Tværkommunalt samarbejde

Rygestop på dit sprog

Inspiration til samtaleforløb/rygestop på andre sprog end dansk

Trivselsgrupper for Børn

Et samarbejde mellem Horsens Sund By, Skoler i Horsens, Horsens Provsti og Civilsamfundet

Alkoholkampagne i Silkeborg Kommune – forebyggelse af spritkørsel

Oplysning og dialog med borgerne om alkoholfrie drikke mhp. forebyggelse af spritkørsel

Naturterapi “Natur, krop & psyke”

Et naturbaseret forløb, som kan hjælpe med til at genfinde indre ro og balance. Få redskaber til at håndtere en livskrise med f.eks. stress-symptomer, sygdom eller smerte.

InnoAgeing, Innovativ Aldring med Verdensklasse Natur.

Fremme af aktiv aldring med og i naturen, for mænd i Tønder Kommune

Den Sociale Vejviser

Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager