Virtuel patientundervisning i Egedal Kommune

Patientundervisning af diabetes, KOL og hjerteborgere

Udskriv case

Kontakt

Marianne Stannum
Fysioterapeut og forebyggelseskoordinator
Egedal Sundhedscenter

Tlf: 72596773
marianne.stannum@egekom.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med den virtuelle patientundervisning var at kunne give Egedal Kommune et rehabiliteringstilbud i en tid, hvor de ellers ikke modtog noget tilbud pga restriktioner på samvær - særligt for denne gruppe af borgere.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er for alle borgere og deres pårørende, der er henvist til Egedal Kommunes patientundervisning med diagnoser indenfor KOL, diabetes 2 og hjertesygdomme. De borgere der har en computer eller tablet har modtaget dette tilbud.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

11.03.2020 -

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Der har - i patientundervisningen - været 7 mødegange over 7 uger, efterfulgt af opfølgning efter 3 og 6 måneder for at give borgerne mulighed for at fastholde deres nye vaner.
  Temaerne for undervisningen er:
  Forandringer
  Sygdomslære (Kol, diabetes 2 og hjertesygdomme)
  Kostundervisning både teoretisk og praktisk
  tanker og følelser omkring min sygdom
  træningsteori (hvorfor er det vigtigt at træne med en kronisk sygdom)?
  fastholdelse af nye vaner

  Materiale

  Flyer og program - diabetesDownload

  Flyer og program - hjertesygdomDownload

  Flyer og program - KOLDownload

  Drejebog - tag hånd om dit livDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen var organiseret i Center for Sundhed og Omsorg i Sundhed og træning. Det var Marianne Stannum der er koordinator for undervisningen, som indkaldte fagpersonalet til undervisningerne og lavede undervisningsplanerne der blev sendt ud til borgerne. Undervisningen blev varetaget af fysioterapeut, diætist og sygeplejeske.

  Rekruttering

  Vi har ikke direkte rekrutteret til de første hold, vi har ringet til alle de borgere vi havde på venteliste til patientundervisning inden corona ramte i Danmark i 2020. Borgerne er henvist enten fra hospitalet, egne læge eller har henvendt sig selv. Vi har tidligere til vores fysiske undervisning brugt både lokalavisen og Facebook til rekruttering og har overvejet at gøre det til virtuelt forløb fremover.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Der er brugt arbejdstimer på dette, som ellers skulle have lavet fysisk undervisning for samme målgruppe.

  En mand på 75 år sagde spontant efter første undervisning:" Det var meget inspirerende og jeg glæder mig til næste uges undervisning".

  Vi er nu fortsat med virtuel undervisning gennem Det Digitale Sundhedscenter

  Marianne Stannum, Fysioterapeut og forebyggelseskoordinator, Egedal Sundhedscenter

  Virkning

  Der er ikke lavet nogen evaluering af det digitale forløb, men rejsen i den virtuelle undervisning har fået os til at lande på at være med i et fællesskab sammen med andre kommuner og Syddansk universitet, som hedder Det Digitale Sundhedcenter. Se link her: detdigitalesundhedscenter.dk .
  Det betyder, at vi ikke mere kører online undervisning, da dette tilbud dækker både hjerte og diabetes undervisning. Derfor opfordrer vi de borgere vi får henvist som er digitale til at tilmelde sig webinar på denne web side.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Der er en del af borgerne. der har fået hjælp af deres pårørende til at logge sig på linket. Nogle af dem er i 80+ målgruppen og det betyder at de har siddet med deres pårørende i deres egen stue og er blevet undervist, samtidig med at de kan tale sammen om det der bliver sagt uden at forstyrre de andre på holdet.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Drejebogen der er vedhæftet er ikke skrevet til Egedal Kommunes virtuelle undervisning, men er drejebogen for den fysiske undervisning. Det er temaerne i denne undervisning vi har taget udgangspunkt i for at lave den virtuelle undervisning.
  Vær opmærksom på "tavshedspligt" og italesæt, at der kan være andre tilstede end de mennesker vi kan se på skærmen der evt. kan høre det der bliver sagt.
  Det er godt, at sende en let vejledning til hvordan man logger sig på de forskellige devisere ud med invitationen til undervisningen.
  Det er også en fordel, at skrive et telefon nr. som kan bruges som hotline før og under undervisningen til de borgere der har problemer med at komme på.
  En ide kan også være med en huske sms, inden da mange ikke husker en online aftale lige så godt som en aftale i Sundhedscentret.
  Send gerne materiale ud på forhånd som borgerne kan orientere sig i inden undervisningen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der er borgere der ikke har en computer eller en tablet de kan ikke modtage undervisning virtuelt.
  Som underviser kræver det noget andet for at holde gejsten og motivationen, da der ofte ingen respons er fra borgerne.
  Det må ikke være for lange undervisninger, 1-1½ time er lang tid at holde koncentrationen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  I Egedal Kommune har vi aldrig før lavet virtuel undervisning, så alle underviserne har skulle lære mediet at kende og skære undervisningen ned i tid fra vores almindelige undervisning hvor vi mødes fysisk med borgerne.

  Borgerne har spontant sagt, at det er godt det er virtuelt, så de ikke skal være bekymret for at blive smittet med corona, hvilket hjalp på motivationen for at deltage i virtuel indsats.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Digitalt Rygestop

  Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

  Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

  En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x