Nærmiljøprojekt Århusbakken i Silkeborg Kommune

I samarbejde med borgere, kommunale og frivillige aktører

Udskriv case

Kontakt

Vanja Horvat Pedersen
Projektleder
Silkeborg Kommune

Tlf: 21 25 73 60
vhp@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at øge trivsel, lighed i sundhed og sammenhængskraften i lokalsamfundet.
Indsatsområder og delmål:
1. Venskaber og fællesskaber
Målsætning: Alle børn, unge, voksne og ældre er en del af et fællesskab.

2. Forældredeltagelse
Målsætning: Forældre deltager aktivt i deres børns hverdag - både i daginstitution, skole og fritiden.

3. Sundhed og trivsel
Målsætning: Borgere oplever en bedre mestring af egen sundhed og trivsel.

4. Det gode ungeliv
Målsætning: Unge oplever, at de har ressourcer, der kan anvendes både i et uddannelsesliv, arbejdsliv og fritidsliv.

Målgruppe & Arena

Børn, unge, voksne og ældre, der bor på Århusbakken (Langsø skoledistrikt). Der har tidligere været nærmiljøprojekter i landsby-områderne Thorning og Fårvang.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 31.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Et nærmiljøprojekt er et projekt, der udvikles, eksekveres og forankres i samarbejde med borgere samt kommunale og frivillige aktører i et afgrænset lokalsamfund med udgangspunkt i de ressourcer, udfordringer og muligheder, der findes lige præcis i dette område.

  Det er borgere og lokale aktører, der sammen med projektorganisationen udvikler og iværksætter de aktiviteter, der kan være med til at styrke borgernes trivsel, sundhed og oplevelsen af sammenhængskraft. Samtidigt kan et nærmiljøprojekt være med til at løfte nogle af de dagsordner, målsætninger og strategier, de forskellige forvaltningsområder har, hvor de kan omsættes til konkrete pilotafprøvninger i lokalområdet.

  • Kaffe på kanden – et uforpligtende fællesskab for voksne udenfor arbejdsmarkedet.
  • Etablering af et udeområde for og med unge i lokalområdet.
  • Fællesspisning.
  • Mandeklub.

  Materiale

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - håndbogDownload

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - SilkeborgDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kommunal organisering:
  Styregruppen er sammensat af den lokale skoleleder, den lokale daginstitutionsleder, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, leder af Udvikling og forebyggelse (Sundheds- og omsorgsafdelingen), leder af Pædagogisk praksis og læring (Skoleafdelingen), teamleder i Familierådgivningen samt direktører i to boligorganisationer, der har almene boliger i området.
  Leder i skoleafdelingen er projektejer og en projektleder er frikøbt af Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

  Lokal organisering:
  Der er ansat en projektmedarbejder, som er finansieret delvis af boligorganisationerne og delvis af Silkeborg Kommune. Halvdelen af tiden bruger vedkommende som social brobygger. Den anden halvdel bruger medarbejderen sammen med projektlederen på at igangsætte initiativer i samarbejde med lokale aktører.
  Der er etableret et lokalt samarbejdsforum, hvor lokale kommunale og frivillige aktører mødes 4 gange om året for at koordinere tiltag og drøfte mulige aktiviteter og udfordringer i lokalområdet.

  Rekruttering

  Rekruttering foregår på forskellige måder afhængig af hvilke aktiviteter og tilbud, der igangsættes

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  De tre involverede politiske udvalg i Silkeborg Kommune har sammen finansieret midler til en deltidsprojektleder, en deltidsprojektmedarbejder/social brobygger samt aktivitetsmidler til en 3-årig indsats.
  De to involverede boligorganisationer har finansieret en deltidsprojektmedarbejder/social brobygger.

  Man bliver nødt til at lytte til de samarbejdspartnere, man har, og prøve at være nysgerrig på, hvad deres virkelighed er, og hvordan de ser verden. Og så få det kombineret med de mål, vi har kommunalt, og den ramme vi arbejder indenfor. Og så tænker jeg, at der opstår nogle helt fantastiske løsninger indenfor det rum. Men det kræver virkelig en åbenhed, en fleksibilitet og en generøsitet i samarbejdet.

  Rikke Fløe Gjellerod, Sektionsleder for Tværgående sundhed, Silkeborg Kommune

  Virkning

  Der er lavet en samlet kvalitativ evaluering, og der er lavet en opsamling/evaluering på nogle af aktiviteterne

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor politiker, leder og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen og giver gode råd til andre kommuner, der vil arbejde med lokalsamfund som sundhedsfremmende arena

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor politiker, leder og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder svagheder ved indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor politiker, leder og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder styrker ved indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x