(Yoga)… som du er

Et bæredygtigt aktivitetstilbud, hvor mental sundhedsfremme integreres både på aktivitets- og organisationsniveau

Udskriv case

Kontakt

Hanna Christensen
Projektleder
DGI

Tlf: 51 18 77 92
hanna.christensen@dgi.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

KU Studenteridræt og DGI Storkøbenhavn har siden oktober 2020 samarbejdet om at skabe større trivsel, stærkere fællesskab og øget bevægelse i idrætsfællesskaber.
Indsatsen tager afsæt i en pilottilgang, med fokus på at skabe bæredygtige aktivitetstilbud, hvor mental sundhedsfremme integreres både på aktivitets- og organisationsniveau.

Delmål:
1) At få studerende til at blive bevidste om deres mentale sundhed og lære, hvordan man kan styrke den gennem ABC, konkrete redskaber og temaer.
2) At få flere studerende til at bevæge sig sammen med andre medstuderende (større belong og commit til sted og hinanden).

Målgruppe & Arena

Primær: Studerende på universiteter (til at starte med en pigeindsats, men fokus vil hen ad vejen også være på at få flere drenge med). Vi ønsker at skabe nogle sunde bevægelsesvaner allerede i studielivet, så det kan tages med videre i arbejdslivet. Både den fysiske, men også den mentale opmærksom.

Sekundære: Instruktører i idrætsforeningen, der lærer hvordan man skaber mental sundhedsfremmende rammer for sine deltagere.

Pilotprojektet er startet på KU og er igangværende på tre campus. I foråret 2022 er tanken at have inddragegt flere, og derudover eksperimentere med andre former for aktivitet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

10/01/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  (Yoga) som du er, er et aktivt og meningsfuldt frikvarter tæt på de studerende på KU. Det er et aktivitetsforløb, som er for alle, og foregår ude på universiteterne.

  Der er udviklet og afprøvet en aktivitetsmodel kaldet ”... som du er” - i første omgang som ”Yoga som du er”. Ideen er at tilbyde idrætsaktiviteter som kan dyrkes ”som man er” og ”hvor man er”.

  DGI Storkøbenhavn og KU-Studenteridræt fandt på et koncept der hedder "... som du er". Ideen er at få flere studerende til at være aktive sammen, samt oplyse om mental sundhed. Til en start afprøvede vi med yoga, fordi der er i den "nemmere" kategori ift. at koble viden om ABC på.
  "Yoga som du er" har kørt som pilotprojekt i et år a´ 4 gange. Det er et 6 ugers forløb med 1 times undervisning pr. uge. Hver uge er der et overordnet tema, som instruktøren fletter ind i sin yogapraksis.

  Temaerne har fx været:
  1) Intro til ABC(herunder ABC videoen)
  2) Mikrohandlingernes betydning i hverdagen (dagsfortællingen)
  3) Perfekthedskultur
  4) Fokus/narrativ
  5) Værktøjer i hverdagen (meditation og mindfulness)
  6) Genbesøg af ABC - output af forløbet

  Det er nødvendig med en uddannet yogalærer, som er interesseret i mental sundhedsfremme dagsordenen. En yogalærer som er klar på at arbejde på rammerne omkring sin undervisning og vægte fællesskab og meningsfuldhed lige så højt som selve aktiviteten.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er et samarbejde ml. idrætsforeningen KU Studenteridræt, DGI Storkøbenhavn og Institut for Psykologi samt ABC for mental sundhed. KU Studenteridræt står for driften af holdene dvs. rekruttering af instruktører, rekruttering af deltagere, lokale og rekvisitter. DGI står for kompetenceløft af instruktører og understøttelse af processen undervejs. KU, herunder Institut for Psykologi hjælper med kontakter ift. lokale og kommunikation til de studerende.

  Rekruttering

  Gennem de studerendes lokale FB-sider, samt web-onepagers på KU Studenteridræts kommunikationskanaler.
  Alle hold er blevet fyldt på meget kort tid, så der er har været stor opbakning og rekrutteringsprocessen har været lettere end forventet.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Det kræver stor koordination og tålmodighed at få en ny indsats op at stå. DGI Storkøbenhavn og KU-Studenteridræt, har begge haft medfinansieret medarbejdertimer, midler til rekvisitter, instruktørløn og ekstern hjælp til markedsføring (både på FB og videoproduktion).

  ”campusundervisning øger ejerskabsfornemmelsen over tilknytning til studie og idrætten”

  ”god måde at starte dagen ved at sænke stressniveauet”

  Deltagende på ”yoga som du er”, ,

  Virkning

  ”Yoga som du er ” blev afviklet under Corona pandemien og de vilkår som de dertilhørende restriktioner og påbud udgjorde, men lykkedes alligevel med at opnå tæt på fuld belægning, hvilket umiddelbart indikerer at tilbuddet har været attraktivt og relevant for målgruppen. Der var symbolsk deltagerbetaling på holdene, med henblik på at teste villigheden til at betale, såvel som at teste den langsigtede økonomiske bæredygtighed af at udbyde mindre, fleksible idrætsforeningshold på universitetet.

  På baggrund af de hidtidige erfaringer kan vi konstatere at

  • … aktivitetsformatet har været attraktivt for de studerende, men først og fremmest for kvinder. Deltagerevalueringen viser at størstedelen af deltagerne er tilfredse med deres oplevelser af aktiviteterne.

  • … deltagerundersøgelsen bekræfter, at ideen om at lave campusnære foreningsaktiviteter, er relevant og attraktivt for deltagerne, da det bl.a. gør det ”nemmere af komme afsted” til idræt.

  • … Deltagerevalueringerne viser en blandet oplevelse af integrationen mellem yoga og mental sundhed, hvilket understreger behovet for at arbejde bevist og fokuseret med fagligheden og ”den rigtige integration” af mental sundhed og aktivitet på holdene.

  • Deltagerevalueringen viser, at det ikke har været en barriere at bruge ”ukurante” faciliteter til yogaundervisning (auditorium el.lign.), men at der naturligvis opstår udfordringer såsom stole/udstyr der skal flyttes før/efter undervisning osv.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  1) Kobl en lokal forening op på en uddannelsesinstitution - det fungerer super godt og er en win win for begge.
  2) Det er en god idé at lave aktivitet hvor målgruppen er, så man ikke skal flytte sig for at lave aktiviteten.
  3) Sænk barrieren ved at kalde aktiviteten hvad den er og gør øvelserne nemmere at være med til.
  4) Tænk over hvilket billede materiale I bruger i rekrutteringsfasen, så deltagerne kan spejle sig i målgruppen.
  5) Sørg for at der er lige så meget fokus på den gode velkomst og fællesskabskulturen som selve aktiviteten. En lille detalje som at lære hinandens navne at kende, kan gøre en forskel.
  6) Det er en god idé at bruge kræfter på at finde nøglepersoner, der kan hjælpe kommunikationen det rette sted hen.
  7) Det er nødvendig med en uddannet yogalærer, som er interesseret i mental sundhedsfremme dagsordenen. En yogalærer som er klar på at arbejde på rammerne omkring sin undervisning og vægte fællesskab og meningsfuldhed lige så højt som selve aktiviteten.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der er ikke nødvendigvis lokaler der egner sig til bevægelse, så man skal være lidt kreativ ift. at finde mulighed og tilpasse aktiviteten til omgivelserne. Vi fik lov at låne et auditorium og fjernede borde og stole inden hver yogatime. Det er bøvlet at skulle fjerne borde og stole hver gang, men det er bedre at aktiviteten er tæt på de studerende end at de studerende skal bevæge sig hen til aktiviteten.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Formålet med initiativet er:
  1) At udbrede viden om mental sundhed og hvordan den kan fremmes.
  2) Konkrete værktøjer til at styrke den mentale sundhed (både i og uden for træningen).
  3) At skabe et meningsfuldt fællesskab, der fastholder lysten til at dyrke yoga, men også skaber et miljø, hvor trivsel smitter.

  Så øget bevidsthed om mental sundhed samt udførelse af konkrete værktøjer til at arbejde med krop og tanker, giver forhåbentlig noget erfaring, som de studerende kan bruge i en travl studiehverdag og et kommende arbejdsliv.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x