Børn med særlige behov

Her kan du finde vores cases inden for målgruppen “børn med særlige behov”

Hvis du har kendskab til en god indsats målrettet børn med særlige behov fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Trivselsgrupper for Børn

Et samarbejde mellem Horsens Sund By, Skoler i Horsens, Horsens Provsti og Civilsamfundet

Seksualvejledning i Brønderslev Kommune

Seksualvejledning målrettet borgere med udviklingshæmning på specialområdet

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune