Flerstrenget forældreinddragelse i Gentofte kommune

Relation og dialog er grobund for unges trivsel

Udskriv case

Kontakt

Sara Dregild
Konsulent, Tværgående Ungeindsatser ved Center for Kultur, Fritid og Unge.
Gentofte Kommune

Tlf: 24848639
sadr@gentofte.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

At give forældrene mere viden og flere værktøjer i hverdagen med deres teenagere, i håbet om at mindske alkohol mm. blandt unge. Som redskab her til klædes forældrene på til at fastsætte rammer for de unges alkoholforbrug og indgå i en konstruktiv dialog med de unge om deres alkoholadfærd.

Målgruppe & Arena

Forældre til teenagere, særligt forældre til unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, da det er her forbruget af alkohol stiger markant.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  For at klæde forældrene på har Gentofte Kommune igangsat følgende initiativer:
  • Nyhedsbreve med relevant information og værktøjer
  • Forældretemaaftener med oplæg fra relevante fagpersoner
  • Forældrearrangementer med fokus på overgangen til ungdomsuddannelser.
  Initiativerne iværksættes og udarbejdes af en kommunal tovholder, der koordinerer arrangementer og indsamler viden med diverse aktører. Tovholderen skriver og står for at udsende et nyhedsbrev, som er målrettet forældrene.
  Nyhedsbrevet målrettet forældre til teenagere, har skiftende temaer fx søvn, alkohol, ensomhed mm. Hvert nyhedsbrev indeholder uddybende fakta fx fakta om alkohol, hvor man kan få hjælp til alkoholproblematikker, råd til hvordan du snakker med dit barn om alkohol m.m. Nyhedsbreve har til formål at give forældrene mere viden og konkrete værktøjer til hverdagen med en teenager. Forældrene opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet i forbindelse med, at de deltager til forældrearrangementer. En version af nyhedsbrevet findes til inspiration nedenfor
  Der er lavet en række forældretemaaftener, som afholdes i samarbejde med de lokale biblioteker. Her afholdes der seks temaaftener om året, med skiftende tema bl.a. alkohol, sociale medier, sex mm. Temaaftenerne er dialogbaserede og starter med et fagligt oplæg. Oplægget afholdes af en fagperson indenfor området fx en konsulent fra Alkohol og Samfund, Sex og Samfund eller Red Barnet. Forældresparring er en essentiel del af temaaftenerne og foregår som dialog mellem deltagerne. Der deltager op til 120 personer til forældretemaaftenerne.
  I samarbejde med UU- Vejledere og ungdomsuddannelserne afholdes et stort forældre arrangement årligt for forældrene til de kommende studerende på ungdomsuddannelserne. Til arrangementet er der faglige oplæg. Ved seneste arrangement var der oplæg ved psykolog Ulla Dyrløv med temaet ”Bliv pilot for dit barn”. Til arrangementet deltog cirka 350 forældre.
  Forældreinddragelse er en del af pilotprojektet Fælles om Ungelivet, som Gentofte Kommune er en del af.

  Materiale

  Nyhedsbrev Unge og RusmidlerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kommunal tovholder som arbejder med tværgående ungeindsatser, SSP, PPR, Center for forebyggelse og sundhed, skoler, biblioteker og NGO´er.

  Rekruttering

  Forældrene bliver inviteret til oplæggene og gøres opmærksomme via AULA, annoncer i lokalavisen, interne nyhedsbreve, Lectio, Facebook og informationsplakater.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Det er vigtigt at fokusere på de beskyttende faktorer omkring de unge, så forældrene bliver klædt på til at snakke og vejlede de unge.

  Sara Dregild, Konsulent, Tværgående Ungeindsatser ved Center for Kultur, Fritid og Unge, Gentofte Kommune

  Virkning

  Vi kan se at der er en oprigtig interesse fra forældrene i at have en konstruktiv samtale med deres unge, som ikke er formynderisk og de vil gerne vide hvor i kommunen de kan finde hjælp og netværk.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  At den viden vi giver til forældrene, er målrettet forældrenes behov i hverdag, fremfor fokus på kommunens succeskriterier og tilbud.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Dialogen om alkohol med forældrene, kan være udfordret ved, hvordan alkoholkulturen så ud da de selv var unge, og disse overbevisninger kan være svære at rykke. Logistikken i hverdagen kan også være en barrierer, for at kunne møde op.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det er vigtigt at fokusere på de beskyttende faktorer omkring de unge, så forældrene bliver klædt på til at snakke og vejlede de unge. Det har været særligt fremmende at have en vekselvirkning mellem monologbaserede oplæg, dialogbaserede oplæg og snakke med forældrene 1:1.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Ikke fundet nogle ;-(

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x