Partnerskabsaftale

Her kan du finde vores cases som har fokus på partnerskaber

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Sundhed på tværs – en mastercase

En tværgående kvalitativ analyse af 40 casebeskrivelser fra forskellige kommuner i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed

Frederiksberg Frontløber

Et partnerskab for sundhed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Coronapatruljen i Køge Kommune

Lommepengejobbere fra boligsociale områder hjælper med at dele materialer ud om Corona

Fredericia Sund By mikro-partnerskaber

Samarbejde på tværs for at fremme folkesundheden i Fredericia Kommune

InnoAgeing, Innovativ Aldring med Verdensklasse Natur.

Fremme af aktiv aldring med og i naturen, for mænd i Tønder Kommune

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge.