Sund Sex Skolen i Svendborg

Seksualundervisning for unge i Svendborg kommune, samt undervisning om børn/unge og seksualitet/formidling af dette - for fagpersoner/forældre rundt om børnene/de unge i Svendborg

Udskriv case

Kontakt

Rikke Thor
Koordinator af Sund Sex Skolen i Svendborg kommune
Sundhedsplejen i Svendborg/Sund Sex Skolen

Tlf: 22471295
rt@rikkethor.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

300.000 - 400.000

Kommune/organisation

Formål

Sund Sex Skolen www.sundsexskolen.dk blev oprettet under sundhedsplejen i Svendborg kommune og startede 1.1.2008, da amterne lukkede og seksualundervisningstilbudet overgik i kommunalt regi.
Målet er at fagpersoner skal undervise kommunens unge i seksualitet, krop og grænser som et supplement til lærerne egen undervisning, men ude af skolen i de unges egne lokaler, og på en måde, som når ud til de unge og får dem til at være aktive aktører i eget liv mht. krop, prævention, seksualitet og grænser. Man vil også nå ud til lærerne og pædagogerne, som har med de børn og unge at gøre, som vi ikke umiddelbart underviser i Sund Sex Skolen, samt kunne give alle lærere og pædagoger viden om materiale og metoder samt facts til deres eget møde med de unge.
Man lagde vægt på, at det skulle være rimelig billigt, - man skulle bruge eksisterende lokaler på ungdomsskolen og sundhedsplejersker, der havde en god grunduddannelse i at arbejde med oplysning af unge – de skulle have noget undervisning i at tale om seksualitet og lære brugbare metoder til seksualundervisning. Det har de fået via oplæring, undervisning og kurser bl.a. gennem sex og samfund, men også undervisning løbende via koordinatoren selv.

Målgruppe & Arena

Sund Sex Skolen er et tilbud til alle skoleklasser og erhvervsskoler, samt opholdssteder og specialskoler – oftest et tilbud om 4 timers undervisning- 1 til 2 gange i de unges skoletid fra 7.klasse - på Sund Sex Skolen i ungdomsskolens lokaler.
Vi laver også individuelle løsninger – fx tager vi ud på skolerne hvis der er elever i kørestol, eller der er andre hensyn.
Desuden underviser Rikke Thor (koordinatoren) unge mødregrupper (i mødrerådgivningen) samt et tilbud om en eftermiddag 2-3 gange om året til alle forældre med nye små børn i kommunen – i samliv efter fødsel.
Hun underviser dagplejemødre/vuggestue og børnehave personale, speciallærere, pædagoger på opholdssteder m.fl. - efter behov - i børn/unge og seksualitet. Desuden kan hun kontaktes når sundhedsplejerskerne eller pædagoger/lærere står med udfordringer såsom unge transpersoner, der har brug for en samtale, eller en børnehave er i tvivl om børnenes seksuelle adfærd.
Der er ca. 60 ”almindelige” undervisninger om året af skoleklasser/specialklasser på Sund Sex Skolen, samt så mange samtaler og undervisninger af mere speciel karaktér, som kan rummes i Sund Sex koordinatorens ugentlige 8½ time. Vi har desuden en hjemmeside www.sundsexskolen.dk, hvor elever og lærere kan læse mere om tilbuddet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2007

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  De unge undervises oftest 4 timer en formiddag, hvor vi bruger en del af sex og samfunds materialer fx fra uge sex, aktive vurderingsøvelser og andre aktiviteter, der gør de unge aktive og kreative i at diskutere holdninger/meninger/spørge mm. i et trygt anonymt rum. Vi viser også billeder, og viser filmklip fra forskellige organisationer og fortæller om nyeste prævention, kønssygdomme mv. Desuden har vi en oplysende hjemmeside, som lærerne ser sammen med eleverne inden de kommer og følger op efter undervisningen. Undervisningen af fagpersoner og forældre foregår på lidt samme måde - enten i dag eller aften timerne og selvfølgelig med fokus på de udfordringer, de kan have i forhold til viden og formidling af seksuelle emner til de børn og unge, de har med at gøre.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sund Sex Skolen hører ind under Svendborg kommunes sundhedstjeneste - og under sundhedsplejen. Koordinatoren af Sund Sex Skolen er sygeplejerske og sexolog og er ansat eksternt som konsulent til at stå for den daglige ledelse, supervision af de tilknyttede sundhedsplejersker samt undervisning af fagpersoner og specialklasser, samt unge mødre/familier efter fødsel. De 4 tilknyttede sundhedsplejersker er ansat i kommunen og har 2 timer om ugen hver i Sund Sex Skolen. De underviser alle de almindelige skoleklasser fra 7. - 10. klasse samt erhvervsskolerne i seksualitet, krop, grænser mv.

  Rekruttering

  Vi sender mails ud til skoler, opholdssteder, erhvervsskoler, mødrerådgivningen m.fl. steder to gange om året, og efterhånden kender de fleste lærere/pædagoger m.fl vores tilbud, så der er også meget mund til mund overlevering på skolerne og andre steder. Vi laver opslag på vores egen hjemmeside og facebookside og på kommunens hjemmeside og facebookside når vi har undervisning af fagpersoner/forældre/familier efter fødsel/nyt barn. Det har været meget velegnet og tilbuddet bruges flittigt.

  Økonomi pr. år

  300.000 - 400.000

  Indsatsen koster de 2 timer for hver af de 4 sundhedsplejerske samt timeløn til koordinatoren 8½ time om ugen - hele året. Desuden er der løbende udgifter til kurser/temadage for underviserne. Fx deltager vi alle 5 på den Nationale konference for seksuel sundhed hvert andet år - og de andre år laver vi noget der koster noget lignende. Vi tager også gerne på et par kurser i aktuelle emner et eller andet sted i landet hvert år. I opstarten købte vi projektor, bøger, plakater og lidt mere til undervisningslokalet, men da det afholdes på byens ungdomsskole, så har vi ikke ret mange løbende materialeudgifter. Vi har udgifter til oprettelse og veligehold af hjemmesiden, men koordinator står for oprettelse og de løbende ændringer. Vi er meget glade for sex og samfunds gratis materialer - og bruger især dem på på internettet flittigt - men også deres pjecer. Vi har udgifter til kondomer og andre forbrugsmaterialer - fx. dildoer - til påsætning af kondomer, prævention mv. for ca. 3000 kr. om året.

  "Vi oplevede at elever og lærere allerede fra starten af, var meget positive overfor Sund Sex Skolen og den aktive og sjove måde at blive undervist på, i seksualitet, krop og grænser"

  Rikke Thor, Sygeplejerske/sexolog og koordinator af Sund Sex Skolen i Svendborg, Sundhedsplejen i Svendborg/Sund Sex Skolen

  Virkning

  I starten uddelte vi spørgeskemaer efter hver undervisning, og fik mange positive tilbage, samt nogle med ting, vi har justeret efterhånden. Vi taler med lærerne og de andre fagpersoner, når de kommer med eleverne og udveksler tanker og ønsker - og skolerne bruger os meget. Vores enkelt kurser til fagpersoner bruges lidt svingende, men vi har også tilbud om, at de kan henvende sig til os, hvis de ønsker supervision/temadag ude på institutionen/skolen (for fagpersoner) og det bruges en del af specialklasser mv. så vi har indtryk af, at vi har "kontakt" med målgruppen og får feedback løbende. Vores oplæg på kommunens teenage forældre kursus tilbud - er meget brugt at forældre, hvor vi spørger om feed back hver gang. De har eksisteret i ca 10 år.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det var klart en fordel, at Sund Sex Skolen opstod lige da amterne blev lukket i 2006 og vores eksisterende amtslige seksualundervisnings tilbud (takket være især en meget positivt indstillet leder af sundhedsplejen Jane Z. bergenhagen, som gik aktivt ind i at få udført projektet og få det til at lykkes) kunne overføres mere eller mindre direkte (med nogle positive ændringer såsom at det nu blev sundhedsplejersker med interesse for emnet og ikke "bare" sygeplejersker fra hospitalets barsels afdeling, som det var før) til at blive til "Sund Sex Skolen" i Svendborg kommune. Det amtslige tilbud var meget brugt og populært. Dét at vi har ansat en koordinator og nogle sundhedsplejersker, med viden og interesse i emnet gennem mange år, og som brænder for udvikling af tilbuddet har sikkert også haft stor betydning, samt at byens politikere, ledere i sundhedstjenesten og sundhedsplejen, samt byens skolelærere, har været meget positive fra start.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det gode ved at indsatsen ligger under sundhedsplejen er, at sundhedsplejerskerne kan bruge den viden der er i Sund sex Skolen i deres øvrige arbejde med unge i skolerne og reklamere for Sund Sex Skolens tiltag. Skolerne kender os efterhånden og de allerfleste bruger flittigt tilbuddet. Vi bruger sex og samfunds materialer i undervisningen, og byens ungdomsskoles lokaler, så vi har ikke de store udgifter til dette. Fordelen ved at ansætte en Sund Sex koordinator kan være, at man har én person, der er ansvarlig for at uddanne de 3-4 sundhedsplejersker, der er tilknyttet, og har overblik over relevante kurser og materialer udefra, så skal sundhedsplejerskerne ikke hver især bruge tid til dette. Desuden tager koordinatoren sig af at udvikle nye tiltag, som kurser for lærere, pædagoger og sundhedsplejersker

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Er beskrevet tidligere i teksten, bla. de mange positive fagpersoner, lærere, ledere og politikere omkring indsatsen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Den gode skolestart

  Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

  Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

  En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x