3 ½ års besøg i Nyborg Kommune

Sundhedsplejerskens 3 ½ års besøg i daginstitutioner

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Kontakt

Gitte Christina Sørensen
Sundhedsplejerske
Nyborg Kommune, Sundhedsplejen
Tlf: 51800370
gcs@nyborg.dk

Formål

• At vurdere barnets udvikling og trivsel

• At opspore og forebygge overvægt

• At vejlede om sundhedsrelaterede emner

• At støtte familien i at opnå og fastholde sunde vaner og livsstil

Se den faglige standard i bilag 1 i vedhæftede rapport

Målgruppe & Arena

Indsatsen er borgerrettet og henvender sig til alle børn på 3 ½ år og deres forældre, samt personale i daginstitutionen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/08/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tidlig opsporing

Beskrivelse af indsats

Forberedelse:
• Tidspunkt aftales med pædagog og institutionsleder 8 uger før
• Sundhedsplejersken sørger for at fordele konsultationstider til forældrene og forældre modtager påmindelse på SMS dagen før undersøgelsen
• Invitationen (bilag 2 i vedhæftede rapport) sendes med barnet hjem ca. 3 uger før undersøgelsen. Daginstitutionen udleverer invitation til forældrene.
• Invitationen skal komme retur til daginstitutionen efter én uge.
• Forældre besvarer spørgeskema på BørnUngeLiv.dk forud for undersøgelsesdagen (bilag 3 i vedhæftede rapport)

Undersøgelsesdagen:
Gruppeundersøgelse á 4-6 børn kl. 9.30 – 11.00:
• Grov- og fin motorisk screening (bilag 4 i vedhæftede rapport)
• Barnet vejes og måles i undertøj
• Afslutningsvis læses historien ”Prinsessen der ikke ville vaske hænder” for børnene, mens de slapper af på gulvet

Oprydning, frokost, gennemgang af besvarelse på BørnUngeLiv.dk og faglig drøftelse med pædagog inden konsultationer.

Konsultation med forældre i institutionen med deltagelse af pædagog
kl. 12.30 – 15.30:
Der afsættes 30 min. pr. konsultation som er inkl. dokumentation i Novax
Emner der skal indgå i samtalen med forældre og barn:
• Motorisk udvikling
• Søvn- og måltidsvaner
• Familiedynamik
• Vaccinationsstatus
• Vaner ift. ble og sut
• Vækst
• Tandhygiejne
Hvis forældrene ikke møder op til konsultationen vurderer sundhedsplejersken om der er behov for kontakt til forældrene med afsæt i barnets vækst.

Der tilbydes behovskonsultation ved sundhedsplejersken ved behov, ex. vækst eller spise problematikker.

Børn med helbreds problematikker henvises til egen læge.

Børn og familier, der skønnes i mistrivsel og/eller har sociale problemstillinger henvises til vores tværfaglige samarbejdsmodel – Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar i samarbejde med daginstitutionen.

Børn henvises til børnefysioterapi, hvis der er mere end to af øvelserne, barnet ikke kan og det har indvirkning på barnets dagligdag. Fx. hvis et barn ikke kan være med på legepladsen eller vælger udfordringer fra.

Vejledende tidsforbrug i alt pr. barn: 2 timer

Læs uddybende rapport 3 1/2 års undersøgelsen fra december 2019 i vedhæftede Fil 1

Organisering og samarbejdspartnere

Indsatsen gennemføres i et samarbejde med daginstitutionerne og data fra børneungeliv.dk bruges proaktivt i dialogen med forældrene

Rekruttering

Forældre inviteres i et samarbejde med daginstitutionen. Se invitationen i vedhæftede rapport

 

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Indsatsen koster 2 sundhedsplejersketimer pr. barn. Prisen afspejler således medarbejderforbrug

 

Som personale får vi nogle gange øje på aktiviteter vi skal lægge ind i vores hverdag, som måske er gået lidt i glemmebogen. Vi snakker altid efterfølgende om, hvad besøget har givet anledning til af ændringer/justeringer i vores pædagogiske praksis.

Jane Rubæk, Daginstitutionsleder, Skovparkens Børnehave, Nyborg Kommune

Virkning

2017 (pilot projekt og fra 1. august):
110 familier har fået tilbudt undersøgelsen. 84 børn har deltaget.

2018:
256 familier har fået tilbudt undersøgelsen. 201 børn har deltaget.

2019:
268 familier har fået tilbudt undersøgelsen. 233 børn har deltaget.

Gennemsnittet for antal fødsler pr. årgang i Nyborg Kommune er 250.

I vedhæftede rapport kan vækst-data og andre kvalitative resultater læses

Vi ser et øget tværprofessionelt samarbejde mellem daginstitutioner og sundhedsplejen. Man kan sige at Sundhedsplejersken har fået ”sin gang” i børnehaverne, hvilket har styrket samarbejdet mellem børnehave og sundhedsplejerske på det generelle plan.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Det er vigtigt at daginstitutionerne er med fra starten af processen og der er truffet beslutning om at det er et tilbud der skal efterleves.

Det kræver en stor grad af planlægning samt personaleresurser i dagene inden og på dagen – men de er givet godt ud.

De fleste forældre bliver overraskede over, at deres barn er overvægtigt – det er de færreste med overvægtige børn, der har tilkendegivet i spørgeskemaet, at deres barn er overvægtigt. De fleste mener, at ”deres barns vægt passer fint”

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Nogle daginstitutioner syntes ikke indsatsen var givtig i starten, men det blev hurtigt vendt, da der begyndte at komme positive tilkendegivelser fra andre institutioner.

De tosprogede er sværere, at motivere til at deltage.

En udfordring kan være manglende underskrift (samtykke) inden undersøgelsen skal gennemføres.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

At sundhedsplejen er organiseret i samme afdeling som daginstitutioner har haft en fremmende værdi for indsatsen. Og det at chef niveauet har bakket op om indsatsen.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x