Rygestop på dit sprog/rekruttering

Hvordan rekrutterer vi borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Afprøvning af forskellige rekrutteringsmetoder i de danske kommuner

Udskriv case

Kontakt

Henrik Borggren
Sundhedskonsulent
Sundhed - Træning og Rehabilitering - Køge Kommune

Tlf: +4529337096
henrik.borggren@koege.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Flere kommuner har fokus på indsatser målrettet livsstil og sundhed hos etniske befolkningsgrupper, og her spiller rygestop en central rolle i forebyggelsen. Undersøgelser viser, at rygning er meget udbredt blandt udvalgte etniske grupper, hvor op imod 50 % er dagligrygere og ca. 25 % storrygere. Formålet med Projektet Rygestop på dit sprog var at afprøve Stopliniens kulturelt oversatte rygestophåndbog, til arabisk og tyrkisk kultur. Herunder udvikling af lokale etniske rygestopaktiviteter og rekruttering i projektkommunerne – og i samarbejde med Stoplinien – for borgere med arabisk eller tyrkisk baggrund at afprøve individuel rygestoprådgivning i kommunerne og på Stoplinien. Denne case har særlig fokus på rekrutteringsarbejdet i projektkommunerne

Målgruppe & Arena

Borgere med etnisk tyrkisk og arabisk baggrund der ønsker rygestop.
Arenaer har primært været boligområder, moskeer og bazarer.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2016 - 31.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Projekt Rygestop På Dit Sprog er opdelt i 2 casebeskrivelser her på sundeborgere.dk. Case 1 omhandler pilotafprøvning af udviklet materiale og kan findes nedenfor under relaterede cases.

  Denne del af projektet - case 2 - handler primært om rekruttering af etniske minoriteter til rygestop. Og sekundært, at rygestoprådgivere kan hente inspiration i 'kulturelt' oversatte rygestophåndbøger og derved give en bedre rygestoprådgivning uanset om rådgivningen gives på dansk eller andet sprog end dansk.

  Find eksempler på rekrutteringsmateriale - postkort og banner til web i bilag 1-4 nedenfor, samt præsentation fra kommunikationsrådgiver til inspiration i bilag 5.

  Læs også mere om projektet her

  Materiale

  Rygestop på dit sprog - Postkort arabisk Vejle kommuneDownload

  Rygestop på dit sprog - eksempler på postkort StoplinienDownload

  Rygestop på dit sprog - tyrkisk postkortDownload

  Rygestop på dit sprog - webbanner på arabiskDownload

  Rekruttering i kommunerne - Præsentation til inspirationDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sund By Netværket har været tovholder på projektet i perioden 2016-2019 og sammen med formandskabet i netværkets tobakstemagruppe og Stoplinien indgået i projektledelsen. Sund By Netværket og Stoplinien har også været tovholdere for netværksdannelse blandt kommuner og andre interessenter.
  Flere kommuner har meldt sig som projektdeltagere – Aarhus, Aalborg, Vejle, Køge, Høje Tåstrup, Ishøj og Gladsaxe. Disse kommuner har indgået i udviklingen og afprøvningen lokalt, og bidraget aktivt til erfaringsopsamling i projektet.

  Derudover har etniske rygestoprådgivere givet et stort bidrag og hjulpet med udviklingen af håndbøgerne og til udvikling af materialer til rekruttering. Tak for stor hjælp og inspiration:
  Fatima Ali - Aarhus Kommune, Hacer Øzcelik - Aarhus kommune, Hikmat Hussein - freelance i Storkøbenhavn, Golizar Jalal - Vejle Kommune, Shlair Qasseun - Frederiksberg Kommune og Kalbiye Yuksel - Hundige Apotek.

  Rekruttering

  Projektkommunerne har testet det materiale der er blevet udviklet til målgruppen igennem projektet. Både rygestop-postkort* på arabisk og tyrkisk fungerer i rekrutteringsøjemed og brugen af de sociale medier og kampagner via lokale intranet, Facebooksider og Whatsapp. I lokale boligforeninger viser sig også at være nye rekrutteringskanaler, der synes succesfulde.
  Kommunerne har også brugt lokale ambassadører, der er med til at gøre reklame for kommunernes nye eller allerede eksisterende etniske rygestoptilbud. Fx. er formanden for den lokale tyrkiske klub, imamen fra den lokale moske, en lokal grønthandler i bazaren, flere lokalpolitikere, alle af anden etnisk herkomst. Også ansatte i kommunerne er blevet projektets rygestopambassadører og kan bruges aktivt i rekrutteringen via sociale medier. Flere kommuner havde også en idé om at bruge borgere, der deltager i rygestopaktiviteterne som ambassadører for de lokale rygestopaktiviteter (peer to peer).
  Desuden er kommunernes rygestoprådgivere, der arbejder i lokale boligområder, blevet klædt på i den kulturelle ’oversættelse’ i rygestoppet og til at formidle kontakten til den lokale etniske rygestoppere.
  *En del af de udviklede rygestoppostkort og andre materialer henviser til etnisk rygestoprådgivning på Stoplinien. En del af kommunerne har valgt, at kontakt oplysninger på materialet er den lokale etniske rygestoprådgiver.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

   

  Rygestop på dit sprog - projektresumeDownload

  Ikke relevant

  Kommunerne har også brugt lokale ambassadører, der er med til at gøre reklame for kommunernes nye eller allerede eksisterende etniske rygestoptilbud. Fx. er formanden for den lokale tyrkiske klub, imamen fra den lokale moske, en lokal grønthandler i bazaren, flere lokalpolitikere, alle af anden etnisk herkomst

  Henrik Borggren, Sundhedskonsulent og projektleder, Køge Kommune

  Virkning

  Det er projektets vurdering at de udviklede materialer til lokal rekruttering har en effekt - men pga. målgruppens størrelse er det ikke noget der er undersøgt. Især aktiviteter på sociale medier kan være et interessant område at gå i gang med - men skal også tilpasses den lokale kapacitet ift. etniske rygestopkurser.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Pt (november 2021) pågår et arbejde med at få etableret etnisk rygestoprådgivning på Stoplinien.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Læs mere i præsentationen fra kommunikationsrådgiver

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Samarbejde med etniske miljøer og etniske fagfolk fx. etniske sundhedsformidlere og / eller etniske rygestoprådgivere.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x