SPOR18 Åben anonym rådgivning for unge 18+

Forebyggelse af mental mistrivsel i Vejle Kommune

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

Kommune/organisation

Kontakt

Mette Stoffer
Sundhedskonsulent
Team Sundhedsfremme og forebyggelse, Vejle Kommune
Tlf: 23 81 41 58
mesto@vejle.dk

Formål

SPOR18 er et gratis, lettilgængeligt og anonymt lavtærskeltilbud til borgere 18+. Formålet med rådgivningen er

• At styrke tidlig opsporing og forebyggelse, sådan at tegn på mental mistrivsel blandt unge ikke udvikler sig senere til alvorlig psykisk sygdom.
• At styrke unges handlekompetencer til tidligt at kunne registrere og handle på mistrivsel hos sig selv og andre.
• At medvirke til, at forebyggelsesindsatsen i forhold til mental sundhed går på tværs af forvaltninger og sektorer og derved styrke indsats og samarbejde.
• At sikre samlet kendskab til tilbud og erfaringer fra diverse projekter og indsatser, der omhandler mental sundhed, der foregår i kommunen, opsamles og udbredes. (læs mere i casen om ”Den Sociale Vejviser” ) Derved forankres og kvalificeres Vejle Kommunes forebyggelsesindsatser og tilbud indenfor mental sundhed yderligere.
• At udbygge netværks- og relationsdannelse med frivillige organisationer og andre forvaltninger

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle unge borgere 18 år+, i Vejle kommune med livskriser, trivselsproblemer og lettere mentale mistrivselstilstande, der fx er i risiko for frafald på uddannelse/job. Ved behandlingskrævende intervention henvises til eksisterende behandlingstilbud, eksempelvis akuttilbud, opsøgende teams, egen læge m.m.
Hvis den unge oplever eventuel ventetid til psykolog, yder SPOR18 støttende samtaler i rådgivningen, så den unge ikke får det værre i ventetiden.
SPOR18 er et fleksibelt og lettilgængeligt tilbud og for at have opnå størst mulig forebyggelsespotentiale, er der intet aldersloft og der er heller intet krav om at borgeren skal være bosiddende i Vejle Kommune, så længe de er tilknyttet en uddannelse i kommunen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/10/2014

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tidlig opsporing

Beskrivelse af indsats

(fritekst) SPOR18 indsatsen går på to ben.
• Første ben er Rådgivningstilbuddet, der igangsættes hurtigt og effektivt i værk ”når skaden er sket”. Her kan vi let måle hvor mange der bruger rådgivningsdelen.

• Det andet ben er den sundhedsfremmende kapacitetsopbygning og (sam-)arbejde, der går på tværs af forvaltninger, organisationer og civilsamfund. Her netværker vi os ind i organisationer især alle uddannelserne i Vejle, og kan påvirke kulturen, når de er modne for at åbne op for nye input og forandringer til at fremme mental sundhed for deres målgrupper. Manifestere sig i form af kulturforandringer og holdningsændringer. Oftest svært at måle kvantitativt og sundhedsfremmedende kapacitetsopbygning og forandringer i organisationer tager lang tid.

Organisering og samarbejdspartnere

SPOR18 bor i Sundhedsfremme og Forebyggelsesafdelingen. Vi har primært tættest samarbejde med uddannelsesområdet. Men også grupper i civilsamfundet, kultur og fritid, psykiatri og myndighed. Størstedelen af vores arbejde foregår uden for egen forvaltning og går på tværs.
Vi er 3 faste rådgivere, deltidsansatte

Rekruttering

Gennem tæt daglig kontakt til uddannelser og jobcenter, hvor vi har fysisk fremmøde, samt stort netværk bl.a. på baggrund af at vi har etableret Den Sociale Vejviser. Det er et navigationsværktøj, der hjælper med at finde tilbud til borgeren i kommunen

 

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

SPOR18 er i Vejle dimensioneret til 900.000 kr. om året.

 

Har tit følt livet meningsløst, men gennem samtaler i Spor18, er det blevet nemmere at få hverdagen til at fungere samt mobilisere indre styrke og balance, kender mig selv bedre – mere tiltro til mig selv. Har også arbejdet med sociale kompetencer. Tror, der ville have været brug for psykiatrisk hjælp, hvis der ikke havde været et tilbud i SPOR18.

Anonym, Ung, Vejle Kommune

Virkning

der er overvejende politisk enighed om, at spor18 er værdiskabende for unge borgere, der mistrives, og som netværksskabende og navigationshjælp til fagfolk. Tilgængeligheden fremhæves, der er ingen ventetid.

Kvalitativ evaluering kan ses i bilag 1
Endvidere kan rekvireres evaluering på rådgivningsdelen

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

 

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x