Place Standard Tool i Gladsaxe Kommune – Mørkhøj

En del af projekt Byens Rum - Livet mellem husene

Udskriv case

Kontakt

Mette Dybkjær
Leder af Social Balance
Gladsaxe Kommune

Tlf: 51 94 21 00
metdyb@gladsaxe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Enheden for Social Balance i Gladsaxe Kommune arbejder for, at alle bydele i kommunen er i social balance.
Området Mørkhøj står overfor en større udviklingsproces, og der skal i den forbindelse udarbejdes ny politisk vision for et Mørkhøj i social balance.

The Place Standard Tool vil blive anvendt som et dialogværktøj med borgere og politikere (§ 17 stk. 4-udvalg) i vurderingen af hvilke områder, opgaveudvalget skal have særligt fokus på.

Målgruppe & Arena

§ 17 stk. 4-udvalg - politikere og beboere i Mørkhøj

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  En byvandring blev fulgt op af en elektronisk udfyldelse af Place Standard Tool individuelt, som efterfølgende blev sendt til tovholder for indsatsen, der lavede et samlet billede.
  (de 14 parametre med hjælpespørgsmål i et excelark
  Efterfølgende blev der afholdt en workshop, hvor den fælles gennemsnitlige score blev drøftet.
  Se det fælles billede i fil 1.

  Deltagerne blev bedt om at tage en ting med til byvandring, der kunne beskrive: ’Hvad er Mørkhøj for dig?’ Derudover skulle hver deltager finde et sted, som fortalte om deres Mørkhøj. Disse steder og fortællinger indgik i byvandringen, og det blev meget stærkt, at deltagerne forholdt sig til personlige fortællinger.

  Se evalueringen af det samlede projekt Byens Rum - Livet mellem husene i bilag 2

  Find alle materialer fra projektet her: Byens Rum - Inspiration og materialer

  Materiale

  Billedeeksempel af brugen af værktøjetDownload

  Evaluering - Byens RumDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Tovholder fra Social Balance stod for processen sammen med medarbejdere i sekretariatet for Social Balance

  Rekruttering

  § 17 stk. 4-udvalget deltog i både byvandringen, den individuelle udfyldelse af PST og den efterfølgende fælles drøftelse. Udvalget skal arbejde med den overordnede udvikling af Mørkhøj. Afprøvningen af PST - værktøjet var derfor indlagt som en del af deres overordnede arbejde og tænkt som et input til den større proces, de er i gang med.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke relevant - Indsatsen var en del af Projektet Byens Rum - Livet mellem husene

  Fantastisk og neutralt dialog værktøj
  Det fokuserer og strukturerer dialogen, flytter dialogen væk fra potentiel konflikt, gør det ok, at vi har forskellige opfattelser og så bliver man mere nysgerrig end irriteret over, at man ikke nødvendigvis oplever eller synes det samme

  Mette Dybkjær, Leder, Social Balance, Gladsaxe Kommune

  Virkning

  På baggrund af byvandringen og inddragelsen af Place Standard Tool som kortlægnings- og dialogværktøj blev der udarbejdet konkrete emner, som skal prioriteres i en kommende vision for lokalområdet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det er ikke relevant at tale om implementering af indsatsen, da det var en engangsindsats. Men der vil blive arbejdet videre med Place Standard Tool på forskellige niveauer i Gladsaxe Kommune.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Selve ’cirklen’ i værktøjet er letforståelig for alle, og deltagerne kan nemt udfylde det individuelt. Men når vurderingerne skal drøftes, og der skal laves en opsamling i grupper eller i plenum, så kræver det en facilitator, der kan stille de gode spørgsmål: ’Vil du sætte nogle ord på, hvorfor du har vurderet ’Natur og grønne byrum’ til en 6´er?’ ’Hans, du har givet det samme emne en 2´er, hvordan kan det være?’ Særligt, når de forskellige vurderinger skal samles til én vurdering, er det vigtigt, at de forskellige perspektiver afspejles i ’cirklen’. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og så skriver man de forskellige vurderinger ind i det samlede billede.

  Generelle læringspunkter fra projektet:
  • Gå bare i gang. Det er et meget let og brugbart værktøj

  • Det er vigtigt at sammensætte en god tværfaglig og organisatorisk aktionslæringsgruppe/arbejdsgruppe, så man sikrer ejerskab, opbakning og de rigtige kompetencer

  • Få afklaret om der er andre planer i det pågældende lokalområde

  • Prøv selv værktøjet af ved at gå rundt med det i et byrum, inden du skal bruge det aktivt – der kommer nogle andre dimensioner og perspektiver.

  • Lav værktøjet til jeres eget afhængig af sted og målgruppe. Man kan skalere værktøjet afhængig af tid, ressourcer og output.

  • Forventningsafstemme både internt i aktionslæringsgruppen/arbejdsgruppen og overfor borgerne, om processen skal udmunde i mindre konkrete handlinger eller input til et større visionsarbejde.

  • Vær tydelig overfor borgerne, hvad man overhovedet kan ændre på.

  • Værktøjet kommer mere til sin ret, hvis man går en tur på det valgte sted sammen med borgerne med værktøjet i hånden eller ”in mente”

  • Gennemgå emner og spørgsmålene. Det gør, at man får mere ejerskab over redskabet, at man sidder og forholder sig til spørgsmålene og evt. omformulerer dem, så spørgsmålene passer til den kontekst, de skal bruges

  • Det er en god idé at optage de fælles drøftelser i kortlægningsarrangementet og tage billeder af de udfyldte ’cirkler’

  • Der skal være en facilitator i grupperne og i plenum, der er vant til at facilitere uden at komme med sine egne holdninger

  • Det kræver mere forberedelse, end man lige regner med. Både at planlægge, rekruttere og opfølge

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Den sensoriske metode, hvor deltagerne skulle tage en ting med som beskrev Mørkhøj, var en god måde at få dialogen i gang på på gå-turen. Den åbnede for fortællinger, samtaler og smil, som ellers ville have været svære at få frem. Der blev i nogle tilfælde refereret tilbage til dette i de efterfølgende drøftelser på baggrund af værktøjet

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x