Alle cases indenfor:

Sundhedsplejen

Sundere sammen

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

En kommunal evidensbaseret indsats til pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL, depression eller andre lidelser. Er i mere end halvdelen af landets kommuner.

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Ligestilling i læringsmuligheder

Normkritisk kompetenceudvikling på tværs i Fredensborg Kommune

Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid

Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

InnoAgeing, Innovativ Aldring med Verdensklasse Natur.

Fremme af aktiv aldring med og i naturen, for mænd i Tønder Kommune

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid