Alle cases indenfor:

Væresteder

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Madfællesskaber i Vejle

Vi trækker på erfaringer fra FoodMaker (Århus kommune) omkring udviklingen og etableringen af Madfællesskaber, og vi forankrer og omsætter erfaringerne til en Vejle kontekst.

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Henvisning til rygestop med brug af VBA (Very Brief Advice) på hospital

Tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og omkringliggende kommuner

Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag