Alle cases indenfor:

Rygestop

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Psykisk førstehjælp til alle borgere i Vejle Kommune

Et australsk koncept, der er manualiseret af PsykiatriFonden