Alle cases indenfor:

Bevægelseskultur

Digitale bevægelsespauser for medarbejdere

2 ugentlige digitale bevægelsespauser af 10 minutters varighed for alle medarbejdere

Live-træning i Københavns Kommune af Arbejdsmiljø København

Fysioterapeuter fra Arbejdsmiljø København instruerer dagligt 15 min. i øvelser gennem MS Teams, og medarbejderne følger med fra eget hjem eller arbejdsplads.

Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen

Sundere sammen i Furesø Kommune

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid