fysiske gener af arbejdet og fremme sundheden blandt de ansatte

Delmål: At skabe et online arbejdsfællesskab for de hjemsendte under Covid-19.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle ansatte i Københavns kommune (der er 45.000 ansatte i kommunen). Indsatsen blev startet med særlig fokus på de hjemsendte i Covid-19 perioden.

Fokus på de hjemsendte omhandlede den nye situation som mange ansatte pludseligt var landet i og skulle omstilles til en hverdag med mindre bevægelse og aktivitet. Samtidigt var denne målgruppe overladt til at arbejde med mindre kollegial kontakt.
Live-træning kunne på den måde skabe værdi både gennem øget fysisk aktivitet og et digitalt arbejdsfællesskab.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

23/03/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Fysioterapeuter fra Arbejdsmiljø København instruerer dagligt (mandag til fredag kl. 11:00) 15 min. i øvelser gennem Microsoft Teams, og medarbejderne følger med fra eget hjem eller arbejdsplads.
Den daglige træning tager udgangspunkt i at være nemt tilgængelig og ikke kræve særlige træningsredskaber. Træningen er målrettet det fysiske arbejdsmiljø, og er derfor instrueret af terapeuter der kender til de almene udfordringer der kan være ved hjemmearbejde eller arbejdsrelaterede problematikker.

Der er derfor fokus på at komme hele kroppen igennem i løbet af ugen, og opøve kompetencer både ift. balance, koordination, muskelstyrke og mobilitet.

Organisering og samarbejdspartnere

- To ledere der håndterer ressourcer og bidrager til kvalificering og udvikling af indsatsen
- Seks fysioterapeuter som står for driften af daglig live-træning, herunder 1 tovholder for indsatsen og 2 terapeuter som varetager dataindsamling og brugerundersøgelse.
- To kommunikationsmedarbejdere fra forvaltningen der har bidraget til udbredelsen af kendskab til indsatsen. Herunder artikel skrivning.
- AMK’s -kommunikations medarbejder der har bidraget til udvikling af hjemmeside med info og link til Live-træning.

Rekruttering

Indsatsen er annonceret på:
- Indlæg i ledernyt (nyhedsbrev over mail til lederne i Københavns kommune)
- Indlæg gennem Arbejdsmiljø Københavns LinkdIn profil
- Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside.
- Interne pop-event i forvaltningen og webinarer over MS Teams har også videre formidlet information om indsatsen
- Der er skrevet to artikler på Sundhed- og Omsorgs forvaltningens hjemmeside inkl. en video der beskriver tilbuddet
- Det er også anvendt som intern mulighed i Arbejdsmiljø Københavns indsats for at forebygge sygefravær blandt medarbejdere med smerter og gener ”Tidlig Indsats” hvor fysioterapeuter kan henvise klienter til at deltage i træningen.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Alle ressourcer til indsatsen har kunnet finansieres indenfor Arbejdsmiljø Københavns eget budget. Dette har dog kun været muligt grundet at corona og hjemsendelse har betydet at andre ydelser er sat delvist i bero som følge heraf.
Hvis indsatsen skal fortsætte efter hjemsendelsesperioden kræves en ekstern finansiering svarende til ca ¼ årsværk.

- Arbejdstid for instruktøren ca. en time om dagen.
- Møder hver måned for instruktørerne og ligeledes med lederne. Samlet ca. to timer hver måned.
- Administrativ tid til kommunikation, brugerundersøgelse og planlægning af indsatsen. Ca. 1 time om ugen.
- Til live-trænings studiet: Roll-ups 2 stk., webcam inkl. mikrofon, et højt bord til bærbar PC, en bærbar PC

 

• ” Jeg synes simpelthen det er intet mindre end fantastisk! Mine skuldre, nakke og ryg har ikke haft det så godt som nu siden jeg har begyndte at arbejde på kontor. Hver gang vi laver stræk får jeg en masse dejlige små knæk hele vejen op af rygsøjlen og i nakken - nu bliver det løsnet i stedet for at sætte sig. Mindre hovedpine, sover bedre om natten og kan bedre holde de lange ”arbejdsdage ud. Jeg ELSKER DET! Tusind tak for jer og hvor er jeg glad for at høre det nu er forlænget :D ”

Fra brugerundersøgelsens spørgeskemaer, Svarene er modtaget anonymt, Ansat i Københavns Kommune

Virkning

Der har været en støt stigning i antallet af deltagere fra starten af indsatsen i marts 2020 og til nu – et år senere. Teams-gruppen har nu over 1400 medlemmer og har en daglig deltagelse på omkring 140-200 deltagere.
Brugerundersøgelse viser også stor tilfredshed blandt deltagerne. Her ses at 79 % af de spurgte scorer 9 eller 10 i forhold til tilfredshed med træningen på en skala fra 0-10.
Flere af deltagerne nævner at træningen giver dem mere energi til arbejdsdagen, færre smerter, mindre stivhed i kroppen og at det er en kærkommen pause i hjemmearbejdet.

Midler til indsamling af data:
- Spørgeskemaer fra 61 deltagere før og 1-3 måneder efter de startede med at
deltage i træningen. Herunder spørgsmål om tilfredshed og træningens effekt.
- Fokusgruppeinterview med 6 deltagere fra forskellige forvaltninger i Københavns kommune mhp. udvikling og evaluering af indsatsen. Herunder også en uddybning og forståelse af målgruppen.
- Løbende tilbagemelding via chat-forummet og korte spørgeskemaer gennem programmet MS Forms i MS Teams.
- Løbende indsamling af data på deltagelsesantal og medlemmer i gruppen.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Nuværende antal medlemmer i vores Teams gruppe: 1465
Antal deltagende til live-træning pr. dag ca. 140-200

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Træningen en variation og en kvalitet som er langt højere end det, den gængse arbejdsplads typisk selv kan mønstre. Brugen af digital onlineplatform giver mulighed for at nå ud til mange ansatte med høj kvalitets træning. Det giver en større udbredelse af budskab og indsats.
Den digitale indsats kan godt skabe fællesskaber på trods af distance, særligt når fysiske møder ikke er mulige.
Det er gjort nemt anvendeligt at deltage digitalt i indsatsen og brugen af en online platform de kender gør det legitimt og overskueligt. Tidsmæssigt skal det være overskueligt og det er en fordel med nem tilgængelighed i folks kalendersystem.
Fællesskabet med kollegaerne på tværs af kommunen motiverer og appellerer til deltagelsen.
Rammen for indholdet af indsatsen har været åben og eksperimenterende, for på den måde at instruktørerne kan udfoldet det de er bedst til og samtidigt afprøve forskellige træningsformer undervejs i forløbet. Der har været løbende tilbagemeldinger fra deltagerne som inddrages i udviklingen af indsatsen.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Brugen af online-platformen MS Teams kræver både omstillingsparathed for både instruktører og brugere af indsatsen.
Der har været udfordringer ved brugen af MS Teams, i det den voksende deltagelse af brugere har skabt flere tekniske forstyrrelser under live-træningen.
For at opretholde kvaliteten af indsatsen i forbindelse med at flere deltager, er en løbende omstilling og ændring af platformens indstillinger og interaktion med deltagerne nødvendig at tænke ind.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

- Der har været positiv tilbagemelding på variationen af træningen, hvor instruktørerne har fået mulighed for at udfolde den type træning som de finder mest relevant til målgruppen.
- Brugerundersøgelserne har gives os indblik i målgruppen. Når tilbuddet er åbent for alle i kommunen kræver det ekstra tiltag for at lære målgruppen at kende og blive klogere på årsag og behov for deres deltagelse for derved at kunne målrette træningen.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x