Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Udskriv case

Kontakt

Line Autrup
Udviklingskonsulent
Center for Diabetes, Københavns Kommune

Tlf: 51 62 98 65
zu1b@kk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at skabe mestring af hverdagslivet og bidrage til at borgerne fastholder de gode vaner efter deltagelse.
Det tilstræbes, at indsatsen tager afsæt i kreativitet, leg og bevægelse. Den øget viden skabes gennem forskellige aktiviteter, hvor der forekommer refleksionsspørgsmål, som borgerne kan samles omkring.

Målgruppe & Arena

Målgruppe:
Indsatsen er for alle borgere, der skal have lyst til at være udendørs eller motiveres til det, da al undervisning/madlavning foregår udendørs.
Inklusionskriterie: borgeren skal kunne gå ca. 500 meter. Der er ikke mulighed for kørsel eller ganghjælpemidler.
Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for tolk, så borgere skal kunne forstå og tale nogenlunde dansk.

Arena: Naturen – byens rum såsom parkområde nær Center for Diabetes. Nærmere beskrevet foregår indsatsen i Søndermarken og i Natur- og fritidshytten, der er blevet lejet af Frederiksberg kommune.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/04/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen er et 5-ugers forløb med en ugentlig mødegang a 4 timer.
  Op til 20 deltagere pr. hold.
  Indsatsen varetages af en træningsvejleder, diætist og sygeplejerske. De tilknyttede behandlere har alle kurser indenfor træning i naturen.

  En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

  Indsatsens aktiviteter tilstræber at tage afsæt i kreativitet, leg og bevægelse. Deltagerne opnår øget viden gennem eksempelvis refleksionsøvelser, som deltagerne kan samles omkring. Hver deltager får ved opstart udleveret en notesbog, en mappe med diverse hjælpemidler til hverdagen, inspirationsmateriale og en bog om type 2-diabetes.

  Eksempler på aktivitetstemaer:
  - Introduktion til diabetes og senkomplikationer
  - Læring om kost
  - bevægelse og fysisk aktivitet, leg og kreativitet
  - netværk og gruppedynamik

  Fælles madlavning og samling om bålet er centralt for det relationsskabende element. Her er der plads til uformelle samtaler, hvor deltagerne kan lære hinanden bedre at kende over en kop te eller kaffe.

  Model for at fastholde borgerne i deres sunde vaner:
  Undervejs i forløbet bliver borgerne præsenteret for udendørs fastholdelsestiltag/foreninger og frivillige netværk, som der besøges under indsatsen. Derudover faciliterer Center for Diabetes så vidt muligt etablering af nye selvstændige netværksgrupper.
  Center for Diabetes afholder desuden Sund i Naturen-cafeer for tidligere deltagere, for at sikre bedre fastholdelse og skabe netværk.

  Materiale

  SpørgeskemaDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er forankret i Københavns Kommunes Center for Diabetes. Der er udarbejdet præcise drejebøger, hvor fordelingen af arbejdsopgaver er fordelt mellem alle involverede i indsatsen. Derudover ligger der klare aftaler at alt administrativt ligger hos den projektansvarlige og alt indholdsmæssigt i indsatsen ligger hos instruktørerne.

  Der samarbejdes med Frederiksberg Kommune om leje af spejderhytte. Der arbejdes ligeledes på at få skabt andre samarbejder, så Sund i naturen indsatsen kan placeres andre steder i byen.

  Rekruttering

  Borgerne rekrutteres fra Center for Diabetes egne sundhedsprofessionelle.

  Inklusionskriterie: deltagerne skal kunne gå de ca. 500 meter til Søndermarken, da der ikke er mulighed for kørsel eller ganghjælpemidler.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Indsatsen har ikke et separat budget, da det har indgået som en almindelig indsats i centeret. Der er brugt 30-40 timers forberedelse på at sammensætte programmet fra start og på løbende at tilpasse indsatsen bedst muligt til borgerne og deres ønsker.
  Når indsatsen er i drift, bruger medarbejderne kun den tid selve indsatsen varer plus forberedelse på dagen.

  Lav et godt forarbejde, men aldrig et færdigt produkt for tidligt.

  Line Autrup, Udviklingskonsulent, Center for Diabetes, Københavns Kommune

  Virkning

  Indsatsen har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.
  Se spørgeskemaet i bilag 1.

  Evalueringen viser, at deltagerne mener at aktiviteterne i naturen har positiv betydning for deres sundhed, og at naturen er en god ramme for at danne sociale relationer. Derudover er der en positiv udvikling i deltagernes trivsel, som er målt ved WHO-5 (WHOs trivselsindeks) før og efter forløbet. Der ses desuden en stigning fra før til efter i andelen som er medlem eller har ønsker om at blive medlem af en forening eller gruppe, der har aktiviteter i naturen.

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det har været en løbende proces, men i foråret 2019 blev to af de allerede eksisterende og faste undervisningshold erstattet med to Sund i naturen hold. Fremover vil der til hvert forår og efterår tilbydes to hold.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  • Lav et godt forarbejde, men aldrig et færdigt produkt for tidligt.
  • Der skal være plads til løbende evaluering og tilpasning af indsatsen.
  • Få fra starten af skabt god energi om indsatsen.
  • Sørg for at både medarbejdere og ledere er med på ideen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  • Det har krævet en del timer/ressourcer at opstarte projektet.
  • Ingen i projektgruppen var uddannet indenfor natur, hvilket i starten bar præg af, at der blev forsøgt forskellige ting.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  • Der har været stor effekt i det tværfaglige samarbejde de tre faggrupper imellem
  • Der er rigtig mange ting, der kan lade sig gøre udendørs og ikke indendørs.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Under åben himmel i Københavns Kommune

  Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

  Rygestop og motion

  Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x