Alle cases indenfor:

Tværkommunalt samarbejde

Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Mere røgfri arbejdstid

Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet

Telefoniske rygestop

Aalborg kommune afholder rygestop over telefonen

Røgfri i naturen

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager