3 ½ års besøg i Nyborg Kommune

Sundhedsplejerskens 3 ½ års besøg i daginstitutioner

Udskriv case

Kontakt

Gitte Christina Sørensen
Sundhedsplejerske
Nyborg Kommune, Sundhedsplejen

Tlf: 51800370
gcs@nyborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

• At vurdere barnets udvikling og trivsel

• At opspore og forebygge overvægt

• At vejlede om sundhedsrelaterede emner

• At støtte familien i at opnå og fastholde sunde vaner og livsstil

Se den faglige standard i bilag 1 i vedhæftede rapport

Målgruppe & Arena

Indsatsen er borgerrettet og henvender sig til alle børn på 3 ½ år og deres forældre, samt personale i daginstitutionen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/08/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Forberedelse:
  • Tidspunkt aftales med pædagog og institutionsleder 8 uger før
  • Sundhedsplejersken sørger for at fordele konsultationstider til forældrene og forældre modtager påmindelse på SMS dagen før undersøgelsen
  • Invitationen (bilag 2 i vedhæftede rapport) sendes med barnet hjem ca. 3 uger før undersøgelsen. Daginstitutionen udleverer invitation til forældrene.
  • Invitationen skal komme retur til daginstitutionen efter én uge.
  • Forældre besvarer spørgeskema på BørnUngeLiv.dk forud for undersøgelsesdagen (bilag 3 i vedhæftede rapport)

  Undersøgelsesdagen:
  Gruppeundersøgelse á 4-6 børn kl. 9.30 – 11.00:
  • Grov- og fin motorisk screening (bilag 4 i vedhæftede rapport)
  • Barnet vejes og måles i undertøj
  • Afslutningsvis læses historien ”Prinsessen der ikke ville vaske hænder” for børnene, mens de slapper af på gulvet

  Oprydning, frokost, gennemgang af besvarelse på BørnUngeLiv.dk og faglig drøftelse med pædagog inden konsultationer.

  Konsultation med forældre i institutionen med deltagelse af pædagog
  kl. 12.30 – 15.30:
  Der afsættes 30 min. pr. konsultation som er inkl. dokumentation i Novax
  Emner der skal indgå i samtalen med forældre og barn:
  • Motorisk udvikling
  • Søvn- og måltidsvaner
  • Familiedynamik
  • Vaccinationsstatus
  • Vaner ift. ble og sut
  • Vækst
  • Tandhygiejne
  Hvis forældrene ikke møder op til konsultationen vurderer sundhedsplejersken om der er behov for kontakt til forældrene med afsæt i barnets vækst.

  Der tilbydes behovskonsultation ved sundhedsplejersken ved behov, ex. vækst eller spise problematikker.

  Børn med helbreds problematikker henvises til egen læge.

  Børn og familier, der skønnes i mistrivsel og/eller har sociale problemstillinger henvises til vores tværfaglige samarbejdsmodel – Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar i samarbejde med daginstitutionen.

  Børn henvises til børnefysioterapi, hvis der er mere end to af øvelserne, barnet ikke kan og det har indvirkning på barnets dagligdag. Fx. hvis et barn ikke kan være med på legepladsen eller vælger udfordringer fra.

  Vejledende tidsforbrug i alt pr. barn: 2 timer

  Læs uddybende rapport 3 1/2 års undersøgelsen fra december 2019 i bilag 1

  Materiale

  RapportDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen gennemføres i et samarbejde med daginstitutionerne og data fra børneungeliv.dk bruges proaktivt i dialogen med forældrene

  Rekruttering

  Forældre inviteres i et samarbejde med daginstitutionen. Se invitationen i vedhæftede rapport

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Indsatsen koster 2 sundhedsplejersketimer pr. barn. Prisen afspejler således medarbejderforbrug

  Som personale får vi nogle gange øje på aktiviteter vi skal lægge ind i vores hverdag, som måske er gået lidt i glemmebogen. Vi snakker altid efterfølgende om, hvad besøget har givet anledning til af ændringer/justeringer i vores pædagogiske praksis.

  Jane Rubæk, Daginstitutionsleder, Skovparkens Børnehave, Nyborg Kommune

  Virkning

  2017 (pilot projekt og fra 1. august):
  110 familier har fået tilbudt undersøgelsen. 84 børn har deltaget.

  2018:
  256 familier har fået tilbudt undersøgelsen. 201 børn har deltaget.

  2019:
  268 familier har fået tilbudt undersøgelsen. 233 børn har deltaget.

  Gennemsnittet for antal fødsler pr. årgang i Nyborg Kommune er 250.

  I vedhæftede rapport kan vækst-data og andre kvalitative resultater læses

  Vi ser et øget tværprofessionelt samarbejde mellem daginstitutioner og sundhedsplejen. Man kan sige at Sundhedsplejersken har fået ”sin gang” i børnehaverne, hvilket har styrket samarbejdet mellem børnehave og sundhedsplejerske på det generelle plan.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt at daginstitutionerne er med fra starten af processen og der er truffet beslutning om at det er et tilbud der skal efterleves.

  Det kræver en stor grad af planlægning samt personaleresurser i dagene inden og på dagen – men de er givet godt ud.

  De fleste forældre bliver overraskede over, at deres barn er overvægtigt – det er de færreste med overvægtige børn, der har tilkendegivet i spørgeskemaet, at deres barn er overvægtigt. De fleste mener, at ”deres barns vægt passer fint”

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Nogle daginstitutioner syntes ikke indsatsen var givtig i starten, men det blev hurtigt vendt, da der begyndte at komme positive tilkendegivelser fra andre institutioner.

  De tosprogede er sværere, at motivere til at deltage.

  En udfordring kan være manglende underskrift (samtykke) inden undersøgelsen skal gennemføres.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At sundhedsplejen er organiseret i samme afdeling som daginstitutioner har haft en fremmende værdi for indsatsen. Og det at chef niveauet har bakket op om indsatsen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x