Place Standard Tool i Vejle Kommune – Børkop

En del af projekt Byens Rum - Livet mellem husene

Udskriv case

Kontakt

Peter Vestergaard
Sundhedskonsulent
Vejle Kommune

Tlf: 29131525
pvest@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

At afprøve værktøjet Place Standard Tool i en borgerinddragelsesproces, hvor følgende udfordring søges belyst:
Hvordan kan der bygges bro mellem Børkop Højskoles udeområde og resten af Børkop, så det gøres tilgængelig for borgerne?
Med Place Standard Tool som værktøj er målet at identificere og understøtte lokale initiativer, der udvikler og binder lokalområdet sammen.

Målgruppe & Arena

Borgere og aktører i lokalområdet omkring Børkop Højskole.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.06.2019 - 31.12.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Til et borgermøde i Børkop blev interesserede borgere inviteret til et kortlægnings og dialogarrangement på Børkop Højskole mhp. at bygge bro mellem højskolens udeområde og Børkop by.

  Arrangement foregik over 2 timer med en indlagt gåtur i området - først gik deltagerne alene og derefter 2 og 2. Derefter gik alle deltagerne indenfor, hvor de først individuelt skulle vurdere stedet ud fra PST og dernæst lavede de et fælles billede på områdets ressourcer i ’cirklen’ i PST. På baggrund af dette kom der ca. 15 idéer til at udvikle parken, som aktionslæringsgruppen skal prioritere i, og der skal udarbejdes fondsansøgninger til at få midler til at skabe de konkrete forandringer

  Se evalueringen af det samlede projekt Byens Rum - Livet mellem husene i fil 1

  Find alle materialer fra projektet her: Byens Rum - Inspiration og materialer

  Materiale

  Evaluering - Byens RumDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektgruppen var sammensat på tværs af kommune og civilsamfund og bestod af konsulenter fra sundhedsområdet, næstformand for Børkop lokalråd, bestyrelsesmedlem fra Børkop Højskole samt forstander fra Børkop højskole.

  Rekruttering

  Der blev rekrutteret til kortlægningsarrangementet via et større borgermøde, som blev afholdt i Børkop.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke relevant. Indsatsen er en del Projekt Byens Rum - Livet mellem husene

  Med Place Standard Tool bliver man ledt i nogle retninger, som man ikke selv havde tænkt på. Man var ikke blevet udfordret på samme måde. Det var ikke alle borgere, der synes, at alle emnerne, var lige relevante. Men det fik dem til at åbne øjnene.

  Peter Vestergaard, Sundhedskonsulent, Team Sundhedsfremme og forebyggelse, Vejle Kommune

  Virkning

  Place Standard Tool er en god ramme til inddragelse, at snakke ud fra faste kategorier. Det er et godt udgangspunkt for dialog og bringer både positivt og negativt frem. Værktøjet er med til at man kommer ”hele vejen rundt” i området.
  Som udgangspunkt kan alle kan bidrage med et tal og forholde sig til, hvorfor man mener, som man mener. Gruppedialogen har dog brug for en facilitator til at styre samtalen. Da alle deltagere bliver nødt til at forholde sig til temaerne i cirklen, bliver alle involveret og på den måde bliver inputtene mere legitime
  På baggrund af arrangementet fik projektgruppen input fra deltagerne til en videre proces, hvor der skal søges fonde til at udvikle området.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er ikke tallet, det handler om i brugen af værktøjet, men ordene der bliver sat på bagefter. Den dialog: ’Jeg giver det 5, du giver det 2. Hvorfor ser vi så forskelligt på det? Hvordan kan det være?’.

  Generelle læringspunkter fra projektet:
  • Gå bare i gang. Det er et meget let og brugbart værktøj

  • Det er vigtigt at sammensætte en god tværfaglig og organisatorisk aktionslæringsgruppe/arbejdsgruppe, så man sikrer ejerskab, opbakning og de rigtige kompetencer

  • Få afklaret om der er andre planer i det pågældende lokalområde

  • Prøv selv værktøjet af ved at gå rundt med det i et byrum, inden du skal bruge det aktivt – der kommer nogle andre dimensioner og perspektiver.

  • Lav værktøjet til jeres eget afhængig af sted og målgruppe. Man kan skalere værktøjet afhængig af tid, ressourcer og output.

  • Forventningsafstemme både internt i aktionslæringsgruppen/arbejdsgruppen og overfor borgerne, om processen skal udmunde i mindre konkrete handlinger eller input til et større visionsarbejde.

  • Vær tydelig overfor borgerne, hvad man overhovedet kan ændre på.

  • Værktøjet kommer mere til sin ret, hvis man går en tur på det valgte sted sammen med borgerne med værktøjet i hånden eller ”in mente”

  • Gennemgå emner og spørgsmålene. Det gør, at man får mere ejerskab over redskabet, at man sidder og forholder sig til spørgsmålene og evt. omformulerer dem, så spørgsmålene passer til den kontekst, de skal bruges

  • Det er en god idé at optage de fælles drøftelser i kortlægningsarrangementet og tage billeder af de udfyldte ’cirkler’

  • Der skal være en facilitator i grupperne og i plenum, der er vant til at facilitere uden at komme med sine egne holdninger

  • Det kræver mere forberedelse, end man lige regner med. Både at planlægge, rekruttere og opfølge

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Når frivillige deltager i denne type udviklingsprocesser, hvor afprøvning af et værktøj er omdrejningspunktet skal man være opmærksom på, at nogle civilsamfundsaktører i lokalsamfundene ikke går så metodisk til værks, når de går i gang med at finde idéer og løsninger på lokale udfordringer. Derfor er det nødvendigt at bruge lidt ekstra opmærksomhed på at holde gruppen i sporet omkring at bruge værktøjet.

  Nogle gange vil de entusiastiske borgere med ’færdige’ idéer ofte lægge disse på bordet i den efterfølgende idéudivkling, som svaret på alt uanset udfordringer. F.eks. kan ønsket om en stor trætrold for at tiltrække flere mennesker til et lokalområde blive svaret på, hvordan vi får flere lokale borgere til at bruge et udeområde mere, selvom det ikke er blevet vurderet til at være en udfordring i kortlægningen. Det kræver en god facilitator, der med respekt alle deltagere kan sørge for, at processen følger de forskellige faser, og at fundene i kortlægningsfasen bliver bragt videre i den idéudviklingsfasen

  Der har over en længere periode været arbejdet med et stort kommunalt grønt område med f.eks. klimatilpasning, men her har det pågældende byrum, som var en del af dette projekt, ikke været med, da det har nogle andre ejerforhold.
  Højskolen ligger i et stort park-område, som teknik- og miljø administrerer. Det har været superærgerligt, at vi ikke har haft nogen med fra Teknik og miljø. Det havde givet nogle helt andre muligheder.

  Timing er helt afgørende for, hvilke rammer man har at arbejde med i sådanne processer, og hvordan det giver mening at inddrage borgere og til hvad i forhold til de planer, der i øvrigt er for de pågældende områder.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det har været fremmende for ejerskabet af indsatsen, at projektgruppen bestod af både kommunale konsulenter og lokale aktører fra lokalområdet.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x