Boligområder

Rygestop på dit sprog/rekruttering

Hvordan rekrutterer vi borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Afprøvning af forskellige rekrutteringsmetoder i de danske kommuner

Rygestop på dit sprog

Inspiration til samtaleforløb/rygestop på andre sprog end dansk

Din krop, dine tanker, din styrke

Enkeltstående workshop mellem DGI og Faxe og Stevns kommuner - Oplysning om ABC og viden om mental sundhed målrettet unge piger

Udvikling af en tidligere sansehave til dyrkningsorienteret have i Københavns Kommune

En del af Sund By Netværkets aktionslæringsforløb Naturens Rige, som forløb fra 2017-2019.

Coronapatruljen i Køge Kommune

Lommepengejobbere fra boligsociale områder hjælper med at dele materialer ud om Corona

Coronaskolen i Københavns Kommune

Uddannelse af lokale Corona aktører i udsatte boligområder i samarbejde med boligorganisationer og helhedsplanerne

Fredericia Sund By mikro-partnerskaber

Samarbejde på tværs for at fremme folkesundheden i Fredericia Kommune

Ha´det godt

Sundhedskursus for kvinder i Vejle Kommune

Røgfrie Legepladser i Gladsaxe Kommune

Børns leg bør foregå i et røgfrit miljø