Familiekøkkenet – madkursusforløb til familier i udsatte boligområder med fokus på sund og klimavenlig mad

Et samarbejde mellem Københavns Kommune og Hello Kitchen

Udskriv case

Kontakt

Lotte Czartoryski
Sundhedskonsulent
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Afd. for Folkesundhed

Tlf: 61240968
zr6f@kk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Projektet formål er, at familier i udsatte boligområder gennem fælles madlavning og fællesspisning får mulighed for at opleve glæde og fællesskab ved at lave mad sammen, så sunde madvaner grundlægges fra begyndelsen i familiernes og børnenes liv.

For indsatsen er følgende mål:
1. At familierne får øget viden og handlekompetencer i forhold til at lave bæredygtig, billig og sund mad
2. At familierne bruger deres viden og færdigheder om sund mad i egen hverdagspraksis
3. At inspirere børn og familier til at indgå i og etablere madfællesskaber på tværs af generationer
4. At børn og familier oplever glæde og fællesskab omkring madlavning og fællesskab

Målgruppe & Arena

Madkursustilbuddet er målrettet forældre og deres børn i 2.-5. klasse, bosiddende i udsatte boligområder i København.

Indsatsen har været gennemført i syv boligområder på Nørrebro, i Nordvest, i Tingbjerg og i Valby.

I perioden 2019 frem til maj 2022 er gennemført 13 fysiske kurser med deltagelse af 130 familier (260 deltagere barn/forælder – svarende til et gennemsnit på ca. 40 familier/år) og 130-260 gæster til gæstespisning.
Derudover er gennemført 8 digitale kurser med deltagelse af 160 familier (uddeling af råvarer under Corona nedlukningerne med video link).

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2019 - 31.12.2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Madkurserne består af fire undervisningsgange, hvor den fjerde gang fungerer som gæstespisning på den nærliggende skole. Kurserne foregår hver anden uge. Der deltager 10 familier pr. madkursushold, og hver familie består af én forælder og ét barn. Indsatsen indeholdt oprindeligt fællesspisning med andre beboere fra lokalområdet. Dette blev imidlertid justeret til gæstespisning, hvor hver familie inviterer en-to gæster til madskursets fjerde gang.

  Grundet COVID-19 og restriktionerne blev indsatsen udviklet til også at være et digitalt madkursus, hvor familierne fik udleveret måltidskasser og tilsendt et undervisningslink, og dermed tilberedte maden i eget køkken. Til dette blev undervisningsvideoer udviklet.

  Opskriftshæftet og undervisningsvideoerne fremgår af dette link: https://centerforbornogungessundhed.kk.dk/familiekoekkenet

  Materiale

  Opskriftshæfte FamiliekøkkenetDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der blev etableret et samarbejde med den eksterne leverandør Hello Kitchen, som har udviklet madkursus-konceptet Familiekøkkenet. Hello Kitchen er også ansvarlig for både afvikling og afholdelse af madkurserne.

  Derudover beskæftigede projektet også to-fire unge børnepassere fra de lokale områder, hvis opgave var at passe de mindre børn, mens der var undervisning.

  Rekruttering

  Til rekruttering af familierne blev der etableret et samarbejde med lokale helhedsplaner og de lokale skoler.

  Børnepasserne blev rekrutteret gennem lokale brobyggere.

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Omkostningerne for projektet var årligt ca. 1,1 mio.
  Projektledelse eksternt: 200.000 kr. ex. moms
  Rekrutteringsevent: 15.000 kr. ex. moms pr. event
  Afvikling af fysiske familiekøkkener med 2 undervisere a` 4 gange med 10 familier:
  52.505 kr. ex. moms pr. madkursus
  Gaver til familier ifa. opskriftshæfter og forklæder til børn og voksne: 3500 kr. ex. moms pr. madkursus
  Evaluering ved ekstern: 20.000 kr. ex. moms

  ”Vi rekrutterede mange flere, end vi havde troet muligt. Dette skyldtes til dels, at vi havde et lækkert gennemarbejdet koncept med flot opskriftshæfte, rekrutterings- events og video, samt forklæder med Familiekøkkenets logo på til både børn og voksne. Dette kunne vi brande os på til de boligsociale helhedsplaner, skolerne og til familierne i lokalområdet”.

  Lotte Czartoryski, Sundhedskonsulent, Københavns Kommune

  Virkning

  Evalueringen dækker Familiekøkkenet, der er gennemført i perioden 1. september 2021 – 24. marts 2022 og har omfattet 37 familier (i praksis en forælder og et barn pr familie), der har mødtes 10 familier ad gange fire gange i et skolekøkken på den lokale folkeskole. Forløbet er blevet afsluttet med en gæstespisning, hvor hver familie har inviteret en-to gæster til at spise med.

  Evalueringen indbefatter familier fra boligområderne i Tingbjerg, i Valby og på Nørrebro (AKB Titanparken og AKB Lundtoftegade), og er udført af Boris Andersen, ph.d., ekstern lektor Aalborg Universitet

  Datagrundlag for evalueringen:
  1. Spørgeskemabesvarelser, med kommentarmulighed fra forældrene efter deres deltagelse i Familiekøkkenet 2. Tre gruppeinterviews med forældre. 3. Observationsnoter fra alle underviserne. 4. Et gruppeinterview med to undervisere. 5. Et gruppeinterview med to boligsociale medarbejdere fra boligforeningen KAB Valby Sydhavnen og boligforeningen AKB Lundtoftegade.

  Resultater:
  Samtlige deltagere har udtrykt tilfredshed med deltagelse i (81% meget tilfreds/19 % tilfreds). Alle de interviewede forældre ville meget gerne deltage i endnu et forløb. Evalueringen konkluderer, at deltagerne udtrykker et stort læringsudbytte, og at glæden ved samværet med de andre børn og familierne imellem har været høj. Der er et opmærksomhedspunkt ift. at deltagerbetaling kan være en barriere for deltagelse. De boligsociale medarbejdere angiver, at indsatsen har givet mange anledninger til at få en kontakt med beboerne og mulighed for samtaler om andre ting, fx om jobsituation, forhold til beboernes børn, dialog med andre myndigheder og lignende.

  Materialerne der er udviklet til Familiekøkkenet er opskriftshæfte og undervisningsfilm, og de kan hentes på https://centerforbornogungessundhed.kk.dk/familiekoekkenet.

  Der er desuden udviklet en undervisningsmanual i projektet, der fremadrettet administreres af Hello Kitchen, hvis man ønsker at få projektet i gang i en kommune. Der kan rettes henvendelse til foreningschef Mette Bøgebjerg Jørgensen på mail: mette@hellokitchen.dk.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Få skabt forpligtigende partnerskabsaftaler med de forskellige aktørerne fra starten for at sikre forankring.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  I en større kommune har det været udfordrende at få adgang til skolekøkkenerne pga. de mange andre aktører, der bruger lokalerne.
  Der kan være barrierer ift. de boligsociale helhedsplaners ressourcer til at understøtte rekruttering. Det er derfor vigtigt at tale ind i samarbejdspartnernes målsætninger for andre projekter, så de kan supplere hinanden.

  Coronasituationen har været en stor udfordring ift. at skabe forankringspotentialer.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Gode samarbejdsrelationer mellem lokale aktører og vores eksterne samarbejdspartner Hello Kitchen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Madfællesskaber i Vejle

  Vi trækker på erfaringer fra FoodMaker (Århus kommune) omkring udviklingen og etableringen af Madfællesskaber, og vi forankrer og omsætter erfaringerne til en Vejle kontekst.

  Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

  En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x