Alle cases indenfor:

Prævention

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Kvit & Fit

Rygestopforløb med fysisk aktivitet i lokal idrætsforening tæt på hvor borgerne er - Givtigt samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og civilsamfundet

Seksualvejledning i Brønderslev Kommune

Seksualvejledning målrettet borgere med udviklingshæmning på specialområdet

Ligestilling i læringsmuligheder

Normkritisk kompetenceudvikling på tværs i Fredensborg Kommune

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.