MotionsTapas – Alternativt idrætstilbud til motions- og foreningsuvante

Bæredygtigt foreningstilbud for borgere, som har svært ved at passe ind i det traditionelle foreningsliv.

Udskriv case

Kontakt

Andreas Krogh Henriksen
Stifter
Idrætsfællesskabet

Tlf: 93867474
info@idraet.nu

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

300.000 - 400.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er etablere et multikulturelt idrætsfællesskab for lokalområdets motionsuvante borgere. Dette unikke idrætsfællesskab skal forankres i en frivillig foreningsstruktur, hvor medlemmerne motiveres og uddannes til at være frivillig i den frivillige forening og heraf varetage foreningens aktiviteter og interesser.

Delmål 1: At lave samarbejder med lokalområdets aktører om en lagsigtet rekrutteringsstrategi.
Delmål 2: At uddanne foreningens medlemmer til at varetage de nødvendige foreningsarbejdsopgaver, så foreningen bliver økonomisk bæredygtig.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er voksne og ældre, som er motionsuvante, kronisk syge eller kæmper med fysiske skavanker. Det kan eksempelvis være borgere, som har været gennem et kommunalt rehabiliteringsforløb og oplever for store udfordringer med overgangen til en fysisk aktiv hverdag i det traditionelle foreningsliv. Da idrætsaktiviteterne i dette samskabelsesprojekt tilpasses deltagerne, diskrimineres der ikke i alder, køn eller etnicitet.

Arenaen i dette projekt er EnergiCenter Voldparken i Brønshøj, hvor en af stedets gamle gymnastiksale bruges til alle idrætsaktiviteter.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.12.2020 - 31.12.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  1. Analyse af setting og målgruppe (Dec 2020-Mar 2021): Udvælgelse af interessenter i området. Analyse (observationer, interviews og spørgeskemaer) af målgruppens behov, barrierer og motivation for at dyrke idræt.

  2. Rekruttering (Jan 2021-Dec 2023): Opsporing af rekrutteringskanaler. Samarbejde med lokalområdet, bibliotek, kulturhus, sundhedshuse og lokale patientforeninger. Fokus på brobygningen af borgere fra rehabiliteringsforløb til varig motionsdeltagelse.

  3. Projektdesign (Dec 2020-Mar 2021): Fleksibel organisation som inddrages i planlægning af foreningens aktiviteter. Kompetenceudviklingsforløb med fokus på at fremme fællesskab vha. tilpassede holdspil og sikre implementering af aktiviteterne i Energicenter Voldparken.

  4. Aktiviteter (Jan 2021-Dec 2023): Planlægning, udførelse og dataindsamling. Fokus på ”det første møde med foreningens aktivitet”, ”tilpassede og fællesskabsfordrende holdspilsaktiviteter” og ”den tredje halvleg”, med fokus på relationsdannelse, tryghed og forståelse.
  MotionsTapas: Konceptet er at med et medlemskab af foreningen får man mulighed for frit at vælge forskellige aktiviteter i løbet af en uge á 45 minutters varighed. Det vil altså sige at man eksempelvis kan komme hver tirsdag og spille floorball, for efterfølgende at tage en en yogatime på samme sted.(Aktiviteterne består i skrivende stund (28/7/22) af; Motionsfloorball, Gåfodbold, Yoga, Mindfullness og KvindeFitness)

  5. Evaluering og afrapportering: Evaluering foretages løbende gennem projektperioden halvårligt i jun. 2021,
  dec. 2021, jun, 2022, dec. 2022 og jun. 2023. Afsluttende projektevaluering og afrapportering foretages i okt.-dec. 2023.

  Materiale

  Om projektet - kortDownload

  Powerpoint præsentationDownload

  ProjektbeskrivelseDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Ansvar er indikeret i (parentes).

  Projektleder (Idrætsfællesskabet)
  - Forventningsafstemning, ansvarsfordeling, projektplanlægning, interessenthåndtering, rekruttering af deltagere og instruktør-koordinering. Udarbejdelse af detaljeret tidsplan, målhierarki, budgetoverblik. Indkøb af udstyr. Afholdelse af løbende koordineringsmøder. Jævnlig deltagelse til idrætsaktiviteterne, så der skabes et godt kendskab til deltagernes behov, barrierer, ønsker og motivation og omvendt. Evaluering og afrapportering i samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed.

  Uddannelseskoordinator (Idrætsfællesskabet)
  - Afholdelse af Seniormotivator-workshops og kompetenceudviklende forløb for projektets deltagere. Opkvalificering af instruktører i samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed. Deltagelse og medansvar i afholdelse af idrætsaktiviteterne. Dette er vigtigt for at kunne tilrettelægge kompetenceforløb ud fra deltagernes behov og motivation.

  Udviklings- & facilitetskoordinator (Frivilligcenter Energicenter Voldparken.)
  - Facilitetsbooking, presseomtale, inddragelse af lokalområdet, udvikling i forhold til aktiviteter, som er tilpasset målgruppen og omgivelserne. Inddragelse af Brønshøjs helhedsplan i rekruttering af målgruppen.

  Konsulenter fra Center for Holdspil og Sundhed v. København Universitet
  - Kommunikation gennem centerets rekrutteringskanaler, analyse af setting, test og målinger på deltagere, kompetenceudviklingsforløb for instruktører + efterfølgende supervision og udarbejdelse af evalueringsdesign. Afrapportering

  Rekruttering

  Rekruttering:
  - Lokalavis
  - Samarbejdsaftaler med lokale sundhedshuse
  - Samarbejdsaftaler med lokale boligforeninger
  - Samarbejdsaftale med områdets Helhedsplan
  - Opslag på sociale medier
  - Omdeling af flyers

  Samarbejdsaftalerne havde til formål at skabe en bæredygtig rekrutteringsstrategi, så der løbende sker en effektiv brobygning til vores idrætstilbud. Særligt annoncer i lokalavisen og samarbejdsaftalerne har haft stor succes. Af de cirka 50 personer, som har prøvet én af projektets aktiviteter, har 4/5 efterfølgende meldt sig ind i foreningen.

  Økonomi pr. år

  300.000 - 400.000

  Med MotionsTapas skaber vi idrætstilbud til dem der endnu ikke har fundet glæden ved fysisk aktivitet.

  Andreas Krogh Henriksen, Stifter, Idrætsfællesskabet

  Virkning

  Indsatsen er ikke evalueret endnu, men det bliver den inden udgangen af 2023. Foreløbig har vi dog nogle resultater, som vi gerne vil dele:

  80% af de borgere, som har prøvet vores aktiviteter er efterfølgende blevet medlem.
  60% af disse har aldrig været medlem af en idrætsforening før.
  30% af vores medlemmer har anden etnisk baggrund end dansk.
  70% af vores medlemmer har en eller flere kroniske sygdomme.

  Udtalelser fra foreningens medlemmer:
  “Jeg troede slet ikke at jeg stadig kunne løbe"
  “Jeg har faktisk ikke dyrket idræt før.. Det har jeg aldrig interesseret mig for"
  “Jeg kommer fordi det er sjov og god motion. Det går bedre med min diabetes når jeg motionerer"
  “Efter at have deltaget i et par måneder kan jeg igen løfte de store jordsække og lave havearbejde.”

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Fastholdelse: I forbindelse med et kommunalt rehabiliteringstilbud, så er det vigtigt at borgeren hurtigt introduceres til aktivitetstilbuddet og løbende "får lov" til at komme ugentligt til aktiviteterne. Herved skabes der en mere glidende overgang til aktiviteten og sandsynligheden for fastholdelse i idrætsaktiviteten efter endt rehabiliteringsforløb forøges.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Tænk forankring ind i indsatsen fra start. Det er vigtigt at borgeren allerede fra start kender formålet med indsatsen. Forandring er svær. Især for denne målgruppe. Derfor er det en stor barriere for borgeren pludselig at skulle vende sig til at have mere ansvar og udføre foreningsarbejde, som de ikke "har skrevet under på".

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det er meget fremmende at have delt ansvar. I indeværende projekt/indsats har ansvaret været 3-delt mellem Idrætsfællesskabet (foreningen), EnergiCenter Voldparken (Den kommunale idrætsfacilitet) og Center for Holdspil og Sundhed (fokus på indsamling, analyse og evaluering af indsatsen, samt uddannelse af instruktører).
  At få nogle forskellige øjne på muligheder og barriere i indsatsen, har gjort at vi har kunne komme de fleste udfordringer i forkøbet.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x