ABC værktøjer i Slagelse kommune

ABC dialogkort til forskellige målgrupper, børn, skolebørn, voksne og til medarbejdere.

Udskriv case

Kontakt

Pernille Vibe Hansen
Chefkonsulent
Slagelse Kommune Center for Sundhed og Ældre (Folkesundhed)

Tlf: 58 57 44 38
pvhan@slagelse.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med dialogkortene til børn i daginstitutioner er:
At få børnene til at lave nogle bevægelsesøvelser (gør noget aktivt), nogle samarbejdsøvelser (gør noget sammen) og sætte fokus på meningsfulde aktiviteter (gør noget meningsfuldt).

Formålet med dialogkortene til skolebørn, voksne og medarbejdere er:
At hjælpe deltagerne til at blive opmærksomme på, hvad de fremadrettet kan gøre for deres egen og andres mentale sundhed.

Målgruppe & Arena

Målgrupper.
1. sæt dialogkort - målgruppe daginstitutionsbørn
2. sæt dialogkort - målgruppe skolebørn
3. sæt dialogkort - målgruppe voksne
4. sæt dialogkort - medarbejdere i kommunen

Dialogkortene er bl.a. anvendt i daginstitutioner, skoler, på workshops for borgere, på ABC ambassadøruddannelsen og i forskellige afdelinger i kommunen

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Dialogkortene er udarbejdet så der er opgaver i forhold til aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed. Eksempelvis til de små børn: slå en kolbøtte (gør noget aktivt), giv hinanden massage (gør noget sammen) og fortæl hvad der gør dig glad (gør noget meningsfuldt).

  Dialogkortene til voksne fungerer mere som et samtale spil som kan anvendes i mange sammenhænge. Vi anvender det i kommunen i samtaleforløb eks. i CPUS, på skoler, i uddannelsessammenhænge osv. Samtalekortene er spørgsmål i forhold til aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed. Eksempler på spørgsmål. ”Hvor finder du ro?” ”Hvornår har du sidst gjort noget godt for andre?” ”Hvad er det gode liv for dig?”

  Der er ikke en egentlig drejebog til brugen af dialogkortene, men det kan anbefales at dialogkortene placeres i en bunke og at deltagerne skiftes til at trække fra bunken. Selve dialogen, aktiviteterne og den videre proces faciliteres af det faglige personale.

  Dialogkortene kan sætte nogle tanker i gang, men kan ikke stå alene hvis den optimale virkning skal nås. Her er det vigtigt, at den enkelte arbejder videre. Her bruger vi bl.a., - i forhold til skolebørnene og de voksne - at de skal udfylde en tom skabelon med de ønsker, de har i forhold til fremadrettet at sætte fokus på at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt

  Dialogkortene kan eksempelvis bruges til samlinger i daginstitutioner, af skolekontaktlærerne i skoleregi, i workshops for borgere i netværkshuse, Frivilligcentre osv.

  Dialogkortene kan downloades som PDF via bilagene nedenfor eller købes via Slagelse Kommunes Medieshop her

  Desuden kan du læse om alle vores ABC aktiviteter via dette link

  Materiale

  ABC spillekort til voksneDownload

  ABC spillekort - skolebørnDownload

  ABC spillekort til små børnDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  De fire sæt dialogkort er udviklet i et tæt samarbejde mellem de forskellige afdelinger i Slagelse Kommune. Folkesundhed har haft det overordnede ansvar og arbejdet sammen med følgende afdelinger - Dagtilbud, Skole, Center for Psykosocial Udvikling Slagelse og HR. Derudover er dialogkortene blevet kvalitetssikret i det interne ABC netværk der er i Slagelse Kommune

  Rekruttering

  Ikke relevant

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Der har været udgifter i forhold til tryk af dialogkortene. Derudover er der brugt medarbejdere/konsulenttimer samt en grafisk konsulent der i forvejen er ansat i Slagelse Kommune.
  For nærmere info kontakt Slagelse Kommune.
  Det er muligt og købe dialogkortene fra Medieshoppen Slagelse Kommune og ellers kan de findes på hjemmesiden.

  Vi oplever i høj grad at dialogværktøjer kan være med til, at sætte fokus på og hjælpe deltagerne til at blive opmærksomme på hvad de fremadrettede kan gøre for deres egen og andres mentale sundhed.

  Pernille Vibe Hansen, Chefkonsulent, Slagelse Kommune Center for Sundhed og Ældre (Folkesundhed)

  Virkning

  Der er ikke systematisk udarbejdet en evaluering af indsatsen.
  Erfaringerne fra de to første sæt dialogkort, har dog været så gode, at der er udviklet yderligere to sæt til andre målgrupper. Dialogkortene kan sætte nogle tanker i gang, men kan ikke stå alene hvis den optimale virkning skal nås. Her er det vigtigt, at individet arbejder videre. Her bruger vi bl.a., at de skal udfylde en tom skabelon med de ønsker, de har i forhold til fremadrettet at sætte fokus på at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Vigtigt med involvering fra flere centre
  Have en grafiker der kan lave opsætning og grafisk design

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Corona har gjort det lidt svære at komme ud og fortælle fysisk om dialogkortene på daginstitutionerne. Det er gjort over nettet og derfor har denne proces været anderledes end ved de øvrige dialogkort.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Fællesskabsstafet i Slagelse Kommune

  At skabe fællesskaber på tværs og synliggøre de mange givende fællesskaber der findes indenfor kommunegrænsen i samarbejde med Frivilligcenter Slagelse

  Dialogspillet ”Dig & Mig”

  Brætspil til arbejdet med fremme af seksuel sundhed blandt børn og unge udviklet i Aalborg Kommune

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x