Alle cases indenfor:

Børn med særlig behov

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Sund Sex Skolen i Svendborg

Seksualundervisning for unge i Svendborg kommune, samt undervisning om børn/unge og seksualitet/formidling af dette - for fagpersoner/forældre rundt om børnene/de unge i Svendborg

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.