Social balance i Gladsaxe Kommune

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance

Udskriv case

Kontakt

Mette Dybkjær
Leder af Social balance
Gladsaxe Kommune

Tlf: 5194 2100
metdyb@gladsaxe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det sted man bor og vokser op, må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv.

Målet er todelt:
• Indsatsen skal sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen.
• Indsatsen skal fastholde og tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet i kommunens udsatte bydele.

Målgruppe & Arena

Alle borgere i de tre bydele: Høje Gladsaxe, Værebro Park, Mørkhøj

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2016 - 31.12.2030

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  I strategien for Social balance arbejdes der i 3 spor: Et socialt, et fysisk og et organisatorisk spor.

  • Indsatser som skal forebygge diabetes og understøtte rygestop. Der er arbejdet med at opspore og vejlede sårbare borgere i sundhed.
  • Der arbejdes med lommepengejobs, hvor udsatte unge får muligheden for at få et fritidsjob. Unge lærer, hvordan man søger et job, får feedback på henvendelser osv.
  • Værebro Rådgivningen er en brobyggende og opsøgende åben anonym rådgivning. Rådgivningen understøtter den enkelte borgers mestring af eget liv, ved at hjælpe borgeren til at overkomme digitale og sproglige barrierer, understøtte borgeren i ”at finde vej” hos det offentlige og andre instanser samt brobygge til tilbud og ydelser.
  • Et tværfagligt kunstprojekt ”Opdag din By” er en kunststi mellem Værebro Park og Bagsværd. Borgere kan opdage deres by på ny og frit benytte sig af midlertidige kunstinstallationer.

  Materiale

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - håndbogDownload

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - GladsaxeDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kommunal organisering:
  Styregruppen består af alle direktører og relevante fagchefer. Kommunaldirektøren er formand. Styregruppen skal sikre viden om og koordinering af indsatser, så fokus fastholdes og bliver en del af ‘hele’ kommunen.

  Enheden for Social balance består af en leder, en repræsentant fra hver forvaltning (3 medarbejdere), 2 decentrale lokale ledere i to af områderne og en social innovator i det tredje område. Enheden skal implementere og konkretisere styregruppens beslutninger.

  Lokal organisering:
  De to lokale ledere og den sociale innovator arbejder i lokalområderne. I to af områderne er der også boligsociale indsatser. Der er fremskudte medarbejdere fra kernedriften i Gladsaxe Kommune, som arbejder i to af lokalområderne.
  Der er et strategisk partnerskab med boligorganisationerne i hvert område. I hvert område er der en koordinationsgruppe med de lokale kommunale ledere og boligorganisationerne.

  Rekruttering

  Rekruttering foregår på forskellige måder afhængig af hvilke aktiviteter og tilbud, der igangsættes

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  • Leder af Social balance og de lokale ledere og medarbejdere er finansieret gennem budgettet for Social balance.
  • Værebro rådgivning (de fremskudte medarbejdere i Værebro) finansieres af Social balances budget. Den fremskudte sundhedsmedarbejder og den fremskudte forebyggelseskonsulent er samfinansieret af Social balance og de respektive fagforvaltninger.
  • Derudover er der bevilliget midler til den sociale innovator i Mørkhøj, en slags boligsocial indsats i Høje Gladsaxe og til mentorordning.
  • Der er en pulje, der skal bruges til prøvehandlinger.

  Fokus på at skabe social balance handler om, at kernedriften skal arbejde anderledes. At vi kommer ud i lokalområderne på en anden måde. Og så prøver vi at følge udviklingen og sætte det lange lys på, så vi kan se, om vi gør en forskel på den lange bane. Vi er forbi de hurtige og nemme løsninger. Nu er det svært og det, vi ikke nødvendigvis ved, hvordan vi gør.

  Mette Dybkær, Leder af Social balance, Gladsaxe Kommune

  Virkning

  I 2021 blev der lavet en base-line undersøgelse indenfor 9 tematikker blandt borgerne i de tre lokalområder. Denne undersøgelse er også gennemført blandt borgere i resten af Gladsaxe Kommune for at kunne sammenligne. Denne undersøgelse gennemføres igen efter 3 år for at se, om det lykkes at skabe mere balance indenfor de 9 områder.
  Aktiviteter, tilbud og prøvehandlinger evalueres af de fagforvaltninger, der har ejerskabet på disse

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor borgmester, direktør, leder og medarbejdere uddyber lokalsamfundsindsatsen og giver gode råd til andre kommuner, der vil arbejde med lokalsamfund som sundhedsfremmende arena

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor borgmester, direktør, leder og medarbejdere uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder svagheder ved indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor borgmester, direktør, leder og medarbejdere uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder styrker ved indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x