Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

Udskriv case

Kontakt

Charlotte Baere´
Sundhedskonsulent
Køge kommune

Tlf: 30466101
charlotte.baere@koege.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Formål:
Tværfaglig og tværsektoriel forebyggelsesindsats, hvis formål er
at styrke og understøtte den unges livsmod, livsglæde, handlekraft og robusthed i mødet med ungelivets udfordringer og fristelser

Mål:
At alle unge i 7. eller 8. klassetrin får besøg af ForebyggelsesKaravanen én gang i deres skoletid.
At sikre oplysning om emnerne; sex, rygning, festkultur, alkohol, hash og ungdomskriminalitet.
At ForebyggelsesKaravanen understøtter eksisterende forebyggende indsatser og læringsmål.

Målgruppe:
7. og 8. klassetrin og deres forældre

Indsats:
En temadag på den enkelte skole med fokus på forebyggelse. Indholdet består af 4 temaer i workshopform a´ 60 min. som alle eleverne på 7. og/eller 8. årgang kommer igennem i løbet af en skoledag. Dagen slutter med teaterstykket Stakkels teenager, som på fineste vis samler de 4 workshops på en nærværende og humoristisk måde.
Når karavanen har besøgt 5-7 skoler inviteres til et forælderarrangement, hvor forældrene fra de besøgte skoler, inviteres til at høre om karavanens oplevelser og opmærksomhedsområder.

Målgruppe & Arena

Målgruppe:
Alle elever på 7. og/eller 8. klassetrin og deres forældre


Temaer /workshops:

• Sex og identitet v/ Sex og Samfund
Med afsæt i illustrationer og involverende øvelser og dilemmaer i forhold til sex, seksualitet og seksuel sundhed, tilrettelægges en dialog om relevante emner såsom prævention, sexsygdomme, seksualitet, rettigheder og grænser med eleverne. Der vil være fokus på anerkendelse af mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination. I undervisningen inddrages elevernes egne ønsker til indhold, og der er mulighed for at stille anonyme spørgsmål til underviseren fra Sex & Samfund. Sex & Samfunds undervisere er særligt uddannede til at tale med unge om sex, og de modtager løbende efteruddannelse og supervision. Underviserne er i gennemsnit ca. 25 år, og er typisk studerende fra sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser, som fx medicin- og psykologistudiet samt læreruddannelsen.

• Liv i lungerne v/ Sundhedstjenesten
Hvad betyder sunde lunger for kroppen? Hvordan forholder man sig til, at andre man kender ryger? På denne workshop oplever og diskuterer eleverne spørgsmål som disse ud fra korte oplæg omkring lunger og rygning. Der vil være øvelser med fysiske aktiviteter, der har fokus på lungernes betydning. Her får eleverne mulighed for at opleve på egen krop, hvordan forskellen på sunde og syge lunger føles. Undervisningen indeholder også holdningslege og diskussionsgruppearbejde ud fra cases. Fokus er på lunger, sundhed og rygning. Eleverne vil blive udfordret på deres holdninger.

• Festkultur, alkohol og hash v/ SSP Køge
Hvilke rusmidler er unge nysgerrige på, og hvordan kan de passe på hinanden, når de er til fest?
Workshoppen afholdes af en forebyggende medarbejder fra SSP. Formålet er at skabe et rum, der giver de unge mulighed for at tilegne sig ny faktuel viden om rusmidler, men som også samtidig udfordrer de unge på deres forforståelse og tanker om hinanden.
Unge mennesker er ofte tilbøjelige til at tro, at ” alle andre” er mere risikovillige end det i virkeligheden er tilfældet. Det kaldes sociale overdrivelser.
I workshoppen anvendes casearbejde og dilemmaspørgsmål, der sætter fokus på ”den gode festkultur”. Kan man gå til fest uden at ryge/drikke? Hvordan siger man fra, hvis ens venner presser på? Hvem skal man ringe til når det går galt?

• Ungdomskriminalitet v/ Midt og Vestsjællands Politi
Politiet vil med dialogbaseret undervisning gennemgå 4 hovedemner:
”Den kriminelle lavalder”:
Med udgangspunkt i de unges forståelse af den kriminelle lavalder, forsøges det at give de unge indsigt i regler og konsekvenser samt den fastlagte lovgivning på området.
”Straffeattest”:
en naturlig forlængelse af snakken om den kriminelle lavalder, vil der blive orienteret om reglerne vedrørende straffeattest. Det vil blive drøftet med de unge, hvordan brugen af straffeattester har en effekt på samfundet og dermed de unges muligheder fremadrettet.
”Vold”:
Med afsæt i elevernes aktuelle viden om vold begået af, mellem og mod de unge drøftes begrebet vold i forskellige former. Ligesom emnet erstatningsansvar og de deraf følgende konsekvenser for unge, som pådrager sig erstatninger som følge af kriminelle handlinger vil blive drøftet.
”Sociale medier”:
Med udgangspunkt i aktuelle sager drøftes de strafferetlige retningslinjer for adfærd på de sociale medier og herunder hensigtsmæssig forebyggende adfærd på internettet.

• Teaterstykket ”Stakkels teenager” v/ teatret Sporenstregs
Teenagere dummer sig. Fordi de vil være seje. Og vil have en kæreste. Og fordi de ikke ved noget. Og tror, de ved alt.
Velkommen til teenagernes slagmark: Klasselokalet, dansegulvet og middagsbordet. Til kampen om forelskelsen, venskabet og identiteten.
Skuespillerne Aske Ebbesen og Caspar Clausen beretter – med fuld fart på vej mod nye katastrofer. Der bliver spillet direkte til publikum, og du bliver hevet ind til forvirring, forelskelse og fumleri i hovederne på 2 helt almindelige teenagedrenge. Stykket appellerer til alle over 13 år.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

19/10/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Forebyggelseskaravanedagen er fra kl. 8-15 - dagen er delt ind i 5 
  Temaer /workshops:

  • Sex og identitet v/ Sex og Samfunds ungeguider. Workshoppen afholdes kun for eleverne, det er ikke muligt for andre at deltage. Mange lærere vil rigtig gerne deltage på denne workshop, men sex og samfunds erfaring er, at workshoppen fungerer bedst når det kun er de unge der deltager. Sex og Samfund har selv evalueret deres metoder.

  • Liv i lungerne v/ Sundhedstjenesten. Det vil være optimalt, om det er den lokale sundhedsplejerske på den enkelte skole, der varetager denne workshop. Det kan i perioder ikke lade sige gøre, hvorfor en tobaksforebyggelsekyndig sundhedkonsulent varetager opgaven. Selve undervisningsmaterialet er udviklet af Lungeforeningen og kan downloades her https://www.lunge.dk/undervisning/udskoling. Det er lige til at gå til.
  Materialet er udviklet og evalueret ift. tobakspuljen.

  • Festkultur, alkohol og hash v/ SSP. Flertalsmisforståelser bliver tydelige vha. bl.a. Kahut

  • Ungdomskriminalitet v/ Midt og Vestsjællands Politi - tager hvis muligt udgangspunkt i en lokal situation, som de tænker de fleste unge kender. Politiet kommer i fuld uniform og politibil. Det har positiv effekt. I starten var det betjente i civil, det var anderledes.

  • Teaterstykket ”Stakkels teenager” v/ teatret Sporenstregs

  Forældrearrangement. Vi bruger Henrik Rindom, som kendistrækplaster. Han forbereder en paneldebat med 1-2 elever fra hver af de skoler vi har besøgt. Det gør aftenen relevant for alle forældre

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedsfremme og forebyggelse er tovholder på karavanen sammen med en SSP-konsulent. Det er SSP-teamet på de enkelte skoler, der er kontakten ind på skolen.
  De mødes med de relevante politibetjente, for at afstemme datoer & "hvad rør sig lige nu."
  Sundhedskonsulenten koordinerer med teater, sex og samfund/SUMH (sammenslutningen af unge med handicap- hvis det er på special skoler)
  Skolerne tilbydes datoer inden for en 3 ugers periode (ca. 6 mdr. før karavanen kommer)
  Når datoer er på plads:
  Sendes "brev" til skoler - vigtigt med klare retningslinjer for både skolen/lærerne og forældrene.

  Specialskoler tilbydes Forebyggelseskaravanen i tilpasset version. Det har i praksis betydet, at det har været mindre hold, der er blevet undervist.

  Der arrangeres en forælderaften efter ca. hver 5.-7. karavane.

  Rekruttering

  Det enkelte SSP-team på skolen kontaktes og tilbydes besøg af Forebyggelseskaravanen.
  Ingen har takket nej..

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Der har været udgifter til logo og udarbejdelse af roll-upps - ellers er der ingen materialeudgifter til selve karavanen.
  SSP, Politi og sundhedsplejerske/sundhedkonsulent er "gratis"
  Sex og samfund koster 3.000,00 kr. pr. gang inkl. transport
  Teater koster 8.500,00 kr. (op til 150 personer) - 9.600,00 kr. (150-200 personer) 11.000 kr. >200 personer. Forestillinen er refusionsberettiget, dvs. 50% af beløbet kan søges retur her:
  http://www.scenen.dk/soeg-produktion/produktion/?Code=PD0014180-1617

  Til forældreaftenen:
  Henrik Rindom xx kr.
  Pizza og sodavand til elevpanel og fagpersoner xx
  Kaffe/te til forældre xx

  Forældrene er virkelig glade for forældreaftenen. De fortæller, at de troede de var interesserede i viden om stoffer, hash og misbrug. Men at få en styret snak om hvordan de bedst muligt støtter deres unge i at få det bedste ungeliv, sammen med forældre til unge de måske ikke kender, er guld værd

  Charlotte Baeré, Sundhedskonsulent, Køge Kommune

  Virkning

  Der er ikke foretaget en reel evaluering af forebyggelseskaravanen, men på dagen siger eleverne: - Det har været en god dag fordi, det har været fagfolk, der har undervist og ikke de normale lærerteams. - Det er sejt at politiet kommer i uniform - Vi vil gerne have sådan her en dag hvert år i udskolingen - Jeg har overhovedet ikke lært noget i dag – det har været spild af tid. Når jeg møder nogen af eleverne efterfølgende - Referer de til nogle af workshopsene om noget de særligt har bidt mærke i – fortæller at de har fået deres forældre til at melde sig til rygestop – fortæller at har fået stoppet en kammerat på vej ”ud i noget” – fordi de havde lært ….hos Forebyggelseskaravanen. Og så kan alle huske teaterstykket – det var bare så pinligt/sjovt/godt. - De spørger til, om vi ikke kommer igen til dem Lærerne er enormt nysgerrige på viden inden for alle felter – bruger dagen på at blive opdateret og linket til faglige relevante sider/organisationer mv. derudover er der også mange, der lige få sparret lidt ift. problemstillinger, nye regler og retningslinjer osv. Forældrene er virkelig glade for forældreaftenen. De fortæller, at de troede de var interesserede i viden om stoffer, hash og misbrug. Men at få en styret snak om hvordan de bedst muligt støtter deres unge i at få det bedste ungeliv, sammen med forældre til unge de måske ikke kender, er guld værd. Forældrene, som har været på forældreaftenen, udtrykker tilfredshed med det skriv de har modtaget før eleverne deltager i karavanen. Det har givet dem mulighed for at stille spørgsmål ind til dagen. Mange oplever at deres unge ikke ønsker at dele deres oplevelser fra dagen med forældren.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt at planlægge med den enkelte skole i god tid.
  Det er vigtigt at alle fagpersoner fra karavanen spiser frokost sammen på lærerværelset på karavanedagen. Den lette adgang til faggrupperne for skolens personale giver godt grundlag for videre samarbejde.
  Forældrene vil gerne have information, til forælderarrangementet, men vores erfaring viser, at det også er vigtigt at have god tid til spørgsmål og småsnak omkring bordene.

  Hvis skolerne kun har 1 spor, har vi slået dem sammen. I Køge er det ex. privatskolerne, men det er ganske uproblematisk

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det kan nogen gange være svært for skolerne at være helt klar, når vi kommer med karavanen. Derfor er det en god ide,´at kontaktpersonen møder ind 1 times tid før karavanen starter, så alle klasselokaler er klar med rigtig bordopsætning, at der er en sal med stolerækker, at alle projektroere virker osv.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Der har været meget stor velvilje fra midt og vestsjællands politi til at deltage, det er ikke alle politikredse, der prioriterer det forebyggende arbejde lige højt.
  se dette indslag fra tv-lorry:

  https://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-11-2019/2200/forebyggelseskaravane-i-koge?autoplay=1

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x