SPOR18 Åben anonym rådgivning for unge 18+

Forebyggelse af mental mistrivsel i Vejle Kommune

Udskriv case

Kontakt

Mette Stoffer
Sundhedskonsulent
Team Sundhedsfremme og forebyggelse, Vejle Kommune

Tlf: 23 81 41 58
mesto@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

SPOR18 er et gratis, lettilgængeligt og anonymt lavtærskeltilbud til borgere 18+. Formålet med rådgivningen er

• At styrke tidlig opsporing og forebyggelse, sådan at tegn på mental mistrivsel blandt unge ikke udvikler sig senere til alvorlig psykisk sygdom.
• At styrke unges handlekompetencer til tidligt at kunne registrere og handle på mistrivsel hos sig selv og andre.
• At medvirke til, at forebyggelsesindsatsen i forhold til mental sundhed går på tværs af forvaltninger og sektorer og derved styrke indsats og samarbejde.
• At sikre samlet kendskab til tilbud og erfaringer fra diverse projekter og indsatser, der omhandler mental sundhed, der foregår i kommunen, opsamles og udbredes. (læs mere i casen om ”Den Sociale Vejviser” ) Derved forankres og kvalificeres Vejle Kommunes forebyggelsesindsatser og tilbud indenfor mental sundhed yderligere.
• At udbygge netværks- og relationsdannelse med frivillige organisationer og andre forvaltninger

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle unge borgere 18 år+, i Vejle kommune med livskriser, trivselsproblemer og lettere mentale mistrivselstilstande, der fx er i risiko for frafald på uddannelse/job. Ved behandlingskrævende intervention henvises til eksisterende behandlingstilbud, eksempelvis akuttilbud, opsøgende teams, egen læge m.m.
Hvis den unge oplever eventuel ventetid til psykolog, yder SPOR18 støttende samtaler i rådgivningen, så den unge ikke får det værre i ventetiden.
SPOR18 er et fleksibelt og lettilgængeligt tilbud og for at have opnå størst mulig forebyggelsespotentiale, er der intet aldersloft og der er heller intet krav om at borgeren skal være bosiddende i Vejle Kommune, så længe de er tilknyttet en uddannelse i kommunen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/10/2014

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  SPOR18 indsatsen går på to ben.
  • Første ben er Rådgivningstilbuddet, der igangsættes hurtigt og effektivt i værk ”når skaden er sket”. Her kan vi let måle hvor mange der bruger rådgivningsdelen.

  • Det andet ben er den sundhedsfremmende kapacitetsopbygning og (sam-)arbejde, der går på tværs af forvaltninger, organisationer og civilsamfund. Her netværker vi os ind i organisationer især alle uddannelserne i Vejle, og kan påvirke kulturen, når de er modne for at åbne op for nye input og forandringer til at fremme mental sundhed for deres målgrupper. Manifestere sig i form af kulturforandringer og holdningsændringer. Oftest svært at måle kvantitativt og sundhedsfremmedende kapacitetsopbygning og forandringer i organisationer tager lang tid.

  Læs evalueringen i bilag 1

  Materiale

  Evaluering af spor18Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  SPOR18 bor i Sundhedsfremme og Forebyggelsesafdelingen. Vi har primært tættest samarbejde med uddannelsesområdet. Men også grupper i civilsamfundet, kultur og fritid, psykiatri og myndighed. Størstedelen af vores arbejde foregår uden for egen forvaltning og går på tværs.
  Vi er 3 faste rådgivere, deltidsansatte

  Rekruttering

  Gennem tæt daglig kontakt til uddannelser og jobcenter, hvor vi har fysisk fremmøde, samt stort netværk bl.a. på baggrund af at vi har etableret Den Sociale Vejviser. Det er et navigationsværktøj, der hjælper med at finde tilbud til borgeren i kommunen

  Økonomi pr. år

  500.000 - 1.000.000

  Har tit følt livet meningsløst, men gennem samtaler i Spor18, er det blevet nemmere at få hverdagen til at fungere samt mobilisere indre styrke og balance, kender mig selv bedre – mere tiltro til mig selv. Har også arbejdet med sociale kompetencer. Tror, der ville have været brug for psykiatrisk hjælp, hvis der ikke havde været et tilbud i SPOR18.

  Anonym, Ung, Vejle Kommune

  Virkning

  Der er overvejende politisk enighed om, at spor18 er værdiskabende for unge borgere, der mistrives, og som netværksskabende og navigationshjælp til fagfolk. Tilgængeligheden fremhæves, der er ingen ventetid.

  Kvalitativ evaluering kan ses i bilag 1
  Endvidere kan rekvireres evaluering på rådgivningsdelen

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x