Fredericia Sund By mikro-partnerskaber

Samarbejde på tværs for at fremme folkesundheden i Fredericia Kommune

Udskriv case

Kontakt

Michela Jørgensen
Strategisk sundhedskonsulent
Sekretariat for beskæftigelse og velfærd, Fredericia Kommune

Tlf: 20604613
michela.jorgensen@fredericia.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

At samarbejde på tværs med så mange aktører som muligt på mikro-niveau for derigennem at fremme folkesundheden i Fredericia Kommune:

At de enkelte mikro-partnere gør noget udover deres ”normale” arbejde/opgave i forhold til en eller flere af syv målsætninger, som Fredericia Kommune har formuleret. Man udfører således ikke en opgave for Fredericia Kommune. Det er noget, man gør i den sammenhæng/ud fra det sted, man er.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er målrettet alle, som vil gøre en ekstra indsats for at styrke sundhed og trivsel for borgere i Fredericia Kommune. Det inkluderer bl.a. virksomheder, foreninger, privatpersoner og kommunale tilbud.

Mikro-partnerne bestemmer selv, om de har en særlig målgruppe eller arena, som de ønsker at fokusere på, eller om de ønsker at ramme en bred målgruppe på tværs af flere arenaer.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/05/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Alle mikro-partnere byder ind på én, to eller flere af de målsætninger, som Fredericia Kommune har fastsat med udgangspunkt i rammen og retningslinjerne for WHO Healthy Cities Network. Det er dog helt op til den enkelte mikro-partner at definere, hvordan man vil arbejde med målsætningerne.

  Målsætningerne er:
  At Fredericia bliver røgfrit
  At Fredericia er i bevægelse
  At Fredericia spiser sundt
  At Fredericia trives
  Fællesskabets Fredericia
  Et bæredygtigt Fredericia
  Fredericia – en by i sund udvikling

  Man får overrakt et diplom som bevis på, at man er mikro-partner. Diplomerne overrækkes 3-4 gange årligt af medlemmer fra Sundhedsudvalget ved forskellige Fredericia Sund By arrangementer.
  Mikro-partnerne inviteres til at deltage i arrangementer og events, hvor der vil være lejlighed til at netværke med de andre mikro-partnere og få faglige input.

  Der følger ikke økonomiske midler med et partnerskab, men der kan søges 5.000 kr. til afholdelse af ekstraordinære arrangementer. Det, der søges midler til, skal nå ud til en større gruppe mennesker og skal være noget udover det normale arbejde, de laver. Derudover forpligter de sig til at udbrede den gode historie via SoMe eller pressen.
  Der er bl.a. givet penge til afholdelse af en fælles gåtur for alle borgere i Fredericia Kommune, afholdelse af Skole-OL, Yoga event for byen, opstart af et ”bedstemor”-fodboldhold, opstart af netværkscafe for psykisk sårbare og et madspildsprojekt for en folkeskoleklasse.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der er tale om et bredt netværk, der skal favne alle aktører, der vil gøre noget for borgere og lokalsamfunds trivsel og bæredygtighed i Fredericia Kommune.

  Indsatsen er frivillig og kan tage mange former, men er politisk forankret i Fredericia Kommunes Sundhedsudvalg. Netværket og dertilhørende opgaver med arrangementer, diplomer, sociale medier etc. koordineres og faciliteres af Fredericia Kommunes tværgående stab Sundhed og Velfærdsinnovation.

  Rekruttering

  Kendskabet til mikro-partnerskaber søges fremmet via SoMe, kommunale arrangementer i Fredericia Sund By regi og mikro-partnernes eget netværk.
  Rekrutteringsmetoden har resulteret i over 60 partnerskaber, og antallet vokser støt.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Indsatsen er politisk forankret i Fredericia Kommunes Sundhedsudvalg

  Malene Lund Grindsted, Chefkonsulent, Sundhed og Velfærdsinnovation, Fredericia Kommune

  Virkning

  Indsatsen er under fortsat udvikling, og der er stor opbakning til initiativet fra kommunale, private og civile aktører. Der er pr. november 2020 63 mikro-partnere, der alle bidrager lidt udover deres normale opgave til de syv målsætninger med store eller små tiltag.

  I 2019 blev der afholdt flere velbesøgte arrangementer, og godt 30 mikro-partnere blev interviewet om deres bidrag og ønsker til partnerskaberne. Disse semi-strukturerede interviews førte til en række historier på SoMe og opmærksomhedspunkter og idéer til videreudvikling af initiativet – herunder ønsket om flere netværksmøder, hvor mikro-partnere mødes på tværs.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Fredericia Sund By mikro-partnerskaber er under fortsat udvikling, og formål og implementering varierer fra mikro-partner til mikro-partner. Der er dog stor opbakning om projektet fra alle sider.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt at facilitere forskellige platforme, hvor mikro-partnere kan samarbejde om kommunikation og presse og sparre om frivilligt arbejde og specifikke tiltag, der har virket godt for den enkelte mikro-partner.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det kan være svært at få samarbejder op at stå, og man skal huske også at dele de små historier. Det er vigtigt at skabe opmærksomhed om projektet i offentligheden.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Den store fleksibilitet i initiativet og deltagelse, der kan tage mange forskellige former.
  At mikro-partnerne kan byde ind på de målsætninger, der giver mening for dem.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x