Rygestop på dit sprog

Inspiration til samtaleforløb/rygestop på andre sprog end dansk

Udskriv case

Kontakt

Henrik Borggren
Sundhedskonsulent / Rygestopkoordinator
Træning - Sundhed og Rehabilitering - Køge Kommune

Tlf: +4529337096
henrik.borggren@koege.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Flere kommuner har fokus på indsatser målrettet livsstil og sundhed hos etniske befolkningsgrupper, og her spiller rygestop en central rolle i forebyggelsen. Undersøgelser viser, at rygning er meget udbredt blandt udvalgte etniske grupper, hvor op imod 50 % er dagligrygere og ca. 25 % storrygere. Formålet med Rygestop på dit sprog var at afprøve Stopliniens kulturelt oversatte rygestophåndbog, til arabisk og tyrkisk kultur. Herunder udvikling af lokale etniske rygestopaktiviteter i projektkommunerne – og i samarbejde med Stoplinien – for borgere med arabisk eller tyrkisk baggrund at afprøve individuel rygestoprådgivning i kommunerne og på Stoplinien.

Målgruppe & Arena

Borgere med etnisk Tyrkisk og Arabisk baggrund der ønsker rygestop.
Arenaer har primært været boligområder, moskeer og bazarer.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

01/05/2020

Projekt periode

01.01.2016 - 31.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Projekt Rygestop På Dit Sprog er opdelt i 2 casebeskrivelser her på sundeborgere.dk. Case 1 omhandler pilotafprøvning af udviklet materiale og case 2 omhandler udvikling af lokale kampagneaktiviteter med lokale materialer og brug af de sociale medier i syv deltagende projektkommuner (Køge, Ishøj, Aalborg, Aarhus, Vejle, Høje-Taastrup og Gladsaxe). Dette er beskrevet i Case 2, som kan findes nedenfor under relaterede cases (case kommer snarest)

  Udvikling af de kulturelt oversatte materialer til brug ved rygestoprådgivning for etniske tyrkiske og arabiske borgere er en videreudvikling Stopliniens håndbog til reaktive samtaler og en håndbog til samtaleforløb.

  Den metodiske tilgang er Den motiverende samtale (MI), som vi har tilpasset borgere fra tyrkisk og arabisk kultur, hvor man traditionelt har en anden baggrund og forventninger til rådgivningssamtaler. Vi gjorde os derfor tanker om, hvordan vi kunne tilpasse metoden til målgruppen og dette er kommet til udtryk i håndbøgerne.

  Håndbogen til samtaleforløb kan findes i fil 1
  Håndbogen til reaktive samtaler kan findes i fil 2
  Den uddybede procesbeskrivelse af arbejde med samtalehåndbøgerne kan findes i fil 3

  Materiale

  Haandbog-til-samtaleforloeb_til-inspiration-for-kommunerDownload

  Haandbog-til-reaktive-samtaler_til-inspiration-for-kommunerDownload

  Procesbeskrivelse-af-arbejdet-med-udvikling-af-samtalehaandboeger-til-tyrkisk-og-arabisk-rygestop-paa-Stoplinien-til-inspiration-for-kommunerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sund By Netværket har været tovholder på projektet i perioden 2016-2019 og sammen med formandskabet i netværkets tobakstemagruppe og Stoplinien indgået i projektledelsen. Sund By Netværket og Stoplinien har også været tovholdere for netværksdannelse blandt kommuner og andre interessenter.
  Flere kommuner har meldt sig som projektdeltagere – Aarhus, Aalborg, Vejle, Køge, Høje Tåstrup, Ishøj og Gladsaxe. Disse kommuner har indgået i udviklingen og afprøvningen lokalt, og bidraget aktivt til erfaringsopsamling i projektet.

  Derudover har etniske rygestoprådgivere givet et stort bidrag og hjulpet med udviklingen af håndbøgerne. Tak for stor hjælp og inspiration:
  Fatima Ali - Aarhus Kommune, Hacer Øzcelik - Aarhus kommune, Hikmat Hussein - freelance i Storkøbenhavn, Golizar Jalal - Vejle Kommune, Shlair Qasseun - Frederiksberg Kommune og Kalbiye Yuksel - Hundige Apotek.

  Rekruttering

  Rekrutteringsmetoden er beskrevet i case - Rygestop på dit sprog/rekruttering (Case kommer snarest)

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Brugen af kulturelt tilpassede håndbøger er frit tilgængelige og uden omkostninger

  En fælles kulturel oversættelse af det anvendte rygestopmateriale, er en nødvendighed, hvis man ønsker kvalificeret rygestop til forskellige etniske målgrupper. Det må og kan ikke være op til den enkelte rådgiver, at rådgive ud fra egne præferencer og egen kultur

  Henrik Borggren, Sundhedskonsulent og projektleder for 'Rygestop' på dit sprog, Køge Kommune - Sundhedsafdelingen

  Virkning

  Vi har i projektet erfaret, at rygestoprådgivning skal gribes forskelligt an, alt efter målgruppen for rygestoprådgivningen. En fælles kulturel oversættelse af det anvendte rygestopmateriale, er en nødvendighed, hvis man ønsker kvalificeret rygestop til forskellige etniske målgrupper. Det må og kan ikke være op til den enkelte rådgiver, at rådgive ud fra egne præferencer og egen kultur De kulturelt oversatte håndbøger til rygestopforløb, er et godt eksempel på en form for konsensus indenfor etnisk rygestoprådgivning. Projektet anbefaler lig-nende kulturelle oversættelser, til forskellige etniske (og sårbare) målgrupper i Danmark Alle deltagende kommuner indrapporterer rygestopaktiviteter til Rygestopbasen. Dog er det kun enkelte kommuner hvor man underinddeler efter etnisk oprindelse. Og her er succesraten <30, hvilket er forventeligt når man tager målgruppen i betragtning.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Erfaringerne fra tidligere viser at etnisk 'dansk' rygestoprådgivning til rygere med anden etnisk oprindelse end dansk, uden hensyntagen til etniske kulturelle forhold, giver ringe eller ingen succes.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Indsatsen kræver at der findes rygestoprådgivere, der mestrer to sprog og ikke mindst har erfaring med to-kulturel rygestoprådgivning.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Rygestopindsatsen der foregår med tolk.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Rygestop på dit sprog/rekruttering

  Hvordan rekrutterer vi borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Afprøvning af forskellige rekrutteringsmetoder i de danske kommuner

  Digitalt Rygestop

  Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x