Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Anne Schmidt Stolberg
PA – AC-fuldmægtig
Job, Sundhed & Ydelse, Aarhus Kommune
Tlf: 89 40 11 90
stoan@aarhus.dk

Formål

Hovedformål
Vi skaber kontakt til familier gennem daginstitutioner og skoler med henblik på at arbejde helhedsorienteret med sundhed i familierne.

Delmål
Udvikling og gennemførelse af aktiviteter omkring bevægelse, natur og haver for børn, unge og deres forældre i samarbejde med lokale aktører i boligområdet.
Aktiviteterne integreres så vidt muligt i tilknytning til eksisterende strukturer og fællesskaber i boligområdet (daginstitutioner, skole, fritidstilbud, foreninger etc.)

Målgruppe & Arena

Målgruppe
Børn, unge og forældre i et udsat boligområde, hvor hovedparten har en ikke-vestlig baggrund.
Borgere, der er bosatte i udsatte boligområder, har generelt en dårligere fysisk- og mental sundhed og der ses en overrepræsentation af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst.
Fokus er på børn i alderen fra 4-12 år.
Arenaen er digital idet forløbet er bestående af små videoer der ligger på videotjenesten Vimeo

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

I denne fase (under corananedlukningen maj måned) tilbød vi daginstitutioner, skoler, sfo’er og klubber at få højbede i lokalområdet ved areal drevet af Natursamarbejdet, Aarhus Kommune. Læs mere om Natursamarbejdet her
www.aarhus.dk/natursamarbejdet

Sigtet va at skabe kontakt til daginstitutioner og skoler og få grupper af børn i gang med at dyrke højbede med henblik på, at vi på et senere tidspunkt selv kan være til stede og tilbyde bevægelsesaktiviteter og udendørsmadlavning i forlængelse af institutionsdagen sammen med hele familien.
Da vi endnu ikke selv har mulighed for at være til stede under afvikling af aktiviteten, tilbyder vi i stedet skræddersyede forløb, hvor alt praktisk (frø, planter, redskaber, skilte mm.) er lagt tilrette og personalet får instruktion gennem skriftlig vejledning, telefonsamtaler og videoer.
Vi har en aflåst boks i haven med sprit, handsker, retningslinjer og materialer, for at minimere smitterisiko mellem brugerne. Desuden sikrer vi os, at der ikke er flere grupper i haven på samme tid.

Organisering og samarbejdspartnere

To medarbejdere ved Folkesundhed Aarhus Vest under familieindsatsen er ansvarlige for at tilrettelægge, rekruttere og gennemføre indsatsen.
Indsatsen løses i samarbejde med den boligsociale helhedsplan og Natursamarbejdet under Børn og Unge forvaltningen, som stiller areal, redskaber, opsamlet regnvand, kompost mm til vores disposition.

Rekruttering

Rekruttering er delvis foregået i et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner under Den boligsociale Helhedsplan i Gellerup/Toveshøj ved i fællesskab at gøre opmærksomme på de muligheder, der er for udendørsaktiviteter for institutioner i området.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Ikke oplyst

 

Vi forestiller os, at det havde været nemmere at rekruttere, hvis vi havde haft mulighed for at tilbyde selv at være til stede i haven, når institutionen kom. Samtidig ville vi have haft mulighed for at begynde at opbygge relationen til børn og pædagoger.

Anne Schmidt Stolberg, PA – AC-fuldmægtig, Aarhus Kommune

Virkning

Vi må erkende, at det er udfordrende at rekruttere til indsatsen under corona. Sandsynligvis fordi institutionerne er optagede af at få deres hverdag til at hænge sammen, samtidig med at planlægning i en tid, hvor retningslinjer ofte ændres, er svær.
Samtidig oplever vi det som en barriere, at vi ikke har mulighed for at mødes med institutionen/skolen og beskrive vores indsats, og at de ikke får sat ansigt på os.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Vi forestiller os, at det havde været nemmere at rekruttere, hvis vi havde haft mulighed for at tilbyde selv at være til stede i haven, når institutionen kom. Samtidig havde vi haft mulighed for at begynde at opbygge relationen til børn og pædagoger.
Der er drikkevand tilgængeligt til håndvask, men pt. er det offentlige toilet aflåst, hvilket også kan være en barriere.

 

 

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x