Alle cases indenfor:

Tværkommunalt samarbejde

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Psykisk førstehjælp til alle borgere i Vejle Kommune

Et australsk koncept, der er manualiseret af PsykiatriFonden

Sundere sammen

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden