Frederiksberg Frontløber

Et partnerskab for sundhed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Udskriv case

Kontakt

Rie Toft
Specialkonsulent
Frederiksberg Sundhedscenter

Tlf: 28985410
rito01@frederiksberg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet var at styrke sundhed og trivsel på Frederiksberg ved at række ud til ikke-kommunale aktører og lave partnerskaber med interesserede foreninger, virksomheder og privat og selvejende institutioner. Det bagvedliggende rationale til valg af de ikke-kommunale aktører er, at de kommunale aktører allerede arbejder med sundhed og trivsel qua kommunens tværgående sundhedspolitik. Vi kan således nå flere borgere og gøre en større forskel ved at mobilisere byens lokale aktører i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Målgruppe & Arena

Foreninger, virksomheder og private eller selvejende institutioner på Frederiksberg (Ikke-kommunale aktører).

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

06.01.2020 - 31.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Aktørerne indgik i partnerskabet ved at igangsætte en ny valgfri indsats for sundhed og trivsel for en valgfri målgruppe. Eksempelvis kunne en børnehaven lave mindfulness for børnene og en virksomhed kunne lave en række gratis sundhedsfremmende arrangementer for byens borgere.

  Frederiksberg Sundhedscenter gav til gengæld faglig sparring på indsatsen ved behov, bidrog i kommunikationen om deres indsats samt afholdte løbende netværksmøder for partnerskabets deltagere. Alle nye frontløbere fik udleveret et inspirationskatalog for partnerskabet (Vedhæftet). Heri står der mere om selve partnerskabet og inspiration til mulige indsatser.

  Hver ny deltager i partnerskab fik et diplom med underskrift af Frederiksbergs Borgmester samt fik oprettet en side på sund.frederiksberg.dk (Denne side nedlægges efter projektet er slut). Derudover fik vi undervejs mulighed for at medvirke i lokalavisen med et par artikler om frontløberne og projektet.

  Alle deltagere i partnerskabet modtog nyhedsbreve om projektet, kommende begivenheder og nye frontløbere hver anden måned. Der var planlagt en række netværksmøder i løbet af året, hvilket dog var udfordret grundet covid-19.

  For at fejre frontløber og deres store indsats, afholdt vi en afsluttende fejring. I den forbindelse skulle vi overrække 2 priser – Årets Frontløber og Byens frontløber. Frontløberne skulle indstille sig selv ud fra tre kriterier 1) Indsatsen har styrket sundhed og trivsel for en gruppe mennesker 2) Indsatsen har skabt opmærksomhed på deres arbejde med sundhed og trivsel på Frederiksberg. 3) Indsatsen har skabt opmærksomhed om en vigtig eller overset problematik.
  Årets Frontløber blev udvalgt af kommunens sundhedspolitikgruppe og Byens Frontløber blev valgt af byens borgere gennem en Facebook afstemning.

  Vinderne blev henholdsvis Røde Kors Hovedstaden med deres indsats Bevægelsesvenner og Børnehaven Evigglad med mindfulness til børn. Formand for sundheds- og forebyggelsesudvalget Merete Hildebrandt overrakte priserne og Borgmesteren deltog også for at lykkeønske frontløberne. Det blev en festlig afslutning, som medvirkede i lokalavisen dagen efter.

  Materiale

  Inspirationskatalog (Til nye aktører i partnerskabet)Download

  Indstillingskatalog til priserne Årets Frontløber og Byens Frontløber 2021Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektgruppe på 2 personer samt styregruppe var forankret i Frederiksberg Sundhedscenter.

  Rekruttering

  Rekruttering af de ikke-kommunale aktører foregik dels ved invitation på mail enten direkte eller via udvalgte gatekeepere. Vi opsøgte også aktørerne ved personlig henvendelse. Derudover brugte vi kommunens digitale platforme samt lokalavisen.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Udgifter i projektet gik til produktion af materialer, kommunikation samt afholdelse af netværksmøder.

  Som privat aktør er det vigtigt, at der er et mærkbart output af indsatsen, hvorfor det er afgørende at kunne svare på ”what’s in it for me” i rekrutteringen af særligt private aktører.

  Anna Friis Askegaard, Sundhedskonsulent, Frederiksberg Sundhedscenter

  Virkning

  14 lokale aktører valgte at deltage i partnerskabet Frederiksberg Frontløber (7 foreninger, 5 virksomheder, 2 institutioner). Det kom der en masse gode indsatser ud af, som samlet var målrettet en bred målgruppe fra børn til seniorer.

  Med partnerskabet opnåede vi at få kontakt til nye lokale samarbejdspartnere, og har på den måde styrket de tværgående netværk i byen. Derudover har det også været givtigt for de deltagende aktører at deltage til netværksmøder, da det har givet mulighed for netværk, hvilket udmundede sig i nye aftaler på tværs af aktørerne.

  Af de 14 aktører i partnerskabet valgte 8 at indstille sig til priserne Årets Frontløber og Byens Frontløber. Det er muligt at læse deres indstillinger og om deres respektive indsatser i Indstillingskataloget, som er vedhæftet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er en hjælp at kunne være så konkret som muligt og give eksempler på indsatser i mødet med potentielle frontløbere.

  Som privat aktør er det vigtigt, at der er et mærkbart output af indsatsen, hvorfor det er afgørende at kunne svare på ”what’s in it for me” i rekrutteringen af særligt private aktører.

  Det kræver et stort arbejde at tilrettelægge kommunikationen til 3 meget forskellige målgrupper, da incitamenter og muligheder er forskellig hos foreninger, virksomheder og institutioner.

  Rekrutteringsmetoden kan også variere afhængig af hvilken aktørtype, der er tale om og hvordan samarbejdet/kontakt er fra start. Det kan derfor være en blanding af opsøgende direkte kontakt eller skriftligt via gatekeepere.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der var et stort ønske hos frontløberne om netværk imellem dem. De planlagte netværksmøder blev udfordret grundet restriktioner omkring covid-19, hvorfor netværksdelen ikke blev så stor, som først planlagt.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x