Madfællesskaber i Vejle

Vi trækker på erfaringer fra FoodMaker (Århus kommune) omkring udviklingen og etableringen af Madfællesskaber, og vi forankrer og omsætter erfaringerne til en Vejle kontekst.

Udskriv case

Kontakt

Marianne Neerholt
Sundhedskonsulent
Sundhedsafdelingen, Vejle Kommune

Tlf: 23745264
manee@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Vores ide er,
At lave et inkluderende fællesskab, hvor de unge kan eksperimentere med at lave vidt forskelligt mad

Vores vision er;
At fremme unges mentale og fysiske trivsel og sundhed gennem madglade og meningsfulde fællesskaber med henblik på at styrke den sociale resiliens og mindske ensomhed blandt unge i Vejle.

Vores formål er;
• sammen med unge i Vejle, at opmuntre til madglæde i et fællesskab og skabe et socialt rum hvor de unge kan møde andre unge.
• at bruge maden som et socialt værktøj, hvor der er fokus på processen, og det gode værtsskab
• at medvirke til at skabe rammerne for at unge kan blomstre, blive løftet og styrke deres tro på egne evner

Målgruppe & Arena

Målgruppen er unge ml 15-30 år - uanset baggrund og livssituation. ALLE ER VELKOMNE - uanset om de kan finde ud af at blanchere en asparges, eller om det giver sved på panden at koge et æg.

Med alle er velkomne mener vi at der er ikke nogen der skal komme forgæves. Så hvis der er unge der synes det kunne være fedt at komme til madfællesksab og kan se sig selv lave mad med andre unge så er de velkomne.

Samtidig er vores grundfundament, at arbejdet med forebyggelse af ensomhed og mistrivsel blandt unge kræver at den sårbare gruppe af unge mennesker skal føle sig særligt velkomne og at vi i tilbuddet kan rumme og tilgodese den sårbare målgruppes behov.
Og at de faglige kompetencer der er med i indsatsen har for øje at madfællesskabet også handler om at styrke og støtte den unges mod, ressourcer og handlekompetecer samt styrke følelsen af at ”her er også plads til mig.”

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/06/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  I Madfællesskab Vejle, bliver unge udfordret, inspireret og lærer af hinanden. Her eksperimenteres med madlavning sammen med andre unge. Vi sætter stærkt fokus på fællesskabet og de sociale relationer.

  Madaftenen foregår i køkkenet i Sundhedshuset, der har kapacitet til både madlavning, og den efterfølgende fællesspisning og opvask. Der er plads til 12 unge pr madaften.
  Vi afholder 1 madaften den første torsdag i hver måned

  Til hver madaften er der tilknyttet en ung madvært. Madværten er den der styrer aftenen ved at bestemme aftenens madtema, handle ind, byde velkommen, præsentere menuen og være med til at skabe en god stemning. Vi har et stærkt fokus på den gode stemning, hvor alle oplever at være en del af fællesskabet. Som madvært er man ikke selv med i madlavningen, men går rundt og snakker med deltagerne og deler ud af de tip og tricks man må have.

  Til indsatsen er tilknyttet en tovholder. Tovholderen er ansat i Sundhedsafdelingen og har erfaring med unge mennesker samt kompetencer inden for mad. Tovholder fungerer som facilitator for aktiviteten og er herigennem med til at skabe et læringsrum, hvor det er sjovt og let for de unge, at være med. Tovholder støtter op om madværten det omfang der er brug for det og deltager under hele aftenen.

  Kommunikation og tilmelding Aktiviteten bliver slået op på facebook, hvor man tilmelder sig. Tilmeldingerne administreres af FOF.

  Materiale

  Postkort - rekrutteringDownload

  Plakat - rekrutteringDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  De primære aktører bag Madfællesskaber i Vejle er en gruppe bestående af FOF Vejle, Helhedsplanen Vejle, Syddansk Erhvervsskole og Skolehjem og SPOR18 rådgivningen.

  Rekruttering

  Vi sender materiale til ud i vores netværk på bla ungdomsuddannelser, skoler, institutioner, fritids- og foreningslivet, forvaltninger og andre kommunale samarbejdspartnere.
  Vi reklamerer på vores facebookside https://www.facebook.com/MadfaellesskabVejle/?tn-str=k*F og FOF´s hjemmeside: https://www.fof.dk/horsens-hedensted-vejle/Kursusoversigt/Madfaellesskab%20Vejle

  Vi er ude på skolerne hvor vi afholder småevents omkring Madfællesskaber Vejle.
  Vores primære rekrutteringskilde er via de håndholdte indsatser som fx ungekurser og via samarbejdspartnernes kontakt med de unge. Vi har ansat en ung studerende som fremadrettet skal lave reklame for indsatsen, da vi tror på at vi fanger målgruppen bedre. Se også vedhæftede rekrutteringsmateriale i fil 1 og fil 2

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Estimerede udgifter pr år:
  Gavekort til madværter: 100 kr pr event (1000 kr for 10 events)
  Administration, kommunikation på SOME (3 timer pr event)
  Der er en deltagerpris på 40 kr pr. ps. Der dækker råvarer forbrug
  Kommunal ansat tovholdere (diætist): ca 5- 6 timer pr event.

  Der er en del opstartstimer for at etablere aktiviteten. Afhængig af opgavefordelingen ml. frivillige og fagpersonale vil prisen variere. Vores observation er, at jo mere tilbuddet er et bud på at afhjælpe ”Ulighed i sundhed” og henvender sig til ”sårbare målgrupper”, desto mere hensigtsmæssigt er det, at det er en ansat tovholder med blik for den ”sårbare borger” til at understøtte.

  Fedt initiativ, Jeg synes det har været hyggeligt og det har været fedt at lære nye mennesker at kende

  Anonym, Ung borger, Vejle Kommune

  Virkning

  Vi har afholdt 6 madaftner siden august 2019. Det har været svært at rekruttere unge til indsatsen, men vores erfaringer er at den håndholdte indsats nytter. Derudover har vi erfaret, at det tager tid før en indsats bliver kendt af de unge og vores samarbejdspartnere. Vi har med den sårbare målgruppe at gøre, hvilket også gør det sværere at rekruttere til indsatsen. Vi ansætter en ung til at være ”ambassadør” for indsatsen, da vi tror på at unge er bedre til at nå målgruppen.

  Vi evaluerer hver madaften, hvor deltagerne gir aftenen mellem 1-5 stjerner

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Madfællesskab Vejle er et forankret tilbud hvor vi løbende gør os erfaringer og justerer løbende.
  Vi ser os stadig som værende i opstartsfasen og det kræver tid at få tilbuddet udbredt.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det tager tid at implementere indsatsen – så man skal væbne sig med tålmodighed. Det kræver ligeledes et stærkt netværk i kommunen og netværket kræver ”løbende vedligeholdelse”. Det at komme ud på skolerne og reklamere for indsatsen med en lille popcornbod – gav ikke det store. Det er den håndholdte indsats der virker for indsatsen er primært rettet mod unge der i forvejen har svært ved at komme ud bandt andre og eller har en eller anden form for sårbarhed/usikkerhed.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det er svært at få unge til at deltage, kræver en håndholdt indsats

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

  En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x