Life Skills med Ungdommens Røde Kors

Peer to peer workshops, der skal hjælpe unge med at mestre livet og styrke den mentale trivsel.

Udskriv case

Kontakt

Anne Sofie Fisker Rasmussen
Programkonsulent
Ungdommens Røde Kors

Tlf: + 45 51258093
anne.sofie@urk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Alt for mange unge mistrives og har svært ved at tale med andre om deres problemer. Formålet med Life Skills er, at forebygge mistrivsel blandt unge ved at styrke deres evne til at mestre eget liv. Med Life Skills mener vi de kompetencer, som er nødvendige for at håndtere de ændringer, udfordringer og muligheder, som (ungdoms)livet byder på. Life Skills er derfor både evnen til konstruktivt at håndtere sig selv, andre mennesker og aktivt engagere sig i samfundet.

Life Skills tager unge gennem en workshop, hvor der indgår forskellige dialog, refleksions- og bevægelsesøvelser. Det kan handle om alt, hvad der rør sig i et ungdomsliv som eksempelvis ensomhed, grænsesætning, karakterræs, præstationspres, sociale medier, relationer, social inklusion, sunde livsvalg og meget mere. Forløbene kan gennemføres på alt fra to timer til et forløb, der strækker sig over dage, uger eller måneder.

Life Skills faciliteres af unge frivillige, som vil blive trænet til opgaven, som en del af projektet. De frivillige kommer ikke med en masse svar på, hvordan man skal forstå sig selv og andre, men faciliterer gennem øvelserne et rum, hvor de unge selv tager dialogen med hinanden om emner, som ofte er følsomme og svære at tale om. De frivillige trænes i at skabe trygge rum, hvor alle får mulighed for og lyst til at udtrykke sig og bidrage. De enkelte forløb bliver skræddersyet til netop den gruppe unge, som de frivillige skal ud til, for at gøre det så relevant som muligt.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle unge i alderen 13-25 år. Vi har særligt fokus på arenaer såsom folkeskoler, efterskoler, ungdomsklubber, boligsociale helhedsplaner, andre organisationer som giver adgang til unge, som kæmper med forskellige udfordringer.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Life Skills er en metode, som bygger på en række refleksions, bevægelses - og dialogbaseret øvelser.

  Life Skills bygger på en ung-til-ung tilgang, hvor unge hjælper andre unge. Vores erfaring viser, at frivilligdrevne ung-til-ung-aktiviteter kan skabe et helt særligt fællesskab, hvor de unge deltagere oplever ligeværdighed og genkendelighed hos de frivillige. De frivillige facilitatorer er trænet i at skabe et trygt og uformelt rum, hvor der er plads til at udforske og diskutere en bredere vifte af emner - og hvor ingen spørgsmål er forkerte. De frivillige påtager sig ikke rollen som lærer, men guider de unge deltagere igennem Life Skills.

  Se en video om forløbet her:

  Materiale

  KonceptbeskrivelseDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Life Skills er et projekt, som er forankret i Ungdommens Røde kors og finansieret af det Obelske Familiefond.

  Der er tre programkonsulenter, én student og én praktikant tilknyttet projektet, som bl.a. sikrer projektets forankring i frivillighed, fremdrift og udvikling af metode. Projektet er forankret i frivillighed, det vil sige at det er unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors og som er trænet i Life Skills metoden, som udfører projektet i praksis.

  Vi samarbejder løbende med eksterne samarbejdspartner såsom folkeskoler, efterskoler, boligsociale helhedsplaner mm., der giver os adgang til vores unge-målgruppe. Indsatser og aktiviteter har fx været med Københavns Kommune og Vejle Kommune (særlig helhedsplaner og indsatser der henvender sig til unge i aldersgruppen)

  Rekruttering

  Life Skills tilbydes bredt til alle relevante aktører, som arbejder med unge i målgruppen 13-25 år. Oftest opstår samarbejdet på baggrund af henvendelser fra ansatte, der sidder med aktiviteter og indsatser, hvor ungemålgruppen har sin gang. Fx har vi samarbejdet med ungevejleder eller pædagoger i klubber, lærer fra FGU’er og ungdomsskoler eller socialkonsulenter, der er tilknyttet bosteder for unge. Samarbejdet er derfor oftest bundet op på en tæt dialog med den eller de ansatte, som har en tæt kontakt med ansatte, der har med de unge at gøre til dagligt fx projekt- og afdelingsledere, eller ansatte der har den direkte kontakt med de unge fx pædagoger, lærer, ungevejleder. Samarbejdet opstartes altid med en indledede snak med vores samarbejdspartnere, hvor Life Skills introduceres nærmere. Life Skills tilpasses altid til de specifikke behov, der er hos målgruppen, og de rammer vores samarbejdspartnere arbejder indenfor.

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Life Skills bygger på en ung-til-ung tilgang, hvor unge hjælper andre unge. Vores erfaring viser, at frivilligdrevne ung-til-ung-aktiviteter kan skabe et helt særligt fællesskab, hvor de unge deltagere oplever ligeværdighed og genkendelighed hos de frivillige

  Anne Sofie Fisker Rasmussen, Programkonsulent, Ungdommens Røde Kors

  Virkning

  Indsamlet data til indsatsen virkning:
  - Interview med deltagere, samarbejdspartner og frivillige
  - Spørgeskemaer med deltagere

  Virkning:
  Resultater fra evalueringen 2020:
  - En stor andel af deltagerne vurderer forløbene som en positiv oplevelse og vil anbefale det til andre unge
  - Deltagerne oplever at der skabes et trygt rum, hvilke skaber gode forudsætninger for at der dannes tillid og at de unge tør åbne sig op
  - Deltagerne vurderer, at de lærer noget om sig selv og andre under forløbene samtidig med, at de får andre unges perspektiver på deres holdninger og meninger
  - Deltagerne oplever, at de ikke er alene med deres tanker og bekymringer, men at andre unge sidder med samme oplevelse som dem
  - Deltagerne giver udtryk for, at de under forløbene taler om emner, som de normalvis ikke deler med deres kammerater
  - Skaber et udvidet nyt og udvidet rum for, hvad der kan italesættes, deltagerne giver udtryk for at ung-til-ung tilgangen har betydning i denne sammenhæng
  - Oplevelsen af ikke at stå alene bevirker, at de unge bliver bedre til at italesætte deres egne grænser og tanker
  - Forløbene synes at bidrage til stærkere fællesskaber, hvor de unge kommer tættere på hinanden – både under og efter forløbene
  - De unge lærer igennem fællesskaber at finde mulige løsninger på de udfordringer, de oplever at stå overfor

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Når det første forløb er afholdt er der altid en lærings- og evalueringsopsamling af samarbejdet og forløbet mellem samarbejdspartner og programkonsulenten, og det bliver afdækket, om der er potentiale for et fast samarbejde. Indgås et fast samarbejde aftales evalueringen af forløbene og samarbejdet løbende.

  Ungdommens røde kors har udarbejdet en midtvejsevaluering, som kan ses i videoformat nedenfor:

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Life Skills forløb forudsætter et minimum deltagerantal på 6. Derfor er det vigtigt, at samarbejdspartnerne tænker aktiviteten ind, hvor samarbejdspartnerne har en jævnlig dialog med de unge og kan understøtte rekruttering og motivation hos de unge om deltagelse i Life Skills.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Life Skills faciliteres af unge frivilliggrupper rundt om landet, indtil videre har vi to placeret i Jylland og to på Sjælland. Dette begrænser til tider vores fleksibilitet ift. at kunne nå bredt ud i hele landet. Vi har dog fokus på geografisk spredning og som følge af nedlukninger i forbindelse med corona, har vi omlagt nogle af Life Skills øvelserne til at kunne faciliteres online, hvortil vi også kommer udover den fysiske barrierer for, hvor og hvornår vi kan afholde Life Skills workshops.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har fået et større fokus på, hvordan et Life Skills kan tilpasses til den specifikke målgruppe det skal holdes for, så det er mest relevant og brugbart. Dette forudsætter, at vi inden forløbene er i dialog med enten samarbejdspartnerne, hvor vi får en målgruppebeskrivelse samt laver en forventningsafstemning om, hvad formålet med workshoppen skal være og hvad man håber udbyttet er. Sidstnævnte kan også være en dialog, vi har med de unge, som skal deltage i et Life Skills forløb. Derudover er styrken i Life Skills, at det faciliteres i et ung-til-ung rum. Det at de frivillige selv er unge og kommer og adressere emner om dét at være ung, ser vi tilføre en relaterbar og ligeværdig dialog, som er fremmende for, at de unge deltager selv tør at åbne op og tale om emner, som de normalvis ikke snakker om.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x